ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สภาพแวดล้อมที่สะอาดและปราศจากควันสำหรับนักเรียน

plymovent-welding-fume-extraction-at-west-coast-college.jpg

วิทยาลัย West Coast เป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพและฝึกอบรมของรัฐบาล (FET) ซึ่งนักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรอันทรงคุณค่าในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน;กลายเป็นผู้ประกอบการ หรือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยตามวิชาที่ตนต้องการ วิทยาลัยแห่งนี้มอบประสบการณ์แบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วิทยาลัย West Coast มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Malmesbury และมีศูนย์ฝึกอบรมทั่วประเทศแอฟริกาใต้

WCC มีนักศึกษาประมาณ 2,500 คน โดยในจำนวนนี้มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาประมาณ 1,300 คน วิทยาลัย West Coast มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิศวกรรม ซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมงานเชื่อมโลหะด้วย ทางวิทยาลัยฝึกอบรมนักเรียนในแต่ละครั้งได้มากถึง 48 คน โดยพัฒนาจากผู้มีความชำนาญไปเป็นระดับช่างฝีมือ

ความท้าทาย

อาคารแห่งใหม่สร้างขึ้นที่วิทยาเขต Vredenburg (แอฟริกาใต้) ในเดือนธันวาคมปี 2008 แต่เนื่องจากไม่ได้คำนึงถึงเรื่องการระบายอากาศในขั้นตอนการพัฒนาอาคาร สภาพอากาศภายในอาคารจึงแย่มาก มีเพียงอากาศธรรมชาติที่ไหลผ่านประตูและหน้าต่างที่เปิดอยู่ และ "ลูกหมุนระบายอากาศ" บนหลังคาของอาคารเท่านั้น

เห็นได้ชัดว่าควันจะเป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากการเชื่อมเป็นกิจกรรมการฝึกอบรมเบื้องต้นที่ดำเนินการในอาคารแห่งใหม่นี้

วิธีแก้ปัญหา

Plymovent ได้จัดหาและติดตั้งระบบดูดควันจากการเชื่อมอัตโนมัติเต็มรูปแบบ 3 เครื่องพร้อมตัวกรอง แขน T-Flex แต่ละอันมีการติดตั้ง WL+ AST (ไฟทำงานและเซ็นเซอร์อาร์ค) ซึ่งจะเริ่มการทำงานของพัดลมดูดควันที่เชื่อมต่ออยู่โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่นักเรียนทำรอยอาร์คเพื่อเชื่อม และพัดลมจะลดความเร็วลงโดยอัตโนมัติเมื่อการเชื่อมสิ้นสุดลง

งานท่อได้รับการออกแบบเป็นพิเศษโดยบริษัท Plymovent SA จำกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแขนแบบยืดหดได้สำหรับดูดควันเชื่อม นอกจากนี้ บริษัท Plymovent SA ยังผลิต ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานโครงการเพิ่มเติม ตลอดจนจัดหาโซลูชันที่สมบูรณ์ให้กับวิทยาลัย West Coast อีกด้วย

การดักจับควันจากการเชื่อมที่แหล่งต้นกำเนิดยังคงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยจะดูดควันเชื่อม,อนุภาคขนาดเล็ก,ฝุ่นละเอียด,ประกายไฟ และสะเก็ดไฟโดยตรงจากจุดที่มีกระบวนการเชื่อม วิธีนี้จะทำให้ไม่เกิดการสะสมของควันจากการเชื่อม Plymovent มีแขนดูดควันหลากหลายแบบให้เลือกตั้งแต่ 1.4 ถึง 8 เมตร รับประกันการดูดควันสูงสุดโดยการติดตั้งพัดลม ตัวกรอง กล่องควบคุม และแขนที่เหมาะสมกับแต่ละระบบ โดยแขนดูดควันจะเชื่อมต่อกับท่อ ทั้งนี้ การตั้งค่าต่างๆ สามารถทำได้โดยขึ้นอยู่กับสภาวะในพื้นที่ เช่น ความยืดหยุ่น, พลังงาน,ความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้และระดับเสียงรบกวน

ประโยชน์สำคัญที่ได้รับ

  • สภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาดและดีต่อสุขภาพสำหรับนักศึกษา.
  • สภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพต่อการทำงาน
  • พื้นที่ทำงานที่สะอาด
  • ประหยัดพลังงาน
  • ระดับเสียงรบกวนต่ำ
  • ไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่มีความเปราะบาง

คำรับรอง

Willie Engelbrecht, Director of Welding Education at West Coast College
Willie Engelbrecht, Director of Welding Education at West Coast College

คุณ Engelbrecht ต้องการวิธีแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมที่จะเป็นประโยชน์โดยทั่วไปต่อนักเรียน,อาจารย์และโรงเรียนของตน ซึ่งง่ายต่อการใช้งานและบำรุงรักษา

จากมุมมองของการประหยัดพลังงานและการลดระดับเสียงรบกวน ระบบอัตโนมัติก็พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์เช่นกันในวิทยาเขตจากพัดลมและมอเตอร์ที่ทำงานเต็มประสิทธิภาพ 

รายการผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ระบบหลายแขน

ระบบหลายแขน

3

แขนดูด/สกัดควัน

T-Flex

17

ตัวกรองแบบติดตั้งอยู่กับที่

SCS

3

West Coast College

"เรารับเฉพาะสินค้าคุณภาพสูงสุดและฝีมือการผลิตที่มีราคาประหยัดที่สุดเท่านั้น"

Willie Engelbrecht
หัวหน้าฝ่ายการฝึกงานเชื่อมที่วิทยาลัย West Coast

คลังรูปภาพ

	Multiple arm system with T-Flex extraction arms
Multiple arm system with T-Flex extraction arms
	SCS, self-cleaning central filter systems
SCS, self-cleaning central filter systems
The Welding Academy

Plymovent เป ็นผ ู ้ ให ้ การสน ับสน ุน สถาบ ันฝ ึกสอนการเช ื ่อม

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดสถาบันการศึกษา
Furness College

โต ๊ ะด ูดคว ันเช ื ่อมท ี ่ปลอดภ ัยต ่อส ิ ่ง แวดล ้ อมและน ักเร ียน

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดสถาบันการศึกษา
Scholen aan Zee

โรงเรียนช่างพอใจกับโต๊ะทำงานแบบ Downdraft และ Backdraft ที่มีประสิทธิภาพ

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดสถาบันการศึกษา
CENFIM

ปัจจัยแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในศูนย์ฝึกอบรม

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดสถาบันการศึกษา
Technum ROC Zeeland

ฮูดดูดควัน XL ขจัดควันจากงานเชื่อมในศูนย์ฝึกอบรม

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดสถาบันการศึกษา
Lavoisier

การดูด/สกัดก๊าซไอเสียในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

การดูด/สกัดไอเสียรถยนต์สถาบันการศึกษา อุตสาหกรรมเกี่ยวกับยานยนต์

เรายินดีที่จะช่วยเหลือ!

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้เพื่อรับคำตอบสำหรับทุกคำถามเกี่ยวกับอากาศที่สะอาด

สมัครรับจดหมายข่าว

ติดตามข่าวสาร

แบบฟอร์มการติดต่อ

ติดต่อเราหากมีคำถาม

โซเชียลมีเดีย

รู้จักเรามากขึ้น

ตําแหน่งที่ใกล้ที่สุด

ที่ตั้งของเรา