ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Welding fume removal with extraction arm

ทำไมการตรวจวัดการไหลเวียนของอากาศจึงเป็นสิ่งสำคัญ

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด 23 เม.ย. 2019 ทำงานอย่างปลอดภัย

ในบล็อกก่อนหน้านี้เราได้เขียนเกี่ยวกับวิธีการป้องกันสำหรับช่างเชื่อม, เช่น แขนสกัด/ดูดหรือ hood สำหรับการระบายอากาศเฉพาะที่และหมวกนิรภัยสำหรับเชื่อมพร้อมหน่วย PAPR เมื่อคุณจัดหาอุปกรณ์ป้องกันไว้ให้สำหรับคนงานของคุณ, คุณอาจคิดว่าคุณได้ดำเนินการขั้นตอน ที่จำเป็นเพื่อความเชื่อมั่นในความปลอดภัยสำหรับพวกเขาแล้ว แต่, คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าอุปกรณ์จะทำงานได้ตามที่ควรและคนงานของคุณจะไม่ได้สัมผัสกับค วันที่เป็นสาเหตุให้ก่อมะเร็งในระดับที่เป็นอันตราย?

อุปกรณ์ป้องกันต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูว่ายังคงทำงานได้ดีหรือไม่ ในระหว่างการตรวจสอบเหล่านี้, ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอาจลดลงเนื่องจากการตั้งค่าที่ผิดพลาด, ข้อบกพร่อง ,หรือการอุดตันของตัวกรอง 
ตัวอย่างเช่น, การไหลเวียนของอากาศภายในแขนสกัด/ดูด สามารถทำการตรวจวัดได้ด้วย FlowGuard

การตรวจวัดคือเพื่อให้รู้

ดังเช่นที่ ลอร์ด เคลวิน ได้กล่าวไว้ว่า : ถ้าคุณไม่สามารถตรวจวัดมันได้,
คุณก็ไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงมันได้
เมื่อพูดถึงการสกัดควันที่เป็นอันตรายและการจัดหาอากาศบริสุทธิ์สำหรับคนงาน,มันไม่ใช่เพียงแค่
การปรับปรุงอุปกรณ์, แต่ยังรวมถึงการใช้ระบบการป้องกันใด ๆที่จำเป็น
(และเกี่ยวกับความเชื่อมั่นว่าอุปกรณ์จะทำงานได้ตามที่ควร) เพื่อวัตถุประสงค์นี้,
คุณต้องใช้ระบบตรวจวัด

ก่อนที่จะปฏิบัติตามนั้น,
น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าหากมีการระบุชนิดของการเชื่อมที่มีการทำบ่อยที่สุด,
วัสดุที่ใช้บ่อยที่สุดและการตั้งค่าเฉพาะสำหรับงานเชื่อมนั้น ๆ
วิธีนี้การตรวจวัดสามารถมุ่งเน้นการดำเนินงานที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด
การตรวจวัดคุณภาพอากาศจะช่วยให้สามารถเลือกระบบป้องกันที่เหมาะสมที่สุด
ในการตรวจวัดว่าควันอันตรายถูกปล่อยออกมาเป็นจำนวนมากแค่ไหน,
ควรเริ่มต้นที่การตรวจวัดการสัมผัสกับสารที่เป็นอันตราย ด้วยวิธีการนี้,จะสามารถระบุได้ว่าควรใช้ hood
สกัด/ดูดควันหรือแขนสกัด/ดูดที่ยืดหยุ่นได้จึงจะเป็นการป้องกันที่เพียงพอหรือมีความจำเป็นต้องใ
ช้มาตรการใด ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่

การตรวจวัดคุณภาพอากาศส่วนบุคคล

ในการตรวจสอบปริมาณของสารอันตรายในอากาศที่ช่างเชื่อมหายใจเข้าไป,เป็นสิ่งจำเป็นในการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในเขตการหายใจของคนงานซึ่งสามารถทำได้โดยการวางอุปกรณ์การต
รวจวัดไว้ภายในหน้ากากหรือหมวกนิรภัยของช่างเชื่อมคนงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์การสุ่ม
ตัวอย่างเหล่านี้ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆในขณะที่พวกเขาดำเนินการเชื่อมตามปกติ
ด้วยวิธีนี้,จะสามารถประเมินการสัมผัสควันที่เป็นอันตรายของแต่ละบุคคลได้และบ่งชี้ประสิท
ธิภาพของอุปกรณ์ป้องกัน

ผลกระทบต่อคนงาน

แม้ว่าจะมีการประเมินเกี่ยวกับการป้องกันทั้งหมดแล้ว,
ก็ยังคงมีความเสี่ยงของการสัมผัสกับควันและก๊าซอันตราย
เพื่อตรวจวัดระดับการสัมผัสจากการสูดดม, ผิว หรือการบริโภค,
การตรวจวัดทางชีวภาพจึงจำเป็นต้องนำมาใช้
ตัวอย่างปัสสาวะสามารถให้ข้อมูลได้มากเกี่ยวกับการสัมผัสกับโลหะที่พบในควันเชื่อมอันตรา
ยของช่างเชื่อมแต่ละบุคคล หากระดับค่าในตัวอย่างชีวภาพสูงขึ้น,
ก็ถึงเวลาที่จะดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์การป้องกันใหม่อีกครั้ง

เครื่องมือควบคุม

ควรตระหนักไว้ว่าการตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นเครื่องมือในการควบคุมและไม่ใช้อุปกรณ์
ใช้แทนอุปกรณ์การสกัด/ดูดหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องสุขภาพของคนงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเร็วๆนี้การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่าควันเชื่อม
นี้ไม่เพียงเป็นอันตรายแต่ยังเป็นสารก่อมะเร็ง,
ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าคุณใช้การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง

 

ต้องการความช่วยเหลือ?

เราพร้อมช่วยคุณเราพร้อมช่วยคุณ

CTA icon sample

คำถามหลังจากอ่านบทความ?

เรายินดีที่จะช่วยเหลือ!

สมัครรับจดหมายข่าว

ติดตามข่าวสาร

แบบฟอร์มการติดต่อ

ติดต่อเราหากมีคำถาม

โซเชียลมีเดีย

รู้จักเรามากขึ้น

ตําแหน่งที่ใกล้ที่สุด

ที่ตั้งของเรา