Overslaan en naar de inhoud gaan
Exhaust gas in a traffic jam

De Environmental Protection Agency

Las- en snijrookafzuigingUitlaatgasafzuiging voor brandweerkazernes 22 okt 2019 Gezondheidsrisico's

De Environmental Protection Agency (EPA in de Verenigde Staten van Amerika) is een onafhankelijk bureau in de Verenigde Staten dat de opdracht heeft om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. U hebt gelijk als u veronderstelt dat dit veel verschillende dingen kan omvatten. Zij focussen zich op onderwerpen die zo divers zijn als lucht, water en land, chemicaliën en toxische stoffen, afval en reiniging.

De EPA is een Amerikaans bureau, maar hun invloed reikt tot voorbij de grenzen van de Verenigde Staten en raakt alle landen van de wereld, van Noorwegen tot Argentinië en van Australië tot Groenland. De nationale emissienormen voor talrijke landen vinden hun oorsprong in EPA-wetgeving.

Tot 2015 was de EPA niet algemeen bekend voor de gemiddelde persoon buiten de VS. Het emissieschandaal van Volkswagen bracht hierin een radicale verandering. Dankzij het nauwkeurige onderzoek en de vasthoudendheid van de EPA bekende de Duitse autofabrikant na een lange periode van ontkenning dat zij hadden gesjoemeld met de CO2-emissiesoftware die in meer dan 11 miljoen voertuigen is geïnstalleerd.

EPA-voorschriften

Het werk van EPA begint met het verzamelen van informatie. Hun belangrijkste leveranciers van gegevens zijn andere overheidsinstanties. Juiste wetenschappelijke gegevens zijn van cruciaal belang om gezondheids- en milieukwesties te begrijpen en oplossingen te bieden. De EPA-bibliotheek is uitgebreid, maar zij delen hun kennis ook. Hun primaire taak is om informatie te leveren aan overheden van Amerikaanse staten, en tribale en plaatselijke overheden, maar zij geven ook wereldwijd informatie aan individuen, bedrijven, wetenschappers en juridische instanties.

Op basis van verzamelde gegevens worden EPA-voorschriften opgesteld, waarin de technische, operationele en wettelijke details worden beschreven die nodig zijn om wetten uit te voeren. Als regelgevend lichaam zijn de bevoegdheden van EPA beperkt. Zij kunnen alleen optreden krachtens de wetten die zijn goedgekeurd door het congres van de VS. Maar toch hebben zij handhavingsbevoegdheden, waaronder boetes en sancties.

Mijlpalen

Sinds de oprichting van de EPA in 1970 kunnen zij terugkijken op een aantal indrukwekkende mijlpalen met betrekking tot gezondheid en het milieu:

 • De Federal Water Pollution Control Act, uit 1972 en algemeen bekend als de Clean Water Act,
 • De Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act uit 1972 om toedieners van pesticiden, consumenten en het milieu te beschermen,
 • De Resource Conservation and Recovery Act uit 1976, die voorschriften bevat over het afdanken van vast en gevaarlijk afval,
 • De Emergency Planning and Community Right-to-Know Act uit 1986, wat het positieve antwoord was op de ramp in Tsjernobyl,
 • Een van de meest invloedrijke moderne milieuwetten is de Clean Air Act. Deze was al in 1963 aangenomen door het Huis en de Senaat, maar EPA heeft vijf belangrijke amendementen doorgevoerd, waarvan de laatste in 1990.

De inspanningen van EPA om de luchtkwaliteit te verbeteren

Topprioriteiten van de EPA-agenda in relatie tot luchtkwaliteit zijn bescherming van de ozonlaag, vermindering van zure regen en toxische stoffen, en verbetering van de luchtkwaliteit en zichtbaarheid. Er zijn testpakketten in overeenstemming met EPA-normen ontwikkeld om vuilconcentraties in woonhuizen en werkomgevingen te detecteren. Deze betaalbare apparaten controleren gewoonlijk PM2.5-niveaus, VOCs, temperatuur en vochtigheid.

U bent mogelijk niet altijd in staat om iets te zien of ruiken als er iets niet in orde is. Een EPA-test kan onthullen of de luchtkwaliteit op een specifieke locatie werkelijk binnen specifieke normen valt.

Een beknopte EPA Wiki over luchtkwaliteit

Verschillende indicatoren zullen laten zien of de lucht waarin u leeft en werkt zo gezond is als zou moeten zijn.

 • Deeltjes: stof, vuil, roet en andere vaste of vloeibare stoffen zijn aanwezig in de lucht die u inademt. 10 en 2,5 micrometers (of microns) zijn de meest algemene metingen. PM2.5 vormt een ernstig risico voor de gezondheid.
 • Ozon op grondniveau (fotochemische luchtvervuiling): brengt in het bijzonder mensen met longziekten in gevaar.
 • Stikstofdioxide (NOx): een groep uiterst reactieve gassen, hoofdzakelijk geproduceerd wanneer brandstof wordt verbrand. De belangrijkste emissies zijn afkomstig van auto's, vrachtwagens en bussen, energiecentrales en offroad-apparatuur.
 • Benzo[a]pyreen: het kankerverwekkende resultaat van onvolledige verbranding bij hoge temperaturen van stoffen zoals koolteer, tabaksrook en gegrild vlees.
 • Vluchtige organische stoffen (VOCs): deze zijn in feite gunstig wanneer geproduceerd door planten, dieren en microben. De belangrijkste bronnen van gevaarlijke VOCs zijn lakken, coatings, chloorkoolstoffen, fossiele brandstof, benzeen, etc. Hoewel de concentraties laag zijn, kunnen deze niet worden genegeerd, omdat hun echte gevaar in hun langdurige gezondheidseffecten ligt.
 • Persistente organische vervuilende stoffen (POPs): organische stoffen die niet makkelijk biologisch afbreekbaar zijn. De meest bekende zijn pesticiden, oplosmiddelen en farmaceutica.
 • Toxische zware metalen: cadmium, kwik, lood, arseen, mangaan, chroom, kobalt, nikkel, koper, zink, selenium, zilver, antimoon en thallium.

Het recht op schone lucht op de werkplek

Het recht op schone lucht op de werkplek is opgenomen in de universele verklaring van de rechten van de mens, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1948.

Oplossingen van Plymovent

Om werkenden te beschermen heeft de EPA de noodzakelijke basis gelegd voor drie stukken wetgeving. Plymovent biedt passende oplossingen voor conformiteit.

Voor de wetgeving over afzuiging van lasrook biedt Plymovent diverse oplossingen:

Als antwoord op brandwetgeving beperken de SHIELD fire safety solutions van Plymovent het risico op filterbranden tot een minimum. In het geval van brand zullen de detectors van Plymovent echter snel reageren op de situatie. In de meeste gevallen zullen schuifkleppen en FlameShield een brand snel verder onder controle brengen, zodat schade tot een minimum blijft beperkt.

In overeenstemming met de wetgeving over afzuiging van uitlaatgassen biedt Plymovent drie volledig automatische systemen om de lucht te reinigen van koolmonoxide, stikstofoxiden, benzeen, formaldehyde en andere gevaarlijke elementen:

Aanvullende bronnen

EPA - Environmental Protection Agency in de Verenigde Staten
https://www.epa.gov/

EPA-voorschriften in de VS
https://www.epa.gov/laws-regulations/regulations

US EPA - De invloed van vluchtige organische stoffen op de luchtkwaliteit binnen
https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/volatile-organic-compounds-impact-indoor-air-quality

Environment Protection Authority van New South Wales - Australië
https://www.epa.nsw.gov.au/

Environment Protection Authority van Zuid-Australië
https://www.epa.sa.gov.au/

Was dit nuttig voor jou?
CAPTCHA

Hulp nodig?

WE ZIJN ER VOOR JOU

CTA icon sample

Vragen na het lezen van het artikel?

We helpen je graag verder!

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date!

Contactformulier

Vraag ons gerust

Dichstbijzijnde locatie

Kijk hier waar we zitten