Hoppa till huvudinnehåll

Fördelar med ren luft

advantages-of-clean-air.jpg

Kraften i ren luft

Goda nyheter, vi lever längre än tidigare generationer! Den förväntade livslängden för dig, dina vänner och kollegor har ökat när vi idag lever mer hälsosamt och har tillgång till bättre hälsovård och levnadsvillkor. Ren luft är en grundläggande tillgång som är mycket viktig för din och andras hälsa. Därför är det viktigt att se till att luften du och andra i din närhet andas är ren och håller hög kvalitet. Men det är tyvärr ingen självklarhet.

Miljoner människor blir sjuka varje år och alltför många dör i olika luftvägssjukdomar såsom lungcancer, COPD och svetslunga, för att nämna några.

Kortvarig exponering för skadliga ämnen kan leda till akuta symtom såsom hosta, huvudvärk och andnöd. Kronisk exponering leder till permanenta hälsoproblem bestående av fysiska och psykiska besvär som har en stor påverkan på livskvaliteten, både för den drabbade och för nära och kära. Det tråkiga är att det finns sätt att förhindra och förebygga dessa lungsjukdomar.

Se dig omkring, kan du se luftföroreningarna på arbetsplatsen? Antagligen inte direkt. Röken och de skadliga partiklarna är så fina att de inte går att se med blotta ögat. Det är först om du drar fingret över ytorna i verkstaden som du märker att fingret blir svart. Det är samma fina damm som du och dina kollegor andas in, och det har sina konsekvenser.

Men lyckligtvis finns det sätt att skapa en säker och ren arbetsmiljö där de anställda inte riskerar att drabbas av lungsjukdomar.

Vår målsättning är att göra våra kunder ”världsmästare i god arbetsmiljö”. Detta gör vi genom att utbilda arbetsgivare och anställda om riskerna med exponering för synliga och icke synliga föroreningar såsom svetsrök, oljedimma, avgaser och stoft, samt vikten av att skydda sig mot dessa.

Vi erbjuder dessutom produkter, system och tjänster som säkerställer ren luft på arbetsplatser i hela världen.

Säkerställer att kollegorna är friskare

Ja! Det vill vi ju alla! Hälsosamma kollegor är naturligtvis företagets största tillgång. Lägre sjukfrånvaro leder till högre produktivitet. En ren och säker arbetsmiljö innebär dessutom hälsosammare och bättre arbetsförhållanden. Som arbetsgivare har du ansvar för personalens hälsa och säkerhet.

Hälsofördelar

 • Mindre sjukfrånvaro
 • Högre produktivitet
 • Lägre personalomsättning
 • Bättre arbetsmiljö

Mindre underhållsbehov och lägre kostnader för städning och rengöring

Visste du att en ren arbetsmiljö leder till kortare driftavbrott för maskinerna? Det är för att moderna maskiner är mer känsliga för partiklar i systemet. Ren luft på arbetsgolvet säkerställer att maskiner och verktyg fungerar längre och minskar vissa delar av underhållet. Det resulterar i högre produktivitet and lägre kostnader för städning och rengöring. Fortfarande inte övertygad? Läs då följande lista med fördelar!

Fördelar med mindre föroreningar

 • Mindre sotavlagringar
 • Renare golv i verkstaden
 • Kortare oplanerade driftavbrott
 • Lägre kostnader för rengöring
 • Ökad produktivitet

Se till att företaget har kunskap om och följer gällande lagar och regler

Ingen vill råka ut för böter och anmärkningar. Efterlever din arbetsgivare/företag redan de lagar och regler som gäller i det land där du arbetar? Plymovent tillverkar produkter med största möjliga fokus på detaljer och kvalitet, och de genomgår omfattande test. Vi utbildar arbetsgivare om mått och steg för att efterleva lagar och regler.

Fördelar med överensstämmelse

 • Inga böter
 • Uppfyller standarder
 • De anställda är mer nöjda med arbetsgivaren och arbetsmiljön

Vi hjälper gärna till!

Vi vill gärna hjälpa dig att stanna (eller bli) en "världsmästare i hälsosamt arbete".

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är