Hoppa till huvudinnehåll
Filter

System för avskiljning av svetsrök och annan rök

Vi har ett omfattande sortiment av system för avskiljning av svetsrök och det finns ett system för alla ändamål och omständigheter. Vill du välja punktutsug eller utsugshuvar? Allmänna ventilationssystem eller allmänna filtreringssystem? Plymovents samtliga system för avskiljning av svetsrök ger en renare, säkrare och hälsosammare arbetsmiljö för dig och dina kollegor.

Läs mer

Visar alla 59-produkter.
Styr- och reglerutrustning

AeroGuard Air Monitor

AeroGuard ger dig överblick över inomhusluftens kvalitet i realtid. Systemet har flera olika givare som övervakar elva specifika föroreningar och miljöfaktorer. LED-ringen hjälper dig att fokusera på den förorening som är viktigast för dig.

 • Övervakning av elva föroreningar och klimatfaktorer
 • Applikation och portal för visning av data
 • Sju kalibreringsinställningar inklusive anpassad kalibrering av dammgivaren
Fläktar

Ljudabsorberande fläkt (SAF)

När hörseln är huvudsaken! The Sound Absorbing Fan (SAF) sänker ljudnivån med mer än 10 dB vilket minskar risken för hörselskador. Avgasfläktarna i SAF-serien är ljudisolerade och är konstruerade för alla slags utrymmen där det är viktigt att minska bullret, både inomhus och utomhus.

 • Kan i kombination med den rekommenderade ljuddämparen minska ljudutvecklingen med mer än 10 dB
 • Lämplig för både inomhus- och utomhusbruk
 • Snygg design för ett professionellt och elegant intryck
Filter - mobila

MobilePro

MobilePro är en mobil enhet för avskiljning av svetsrök med ett självrengörande filter, avsedd för att avskilja svetsrök i begränsade utrymmen och utrymmen som är svåra att nå.

 • Självrensande filterpatron
 • Kan kombineras med en arm med metallrör eller slang
 • Mångfunktionellt handtag/verktygshållare
Filter - stationära

MonoGo

MonoGo är en utmärkt utgångspunkt för skydd mot exponering för svetsrök. Den används ofta för rökavskiljning vid sporadiska eller lättare svetsverksamheter. Uppfyller W3 ✔

 • Idealisk för fasta arbetsstationer
 • Effektivt skydd mot exponering för svetsrök
 • Tvåstegsfilter för längre filterlivslängd
Utsugsarmar

KUA

KUA är en utsugsarm med aluminiumrör som är särskilt lämplig i små och medelstora arbetsplatser. Den är utvecklad särskilt för att avskilja luftföroreningar som exempelvis rök, gaser och oljedimma.

 • Lätt att förflytta tack vare handtaget som går runt hela på huven
 • Rördiameter: 160 eller 200 mm
 • 2, 3 eller 4 m lång med en maximal räckvidd på 8,5 m i kombination med en förlängningskran
Filter - stationära

MDB

MDB är en modulär stoftfångare, vilket gör det möjligt att anpassa filtersystemet efter rådande behov och krav i anläggningen. Tillverkad för tung och krävande tillämpning.

 • Effektiv filtrering av stoft och svetsrök
 • Modulär utformning för alla storlekar
 • Utbyggbar när verksamheten växer
SHIELD brandsäkerhetslösningar

Gnistsläckare

SparkShield är en gnistavskiljare som ger 100 procent skydd mot gnistor och glödande föremål.

 • Mycket effektiv avskiljning av gnistor och glödande föremål
 • Kompakt in-line-design
 • Ändamålsenligt hölje: för smidigt underhåll
Filter - stationära

MBD-2 Högvakuum

Utsug på svetspistolen är ett effektivt sätt att fånga upp svetsröken vid källan. MDB-2/HV är ett utsugningssystem för svetspistoler med hög kapacitet.

 • Centralfiltersystem för upp till 10 utsugspistoler.
 • RamAirTM pulsförstärkare för effektiv rengöring och längre filterlivstid.
 • Ljudnivå på endast 68 dB
SHIELD brandsäkerhetslösningar

Kalkmatare

OilShield är en kalkmatare som förhindrar att filterpatronerna sätts igen och minskar risken för oljebränder.

 • Minskar risken för bränder i filtret och stofttunnan
 • Driftsäker; tack vare teknik med dubbla omrörare, automatisk start/stopp och påfyllningslarm
 • Ökar filterpatronernas livslängd
Utsugsbord

DraftMax Eco

DraftMax Eco är ett utsugsbord med inbyggd gnistfångare, med det har inga filterpatroner. Det är lämpligt för lätt till tung svetsning, slipning och skärning, beroende på filter.

 • Lämpligt för svetsning, skärning och slipning
 • Tillräckligt rökutsug tack vare utsug både nedåt och bakåt
 • Ska anslutas till en filterenhet

En bris av frisk luft i din brevlåda?

Få de senaste produktinnovationerna i din brevlåda och bli informerad om de utställningar vi besöker.

CAPTCHA

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är