Overslaan en naar de inhoud gaan
car service facility

Gevaren vanwege dieselrook worden nog steeds in onvoldoende mate voorkomen

Uitlaatgasafzuiging 17 okt 2017 Gezondheidsrisico's

In werkplaatsen zoals garages, busremises, veerboten en magazijnen is er veel vervuiling die wordt veroorzaakt door dieselmotoren in voertuigen. De motoren produceren toxische gassen en deeltjes die ernstige gezondheidsrisico's en wettelijke aansprakelijkheid kunnen veroorzaken. Hoewel het algemeen bekend is dat deze dieselrook toxisch is en dat beschermende maatregelen moeten worden genomen, wordt dat niet altijd gedaan.

Een recente publicatie in het Engelse dagblad The Guardian onderstreept dat ondubbelzinnig: “Juridische claims in het Verenigd Koninkrijk nemen toe vanwege blootstelling op het werk aan toxische dieseldampen”.

“Zelfde als asbest in de jaren dertig”

Het artikel verscheen in antwoord op een beschuldiging van een werknemer van de Royal Mail. De werknemer die op een groot depot werkte, werd naar eigen zeggen acht uur per dag blootgesteld aan vervuiling door dieseluitlaatgassen. Hij zei dat hij door deze blootstelling astma had opgelopen, en hij overlegde medische bewijzen om zijn bewering te staven.

Deze juridische claim is geen incident, volgens Dan Shears, Directeur Gezondheid en Veiligheid bij de GMB-vakbond. Hij zegt: “Wij zijn er sterk van overtuigd dat dit een groot probleem is. Er zijn mogelijk heel veel mensen die onnodig vroeg zijn gestorven vanwege industriële blootstelling.Met diesel zijn we nu op een punt waar wij waren in de jaren dertig.” Ook Unite, de grootste vakbond van Groot-Brittannië, heeft verklaard dat blootstelling aan dieselrook een tikkende tijdbom is.

Wat zijn dieseldampen?

Emissies van dieselmotoren (algemeen bekend als ‘dieselrook’) zijn een mengsel van gassen, dampen, vloeistofaerosols en substanties die uit deeltjes bestaan. Deze bevatten de producten van verbranding waaronder:

 • koolstof (roet)
 • stikstof
 • water
 • koolmonoxide
 • aldehyden
 • oxiden van stikstof
 • oxiden van zwavel
 • polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Het gehalte aan koolstofdeeltjes of roet varieert van 60% tot 80%, afhankelijk van de gebruikte brandstof en het type motor. De meeste vervuilende stoffen worden geadsorbeerd op het roet. Benzinemotoren produceren meer koolmonoxide maar minder roet dan dieselmotoren. 

Hoeveelheid en samenstelling

De hoeveelheid en samenstelling van dieselrook in uw werkplaats kan variëren al naargelang:

 • de kwaliteit van de gebruikte dieselbrandstof
 • het type motor, bijv. standaard, turbo of injector
 • de motorafstelling
 • de instelling van de brandstofpomp
 • de werklastvraag aan de motor
 • de motortemperatuur
 • of de motor regelmatig onderhouden is

Gezondheidsrisico's

Inademing van dieseldamp kan uw gezondheid nadelig beïnvloeden en blootstelling aan de rook kan irritatie in uw ogen of luchtwegen veroorzaken. Deze effecten treden meestal kortdurend op en moeten verdwijnen als u uit de buurt gaat van de bron van deze blootstelling. Langdurige blootstelling aan dieselrook, in het bijzonder blauwe of zwarte rook, kan echter leiden tot (zware) hoestbuien en kortademigheid. Er is enig bewijs dat herhaalde blootstelling aan dieselrook gedurende een periode van 20 jaar het risico op longkanker vergroot. Blootstelling aan uitlaatemissies van benzinemotoren gaat niet gepaard met hetzelfde risico.

Te nemen maatregelen

Een werkgever moet maatregelen nemen om gevaren te voorkomen. Veel gezondheids- en veiligheidsinstanties overal ter wereld hebben richtlijnen opgesteld over hoe mensen moeten worden beschermd in een werkomgeving met dieselrook. De British HSE (Health & Safety Executive) geeft bijvoorbeeld het dringende advies om een combinatie van maatregelen te nemen, zoals:

 • ventilatoren voor afzuiging van lucht op de werkplek
 • afzuigsystemen op uitlaatpijpen
 • het gebruik van filters die zijn bevestigd op uitlaatpijpen
 • katalysators

Een werkgever moet naast de beschreven voorzorgsmaatregelen er ook voor zorgen dat:

 • technische bedieningselementen goed worden onderhouden en regelmatig worden gecontroleerd
 • waar nodig de blootstelling aan dieselrook wordt bewaakt
 • werknemers de benodigde informatie krijgen over de risico's die gepaard gaan met blootstelling aan dieselrook
 • werknemers instructie en training krijgen over een veilig gebruik van de veiligheidsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen die zij gebruiken.

 

Source: The Guardian “UK legal claims grow over exposure at work to toxic diesel fumes” (16 September 2017).

Was dit nuttig voor jou?
CAPTCHA

Hulp nodig?

WE ZIJN ER VOOR JOU

CTA icon sample

Vragen na het lezen van het artikel?

We helpen je graag verder!

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date!

Contactformulier

Vraag ons gerust

Dichstbijzijnde locatie

Kijk hier waar we zitten