Hoppa till huvudinnehåll
original_controleproconnect_1_background.png

ControlPro Connect: vad är det och hur kan du använda det?

Avskiljning av skärnings- och svetsrök 2 mar 2022 Produktutveckling

Utsugs- och ventilationssystem av hög kvalitet är avgörande för att skapa en säker, hälsosam och produktiv fabriksmiljö. Det gäller i synnerhet vid svåra och fysiskt krävande arbetsuppgifter som kräver hög precision, såsom svetsning och högglanspolering.

Tyvärr finns det företag som än idag har problem med bristfälliga utsug och ventilation, vilket leder till att personalen på arbetsgolvet exponeras för besvärande luftföroreningar. Dessa hinder kan påverka företagets effektivitet och produktivitet negativt. Den här artikeln handlar om några av dessa stora problem, men vi kommer också visa hur de går att lösa med hjälp av Plymovent’s ControlPro Connect.

Vanliga problem med utsug och ventilationssystem

Det händer att utsugssystemen i fabriken inte fungerar som de ska. Problemet kan orsakas av felaktiga inställningar eller att ett filter borde bytas ut. Problemet är att många företag helt enkelt saknar den tillsyn eller de metoder som krävs för att snabbt och enkelt identifiera orsaken till problemet.

Ett annat vanligt problem beror på bristfälligt eller uppskjutet underhåll. Tänk exempelvis att en viktig komponent i installationen är i akut behov av byte. Men detta upptäcktes tyvärr inte i tid. Det kan resultera i att ett större antal delar måste bytas ut. Det är kostsamt och det hade man kunnat förhindra om man fått reda på det i god tid. Underhållschefen måste nu inspektera alla utsugssystem för att fastställa om de är i behov av underhåll. Det är en tidskrävande och ibland svår uppgift.

Andra vanliga och återkommande problem med utsugssystem är:

 • Fabriker drabbas av oförutsedda driftsproblem i utsugsanläggningarna. Detta resulterar i att all svetsning (och övrig verksamhet) avstannar och detta leder till en sämre produktivitet.
 • Utsugssystemen arbetar mer intensivt än nödvändigt. Detta leder till ökat slitage och högre energikostnader.
 • Utsugssystemen är i drift även på kvällar, helger och på semestern. Detta leder till onödiga kostnader och slitage.
 • Företaget lyckas inte sammanställa en riktig plan för (förebyggande) underhåll eftersom tillräckliga data saknas.
 • Vid stopp i utsugssystemet har företaget inte den kunskap som krävs för att lösa problemet på egen hand. Att vänta på att andra företag ska komma och reparera systemet kan innebära ett kostsamt produktionsstopp.

Alla de problem och situationer som nämns ovan har en gemensam nämnare: de har negativ påverkan på fabriksprocessernas produktivitet, effektivitet och driftssäkerhet.

ControlPro Connect

Som tur är har vi utvecklat ett verktyg som kan hjälpa dig att lösa alla problem som beskrivits ovan. Plymovents ControlPro Connect är en smart webbaserad plattform som effektivt övervakar och hanterar Plymovents utsugssystem, såsom MDBSCS och EDS. Men för att möjliggöra detta måste du utrusta filtersystemen med ett ControlPro operativsystem.

ControlPro Connect är ett molnbaserat verktyg för enkel och effektiv kontroll av utsugssystemen. Plattformen omfattar många funktioner som syftar till att övervaka och styra utsugssystemen baserat på justerbara tröskelvärden, typen av utsugsfläkt och motsvarande fläkthastighet. ControlPro Connect ger också möjlighet att:

 • Justera utsugssystemen efter aktiviteterna på arbetsgolvet med veckotimer, övertidstimer och semestertimer.
 • Gruppera utsugssystem och fördela dem i zoner. Du kan till och med ladda upp planritningen för fabriken, dela in fabriken i zoner och placera dina extraktionssystem på denna karta. Skapa en översikt som visar statusen för alla filtersystem.
 • Generera meddelanden som informerar om problem eller kommande underhållsarbete.

Att ta ControlPro Connect i drift

ControlPro Connect består av några grundläggande komponenter.

 • ControlPro är en intelligent plattform som ger dig möjlighet att styra olika utsugssystem såsom MDB PROSCS PROMDB-Diluter PRO eller SCS-Diluter PRO, men även de anslutna fläktarna. Alla tidigare byggda ControlPro-system kan anslutas till den webbaserade plattformen, under förutsättning att de är utrustade med den senaste firmware-uppdateringen.

 • i-Connect-modulen skapar en säker uppkoppling mellan en eller flera ControlPro och Plymovents molnlösning. Den fungerar som ett viktigt ”nav” (nätverkscentrum) och gör det möjligt att ansluta upp till sju utsugsanläggningar med hjälp av ControlPro. Behöver du flera anslutningar? I så fall ger i-Connect-extensionen dig möjlighet att ansluta ytterligare sex ControlPro per enhet.

 • En internetanslutning. Du kan ansluta i-Connect till internet via ethernet. Det är också möjligt att koppla upp via mobilt internet. Detta kräver ett simkort med mobildata.

Hur säkert är ControlPro Connect?

Vi prioriterar säkerheten mycket högt. Vi garanterar att all data som skickas till och från systemet är krypterad. Dataflödet dekrypteras när det kommer till den säkra ControlPro Connect-miljön. Då blir all information transparent igen och den visas på rätt sidor och diagram.

Tillgängliga språk och information

ControlPro Connect-portalen kommer att finnas på en rad olika språk. Till att börja med erbjuds tjänsten med engelska som standardspråk. Följande språk kommer att introduceras kort efter lanseringen: nederländska, tyska, franska, spanska, italienska, portugisiska, svenska, polska, ungerska och tjeckiska.

ControlPro Connect ger tillgång och åtkomst till följande typ av information:

 • Fem olika diagram som kan filtreras per tidsenhet (dag, vecka, månad eller år). De olika diagrammen fokuserar på filterrengöring, energiförbrukning/energibesparing, driftstid (fläkt), filtertryck och fläktens frekvens.

 • Dessa diagram erbjuder historiska data. Denna information ger möjlighet att urskilja trender och att göra prognoser.

 • Systeminformation i realtid: systemdriftsläge, filter, filterrengöring, fläkt.

 • Översikt över alla aktiva aviseringar (varningar/larm). Även en fullständig loggbok över alla historiska aviseringar per system

De viktigaste fördelarna med ControlPro Connect

Med ControlPro Connect kan du enkelt hantera dina extraktionssystem från valfri ort via en säker miljö. Systemet ger möjlighet till fjärrsupport och styrning av flera system via dator, surfplatta och smart telefon. Du kan också räkna med omfattande rådgivning från Plymovents experter vilket gör att extraktionssystemet fungerar effektivt och optimalt. Andra fördelar med ControlPro Connect:

 • Uttömmande information om realtidsprestanda i alla extraktionssystem i fabriken.
 • Snabb och direkt support från distributören eller installatören. Möjlighet till fjärrintervention.

 • Få aviseringar/meddelanden via e-post. Detta ger möjlighet att bibehålla kontrollen över den egna utrustningen. Vidta åtgärder på ett proaktivt sätt.

 • Sammanställa en plan för förebyggande underhåll av utsugssystemen. Detta ger ökad tillförlitlighet och minskar risken för oförutsedda driftsavbrott och produktionsförluster.

 • Smarta verktyg med historiska data och översiktliga trender. Gedigen kunskap om systemen. ”Gissa mindre, vet mer” är vårt tillvägagångssätt för hantering av extraktionssystem.

Mer information

Vill du veta mer om ControlPro Connect? Kontakta oss! Ring +31 (0)72 7504 600 eller maila till info@plymovent.com så kontaktar vi dig snarast möjligt.

Var detta till någon hjälp?
CAPTCHA

Behövs hjälp?

VI FINNS HÄR FÖR DIG

CTA icon sample

Frågor efter att ha läst artikeln?

Vi hjälper gärna till!

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är