ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ขจัดควันไอเสียรถยนต์ที่สถานีดับเพลิง

feuerwehr kassel

ที่เมือง Kassel มีหน่วยดับเพลิงมืออาชีพ (ได้รับค่าจ้าง) 2 แห่ง และหน่วยดับเพลิงอาสาสมัครอีก 7 แห่งกระจายอยู่ทั่วเขต Kassel แต่ละทีมมีสถานีดับเพลิงเองแยกอิสระ เมือง Kassel มีการป้องกันอัคคีภัยอย่างเป็นระบบระเบียบ รวมทั้งมีนักผจญเพลิงมืออาชีพตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ในตอนนั้น ชาวเมืองจะได้รับการฝึกฝนให้เป็นนักผจญเพลิง

สิ่งท้าทาย

หน่วยดับเพลิงของเมือง Kassel ประเทศเยอรมนี กำลังมองหาระบบดูดไอเสียรถยนต์ใหม่ 3 ระบบ ซึ่งสามารถขจัดควันไอเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยปกป้องนักผจญเพลิงจากควันไอเสียจากเครื่องยนต์ดีเซลที่เป็นอันตราย สำหรับสถานีดับเพลิงที่อื่นในเขต Kassel มีระบบดูดควันแล้ว

หน่วยดับเพลิงของ Kassel เลือกใช้ระบบดูดควันอัตโนมัติทั้งระบบของ Plymovent สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือ ระบบดูดควันต้องเชื่อมต่อและใช้งานร่วมกับรถฉุกเฉินทั้งหมดของหน่วยดับเพลิงได้ ระบบดูดไอเสียรถยนต์ควรมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสอดคล้องกับข้อจำกัดปัจจุบัน นอกจากต้องติดตั้งระบบใหม่ทั้ง 3 ระบบแล้ว ระบบดูดควันที่มีอยู่ทั้ง 6 ระบบต้องได้รับการอัปเกรดด้วย ในการอัปเกรดส่วนควบคุมที่มีอยู่ มีการใช้ท่อและพัดลมอีกครั้งเพื่อลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับเมือง Kassel

การแก้ปัญหา

เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้กับระบบ และมั่นใจว่าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของนักผจญเพลิงและคนอื่นๆ ที่ทำงานที่หน่วยดับเพลิงของ Kassel ทาง Plymovent ได้ติดตั้งระบบตัดการเชื่อมต่ออัตโนมัติทั้งระบบสองประเภท ดังนี้

1. ระบบ SBT (รางเลื่อนบาลานเซอร์) สำหรับให้รถยนต์ขับถอยหลังเข้าไปยังสถานี
2. และระบบ STR (รางตรง) สำหรับพื้นที่ที่รถยนต์สองคันสามารถจอดในช่องเดียวกันได้

ระบบดูดไอเสีย SBT/STR อัตโนมัติได้รับการติดตั้งในแนวเดียวกับตัวรถที่อยู่ด้านปลายท่อไอเสีย ระบบ STR ทำหน้าที่กระจายก๊าซไอเสียไปยังจุดต่างๆ ที่ติดตั้งท่อไว้ ทำให้สามารถจอดรถสองคันหันหลังชนกันในช่องเดียวกันได้

ระบบดูดไอเสีย SBT และ STR จาก Plymovent ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และมาตรฐาน ISO 9001 โดย TÜV

ประโยชน์สำคัญ

  • ดักจับก๊าซไอเสียจากแหล่งต้นกำเนิดได้ 100% ช่วยปกป้องนักผจญเพลิงและคนอื่นๆ ที่ทำงานในสถานีดับเพลิง
  • อากาศสะอาดภายในสถานีดับเพลิง
  • สับเปลี่ยนรถในช่องจอดและกับสถานีดับเพลิงอื่นๆ ได้
  • ระบบอัตโนมัติทั้งระบบที่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ
  • ใช้งานง่าย

คำรับรอง

“เราเลือกใช้ระบบดูดไอเสียรถยนต์จาก Plymovent เพราะระบบเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกับรถฉุกเฉินในสถานีดับเพลิงต่างๆ ของ Kassel ได้ทุกคัน โดยใช้หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบอัดลม Grabber® ทำให้สามารถสับเปลี่ยนรถกับสถานีดับเพลิงๆ ต่างๆ ได้ตลอด ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับหน่วยดับเพลิงของเรา ยิ่งไปกว่านั้น ระบบดูดไอเสียยังใช้งานง่ายและเสริมความปลอดภัยด้วยคัปปลิ้งนิรภัยแบบปรับได้”

หน่วยดับเพลิงของ Kassel (ประเทศเยอรมนี)

รายการผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ระบบราง

รางตรง (STR)

2

พัดลม

TEV 50Hz

3

logo_feuerwehr_kassel.png

"ระบบสกัดของ Plymovent ใช้งานง่ายและเพิ่มความปลอดภัย เป็นการช่วยปกป้องนักดับเพลิงของเรา"

นักดับเพลิง
หน่วยดับเพลิงของ Kassel (ประเทศเยอรมนี)

ต้องการความช่วยเหลือ?

เราพร้อมช่วยคุณเราพร้อมช่วยคุณ

CTA icon sample
North Tonawanda Fire Department

สถาน ีด ับเพล ิงน ิวยอร ์ กเพ ิ ่ม ระบบกำ จ ัดไอเส ียส ำ หร ับยานยนต ์ เพ ื ่อส ุขภาพของ น ักด ับเพล ิงและเจ ้ าหน ้ าท ี ่ฉ ุกเฉ ิน

การดูด/สกัดไอเสียรถยนต์สำหรับสถานีดับเพลิงสถานีดับเพลิง และสถานีบริการฉุกเฉิน
White Springs Fire Department

สถาน ีด ับเพล ิงได ้ ถอดระบบของค ู ่แข ่งออก และทำ การยกระด ับด ้ วยการใช ้ ระบบของ PLYMOVENT

การดูด/สกัดไอเสียรถยนต์สำหรับสถานีดับเพลิงสถานีดับเพลิง และสถานีบริการฉุกเฉิน
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมืองมาร์ชฟิลด์

Magnetic grabber ขจัดควันจากไอเสียได้อย่างมั่นใจ

การดูด/สกัดไอเสียรถยนต์สำหรับสถานีดับเพลิงสถานีดับเพลิง และสถานีบริการฉุกเฉิน

เรายินดีที่จะช่วยเหลือ!

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้เพื่อรับคำตอบสำหรับทุกคำถามเกี่ยวกับอากาศที่สะอาด

สมัครรับจดหมายข่าว

ติดตามข่าวสาร

แบบฟอร์มการติดต่อ

ติดต่อเราหากมีคำถาม

โซเชียลมีเดีย

รู้จักเรามากขึ้น

ตําแหน่งที่ใกล้ที่สุด

ที่ตั้งของเรา