ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Firefighters entering fire truck

รายงานเกี่ยวกับสิ่งที่คุกคามสุขภาพของสถาบันความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา

การดูด/สกัดไอเสียรถยนต์ภายในสถานีดับเพลิง 17 ต.ค. 2017 ความเสี่ยงด้านสุขภาพ
Straight Rail exhaust extraction

รายงานเกี่ยวกับสิ่งที่คุกคามสุขภาพของสถาบันความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา สองฉบับล่าสุดเน้นย้ำความจำเป็นในการใช้ระบบการสกัดไอเสียดีเซลของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง, แม้ในขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังทำการตรวจสอบอุปกรณ์ประจำวัน

อันตรายของไอเสียดีเซลกระตุ้นให้หัวหน้าสถานีเรียกร้องให้เกิดกรณีศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่คุกคามสุขภาพ
ถึงสองฉบับ

กรณีศึกษา ในปี 2017 (รายงานHHE หมายเลข 2016-0094-3267), สถานีดับเพลิงสองสถานีได้ถูกประเมิน เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้สำหรับการดับเพลิงในสถานีถูกสร้างขึ้นในปี 1992 และ 1999 ในกรณีศึกษาได้ระบุไว้ว่า: "อนุภาคของไอเสียดีเซลมากกว่า 95% มีขนาดน้อยกว่า 1 ไมโครเมตรและถูกสูดดมเข้าไป เนื่องจากขนาดที่เล็ก อนุภาคไอเสียดีเซลสามารถถูกสูดดมลึกเข้าไปในปอด และยิ่งไปกว่านั้นคือเข้าสู่กระแสเลือด"

นักวิจัยของสถาบันความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการตรวจสอบ
ความเข้มข้นอนุภาคตลอดทั้งวัน และยังใช้ท่อสำหรับการระบายควันเพื่อสังเกต
และตรวจสอบทิศทางการไหลของอากาศ

จากการทดสอบแสดงให้เห็นว่า หลังจากอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลในพื้นที่เริ่มทำงาน,
ไอเสียจะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่พักอาศัย นักวิจัยยังตั้งข้อสังเกตว่า ระบบขจัดไอเสียบริเวณปลายท่อที่มีอยู่ในสถานีที่ 1 ไม่ได้ถูกใช้เมื่อมีการตรวจสอบอุปกรณ์ "เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระบุว่า
ท่อนี้จะใช้เมื่อมีการบำรุงรักษาที่มีการดำเนินการภายในพื้นที่สถานีแต่มันไม่ได้ถูกใช้ในระหว่าง
การตรวจสอบอุปกรณ์ในพื้นที่"

คำแนะนำจากเหล่านักวิจัยของสถาบันความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา คือ
“ติดตั้งระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อลดปริมาณไอเสียดีเซลที่มีอยู่ในพื้นที่ที่ใช้เครื่องยนต์”
และ“ใช้ท่อขจัดไอเสียบริเวณปลายท่อที่สถานี 1 เมื่อดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ในพื้นที่สถานี”

การสกัดอากาศเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้, แม้จะมีเทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีเซลที่ทันสมัย

กรณีศึกษาอื่น ๆ ของสถาบันความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกาที่ทำขึ้นในปี 2016
(รายงานฉบับ HHE 2015-0159-3265), และยังแนะนำให้ใช้ระบบระบายอากาศเฉพาะที่สำหรับสถานี,
ถึงแม้สถานีจะมีเครื่องมือที่ทันสมัยที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลกำมะถันต่ำเป็นพิเศษและมีตัวกรองอนุภาคดีเซล และ
ระบบอุ่นอากาศเข้า

ตามที่รายงานได้บันทึกไว้ : “แม้ว่าการสัมผัสจะอยู่ในระดับต่ำในทุกสถานี,
แต่ความพยายามที่จะลดการสัมผัสก็ควรจะทำเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสไอเสียดีเซล”

กรณีศึกษายังแนะนำให้มีการพิจารณาเกี่ยวกับ
“ระบบการระบายอากาศเฉพาะที่แบบติดตั้งโดยตรงกับอุปกรณ์ไอเสียดีเซลสำหรับสถานีที่มีการถอยหลังเข้าพื้นที่เท่านั้น”

ระบบได้รับการสนับสนุนจากทั้งสองมูลนิธิ เครือข่ายช่วยเหลือเกี่ยวกับมะเร็งในเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และมูลนิธิเจ้าหน้าที่ดับเพลิงผู้เสียชีวิตในหน้าที่แห่งชาติ

Straight Rail exhaust extraction fire truck

เมื่อกรณีศึกษาทั้งสองฉบับถูกนำมาปรึกษาหารือกับ ไบรอัน ฟรีเดอร์ส,
ประธานของเครือข่ายช่วยเหลือเกี่ยวกับมะเร็งในเจ้าหน้าที่ดับเพลิง,
เขาตอกย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นของสถานีดับเพลิง
ในการพิจารณาเพื่อเพิ่มระบบกำจัดไอเสียดีเซล
“มันเป็นการยืนยันด้วยเอกสารเป็นอย่างดีว่าไอเสียดีเซลมีสารปนเปื้อน
ที่ก่อให้เกิดมะเร็งในบรรดาเจ้าหน้าที่ดับเพลิง, ฟรีเดอร์ส กล่าวว่า “วิทยาศาสตร์ได้แนะนำว่าวิธีที่ดีที่สุด
ที่จะขจัดความเสี่ยงของไอเสียดีเซลคือการใช้ระบบดักจับจากแหล่งต้นกำเนิดโดยตรง
เครือข่ายช่วยเหลือเกี่ยวกับมะเร็งในเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสำหรับวิธีการใหม่
ในการปกป้องเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการสัมผัสกับไอเสียดีเซล
โดยใช้วิธีการที่พิสูจน์ได้,ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาหรืออุปกรณ์ที่ไม่อยู่บนหลักความจริงและตามทฤษฎี”

กรณีศึกษายังได้ถูกแบ่งปันโดย หัวหน้าโรนัลด์ เจ เซียรนิกกี้,
กรรมการบริหารของมูลนิธิเจ้าหน้าที่ดับเพลิงผู้เสียชีวิตในหน้าที่แห่งชาติ"
มูลนิธิเจ้าหน้าที่ดับเพลิงผู้เสียชีวิตในหน้าที่แห่งชาติและศูนย์ตอบรับแรกมุ่งมั่นที่จะลดอัตราของโรคมะเร็ง
ในเจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายเช่นเดียวกับการลดอัตราการเสียชีวิตในหน้าที่ " หัวหน้า เซียรนิกกี้ กล่าว

“ในแต่ละปี,เราจะพบหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างการสัมผัสอนุภาคและการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
ในบรรดาเจ้าหน้าที่ดับเพลิง กรณีศึกษาของ NIOSH เหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
ทำไมการใช้ระบบการสกัดไอเสียดีเซลที่เหมาะสมจึงสามารถสกัดกั้นการสัมผัสและลดความเสี่ยง
ซึ่งเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ” เซียรนิกกี้ กล่าวเพิ่มเติม

“ตามหลักพื้นฐานของการวิจัยในปัจจุบันเรายังคงแนะนำให้ใช้ระบบสกัดไอเสียที่ใช้งานอยู่ซึ่งจะดักจับอนุภาค
จากแหล่งต้นกำเนิดเพื่อลดความเสี่ยง” เอ็ด คลิมา,
กรรมการผู้จัดการศูนย์ตอบรับแรกมูลนิธิเจ้าหน้าที่ดับเพลิงผู้เสียชีวิตในหน้าที่แห่งชาติ, กล่าว

ความท้าทาย: การทำระบบสกัดไอเสียดีเซลให้ง่ายต่อการใช้งาน

อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการสกัดไอเสียดีเซลมุ่งเน้นการเพิ่มคุณสมบัติที่จะทำให้ระบบของพวกเขาง่ายต่อการใช้งาน
ยกตัวอย่างเช่น, Plymovent ได้ทำการติดตั้งระบบดักจับบริเวณแหล่งต้นกำเนิดมากกว่า 50,000 ระบบ
ในทวีปอเมริกาเหนือ, และในไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้เพิ่มคุณสมบัติที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่เพลิง
สามารถดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ประจำวันได้ภายในสถานี

ยกตัวอย่างเช่น, เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถใช้งานระบบของพวกเขาในโหมด “จัดการด้วยมือ” ในระหว่าง
การยืดระยะเวลาการทำงานและการตรวจสอบอุปกรณ์, และเมื่อตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ ปุ่ม STOP ถูกกดและ
ระบบจัดการด้วยมือถูกสลับกลับไปที่โหมด“อัตโนมัติ” ระบบก็จะมีความพร้อมสำหรับกรณีใช้งานฉุกเฉินต่อไป,
ซึ่งปลายท่อไอเสียจะตัดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติจากท่อไอเสียเมื่อรถออกจากสถานี
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบการสกัดไอเสียสำหรับสถานีดับเพลิงและบริการฉุกเฉิน

เกี่ยวกับสถาบันความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา

สถาบันความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา(NIOSH),
เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา, ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินสิ่งที่คุกคามสุขภาพ(HHE)
โปรแกรมที่จะช่วยให้องค์กรเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีอยู่ในสถานที่ทำงานของพวกเขา,
และแนะนำวิธีที่จะลดอันตรายและป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงาน
คุณสามารถอ่าน รายงานของ HHE ฉบับเต็มที่นี่

สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
CAPTCHA

ต้องการความช่วยเหลือ?

เราพร้อมช่วยคุณเราพร้อมช่วยคุณ

CTA icon sample

คำถามหลังจากอ่านบทความ?

เรายินดีที่จะช่วยเหลือ!

สมัครรับจดหมายข่าว

ติดตามข่าวสาร

แบบฟอร์มการติดต่อ

ติดต่อเราหากมีคำถาม

โซเชียลมีเดีย

รู้จักเรามากขึ้น

ตําแหน่งที่ใกล้ที่สุด

ที่ตั้งของเรา