ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Welding fume removal with extraction arm

มีสิ่งรบกวนขณะทำงานเชื่อม?

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด 11 ก.พ. 2022 ความเสี่ยงด้านสุขภาพ

ระบบการดูด/สกัดและการระบายอากาศของ Plymovent สร้างความแตกต่างได้อย่างไร

งานเชื่อมคุณภาพสูงเป็นงานที่น่าพึงพอใจแต่ยังมีความท้าทายและต้องใช้แรงทางกายภาพมากอีกด้วย
ต้องใช้ทักษะและสมาธิพร้อมด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย
เนื่องจากกระบวนการเชื่อมมักก่อให้เกิดประกายไฟ, แสงจ้าและควัน,
สถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและปราศจากสิ่งรบกวนจึงมีความสำคัญสูงสุด

น่าเสียดาย,ที่ช่างเชื่อมจำนวนมากยังคงประสบปัญหาสิ่งรบกวนในขณะที่ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงทางกายภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,
ปัญหาที่พบบ่อยคือการไม่มีระบบการดูด/สกัดและการระบายอากาศที่เหมาะสมและมีคุณภาพสูง
บทความนี้จะกล่าวถึงสิ่งรบกวนที่สำคัญบางประการที่ช่างเชื่อมประสบ
แต่ที่สําคัญยิ่งกว่านั้น:
เราจะพิจารณาวิธีแก้ปัญหาและอธิบายว่าทําไมระบบดูด/สกัดและระบายอากาศของ Plymovent จึงออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น

เราเข้าใจคุณ - และโซลูชั่นที่คุณต้องการ

Plymovent เข้าใจถึงปัญหาสิ่งรบกวนที่ช่างเชื่อมมืออาชีพต้องเผชิญ
ลองมาดูตัวอย่างการใช้งานจริงสองสามตัวอย่างที่เราหยิบยกมาจากงานภาคสนาม

 • เนื่องจากขนาดของชิ้นงาน, ช่างเชื่อมไม่สามารถขยับแขนดูด/สกัดเมื่อเปลี่ยนตำแหน่งการเชื่อม
  ส่งผลให้, ควันเชื่อมหลุดรอดออกไปแทนที่จะถูกดูด/สกัดและทำให้สะอาดอย่างเหมาะสม
  ซึ่งนำไปสู่มลพิษในสภาพแวดล้อมการทำงาน
 • ลักษณะของงานและโครงสร้างในโรงงานตามปกติ - ซึ่งมักจะยาวหรือสูงหลายเมตร และมีการโค้งงอมาก - เป็นอุปสรรคในการทำงานของช่างเชื่อม
  ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงอย่างมาก
  ทำให้เห็นได้ชัดว่าระบบกรองทั่วไปเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้
 • เนื่องจากชิ้นส่วนงานขนาดใหญ่และการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งบ่อยครั้ง, การดูด/สกัดจากแหล่งต้นกำเนิดโดยใช้แขนดูด/สกัดจึงไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสม
  ดังนั้น,เราจึงเลือกระบบกรองทั่วไป, เช่น ระบบ MDB-Diluter หรือ SCS-Diluter หรือ Push-Pull
 • ปัญหาอีกประการหนึ่งที่เรามักพบในภาคสนามคือความขัดแย้งอย่างมากระหว่างผลิตภัณฑ์ (วิธีแก้ปัญหา)
  ที่สร้างขึ้นสำหรับการใช้งานในบางโอกาสหรืออย่างจริงจัง
  วิธีแก้ปัญหาบางอย่างเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานบางโอกาส, ในขณะที่วิธีการแก้ปัญหาอื่นๆ อาจไม่เป็นเช่นนั้นเลย
  เนื่องจากต้องใช้ความร่วมมือของช่างเชื่องในการเข้าควบคุมบ่อยครั้ง
 • เมื่อระบบดูด/สกัดควันทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ, อากาศภายในอาคารที่ปนเปื้อนอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น การบำรุงรักษาไม่ดีหรือล่าช้า, การเปลี่ยนตัวกรองช้าเกินไป, และ/หรือการใช้ตัวกรองที่ไม่ถูกต้อง
 • ช่างเชื่อมจำนวนมากมองเสียงรบกวนจากอุปกรณ์ดูด/สกัดในแง่ลบอย่างมากต่อการทำงานของพวกเขา
ไม่มีการสกัด
ไม่มีการสกัด
Adequate source extraction

ความสำคัญของวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม

สุขภาพและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญต่อชื่อเสียงและประสิทธิภาพของทุกองค์กร
นายจ้างต้องจำกัดความเสี่ยงด้านสุขภาพและควรใช้มาตรการป้องกันเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยและกฎหมาย

การจัดซื้ออุปกรณ์ที่เชื่อถือได้,และใช้ตัวกรองทดแทนที่ถูกต้อง(ของแท้), นับเป็นขั้นตอนแรกในการตระหนักถึงสุขภาพและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม,
สิ่งสำคัญคือพนักงานต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในกิจวัตรการทำงานที่มาพร้อมกับความตระหนักด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น
หากใช้อุปกรณ์ไม่ถูกต้องหรือซัพพลายเออร์แนะนำอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่ต้องการจะไม่เกิดขึ้น
เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องในระหว่างกระบวนการจัดซื้ออุปกรณ์และตัวกรองทดแทนสำหรับระบบดูด/สกัด, จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงความสามารถในการใช้งานได้, ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ และเงื่อนไขการเชื่อมที่ถูกต้อง

กิจกรรมการเชื่อมและสภาพการทำงานอาจแตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรมหรือบริษัท
นั่นคือเหตุผลที่ Plymovent
นําเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้จริงซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมาย (ความปลอดภัย)
สูงสุดสําหรับทุกสถานการณ์

ผลิตภัณฑ์

ตอนนี้
เราได้ทำการประเมินความสำคัญของการค้นหาและนำวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมไปใช้แล้ว, จากนี้มาดูผลิตภัณฑ์ Plymovent
ที่สามารถขจัดสิ่งรบกวนในการเชื่อมทั่วไปได้

ระบบ Push-Pull

ระบบ Push-Pull สามารถเป็นส่วนช่วยสำคัญต่อโรงงานของคุณ,
ทำให้ช่างเชื่อมของคุณมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาดขึ้น,
มีสุขภาพดีขึ้น และปลอดภัยยิ่งขึ้น

ข้อดีของระบบ Push-Pull ของ Plymovent คือ:

 • ระดับเสียงรบกวนต่ำ
 • ต้นทุนการเป็นเจ้าของต่ำ
 • การลดลงของปริมาณฝุ่นละออง
 • เหมาะกับโรงงาน
 • ประหยัดพลังงาน

 

เนื่องจากเป็นระบบแบบแยกชิ้นส่วนได้, หากคุณเลือกใช้ระบบ Push-Pull ของ Plymovent,
คุณไม่จำเป็นต้องจัดสถานที่ทำงานใหม่
การติดตั้งระบบ Push-Pull
ที่มีประสิทธิภาพให้ตรงกับความต้องการของคุณจำเป็นต้องมีการตรวจสอบโครงสร้างของโรงปฏิบัติงานอย่างละเอียด

ระบบ Diluter

ระบบDiluter ของ Plymovent (MDB-Diluter หรือ SCS-Diluter) เป็นระบบกรองทั่วไปที่สามารถควบคุมควันเชื่อมในโรงงานขนาดใหญ่ได้
ระบบจะไม่เป็นอุปสรรคต่อช่างเชื่อมขณะทำงานประจำวัน
และเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดเมื่อการดูด/สกัดจากแหล่งต้นกำเนิดและฮูดไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสม
วิธีแก้ปัญหานี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงปฏิบัติงานขนาดใหญ่ที่มีกระบวนการเชื่อมที่หลากหลาย, กิจกรรมที่แตกต่างกัน,
การขนส่งด้วยเครน, และสำหรับสถานที่ที่ยากต่อการติดตั้งท่อส่ง (ท่อ)
ระบบ Diluter จะหมุนเวียนอากาศที่สะอาดผ่านโรงปฏิบัติงานและทำให้แน่ใจว่าจะสูญเสียความร้อนน้อยที่สุด
การไหลของอากาศจะถูกควบคุมแยกต่างหากได้ด้วยหัวฉีดแบบพิเศษ

PersonalPro

PersonalPro เป็นหมวกนิรภัยสำหรับการเชื่อมและการเจียรที่ทนทาน
ใช้งานได้หลากหลาย และสะดวกสบายหมวกนิรภัยจะเชื่อมต่อกับหน่วย PAPR
(ซึ่งจะให้อากาศสดชื่นอย่างสม่ำเสมอ)
และได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้สวมใส่สบายตลอดทั้งวัน

Plymovent ยังมีหมวกกันน็อคสำหรับการตัดและเจียรอีกด้วย

FlexMax

FlexMax คือเครนส่วนต่อขยายที่เชื่อมต่อเข้ากับแขนดูด/สกัด EconomyArm หรือ KUA
เมื่อรวมกับแขนดูด/สกัด, จะมีรัศมีประมาณเก้าเมตร

FlexMax เป็นส่วนต่อขยายที่สมบูรณ์แบบสำหรับแขนเชื่อมของคุณ
และช่วยให้คุณครอบคลุมพื้นที่การทำงานขนาดใหญ่ที่มีเพดานต่ำ

PHV

PHV เป็นเครื่องดูด/สกัดแบบพกพา
ซึ่งจะดูด/สกัดควันเชื่อมและฝุ่นเจียรใกล้แหล่งต้นกำเนิด
PHV สามารถใช้งานได้ทุกที่, แม้ในสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยแขนดูด/สกัดธรรมดาหรือหน่วยเคลื่อนที่

ตัวเครื่องสามารถติดตั้งบนผนังหรือใช้เป็นหน่วยเคลื่อนที่บนล้อได้
PHV นั้นค่อนข้างเงียบและติดตั้งด้วยระบบเริ่ม/หยุดการทำงานอย่างประณีตซึ่งช่วยให้คุณประหยัดพลังงานได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

การขจัดสิ่งรบกวนในการเชื่อมคือการค้นหาการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสภาพการทำงานในอุดมคติและอุปกรณ์ที่เหมาะสม
Plymovent เข้าใจในเรื่องนี้
ดังนั้น, ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดจึงถูกออกแบบมาบนพื้นฐานของความรู้นี้
หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา?
โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา

โทรหาเราที่ +66 (0)98 820 3550, หรือกรอกแบบฟอร์มการติดต่อบนเว็บไซต์ของเรา

สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
CAPTCHA

ต้องการความช่วยเหลือ?

เราพร้อมช่วยคุณเราพร้อมช่วยคุณ

CTA icon sample

คำถามหลังจากอ่านบทความ?

เรายินดีที่จะช่วยเหลือ!

สมัครรับจดหมายข่าว

ติดตามข่าวสาร

แบบฟอร์มการติดต่อ

ติดต่อเราหากมีคำถาม

โซเชียลมีเดีย

รู้จักเรามากขึ้น

ตําแหน่งที่ใกล้ที่สุด

ที่ตั้งของเรา