ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
hero_aboutus-3840x964.jpg

Plymovent และ COVID-19

ความยั่งยืน 30 มี.ค. 2020 ความเสี่ยงด้านสุขภาพ

Plymovent มีการติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิด และเรายังคงดำเนินงานต่อไปเพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้, รวมไปถึงการจัดการเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน, ลูกค้า และชุมชนในท้องถิ่นของเรา

กระบวนการต่างๆเพื่อการผลิตสินค้าของ Plymovent ทั่วโลกและระดับท้องถิ่นยังคงสามารถดำเนินการไปได้ด้วยดีมีเพียงความขัดข้องเล็กน้อย
เราจะยังคงผลิตและจัดส่งสินค้าไปจนกว่าจะได้รับคำสั่งอื่นใดจากหน่วยงานท้องถิ่นหรือรัฐในมุมมองของสถานการณ์ปัจจุบันเราอาจจะไม่สามารถให้บริการที่ดีที่สุดได้ตลอดเวลา, แต่เราจะทำอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของเรานั่นก็คือ “ลูกค้าคือที่หนึ่ง”

สํานักงาน Plymovent ทั่วโลกมีการปฏิบัติตามคําแนะนําของหน่วยงานท้องถิ่นและมีการดำเนินการใช้มาตรการป้องกันสุขภาพเพิ่มเติม เช่น : (1) บุคลากรที่ป่วยให้พักอยู่ที่บ้าน, (2)ผู้เข้าชมสํานักงานและคลังสินค้าจะถูกจํากัดให้เข้าได้เฉพาะในบางพื้นที่หรือไม่ได้รับอนุญาตเลย, (3) พนักงานจะรักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร / 5 ฟุต, (4) สํานักงานจะมีการทําความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ, (5) ห้ามการเดินทางทางอากาศสําหรับพนักงาน Plymovent ทุกคน จนกว่าจะได้รับคําสั่งอย่างอื่น

หนึ่งในค่านิยมหลักขององค์การเราคือ “มุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน”
และในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้,เหล่าบุคลากรที่ทุ่มเทของเราจะทำแค่เพียง:
มุ่งมั่นในการทำงานร่วมกันเพื่อลูกค้าผู้มีอุปการะคุณและคู่ค้าของเรา

เรายินดีที่จะช่วยเหลือ!

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้เพื่อรับคำตอบสำหรับทุกคำถามเกี่ยวกับอากาศที่สะอาด

สมัครรับจดหมายข่าว

ติดตามข่าวสาร

แบบฟอร์มการติดต่อ

ติดต่อเราหากมีคำถาม

โซเชียลมีเดีย

รู้จักเรามากขึ้น

ตําแหน่งที่ใกล้ที่สุด

ที่ตั้งของเรา