Hoppa till huvudinnehåll

Lagar och regler

På Plymovent är vi medvetna om riskerna med exponering för rök och vi har därför sammanställt en lista över alla regelverk.

hero-regulations-per-country.jpg

Regler

Välj din anläggning och se vilka lagar och regler som gäller för den.

International

 

United States

 

Förenade kungariket

  • HSE - The Health and Safety Executive fastställer att du enligt lag är skyldig att skydda de anställda genom att begränsa hälsoriskerna vid exponering för svetsrök. Detta gäller svetsspecialister och arbetare som utför visst svetsarbete, oavsett omfattning.

 

Nederländerna

 

Tyskland

Arbets- och socialministeriet (Arbeitsministerium für Arbeit und Soziales) hänvisar till sidorna om hälsoskydd vid hantering av hälsofarliga ämnen och samtliga arbetsprocesser relaterade till svetsning. Följande tre tekniska regelverk som ligger till grund för regleringen av alla frågor om svetsprocesser.

Internationellt

 

USA

 

Kanada

 

Europa

 

Tyskland

Federala institutet för hälsa och arbetsmiljö (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) hänvisar till sidorna om hälsoskydd.

 

Förenade kungariket

  • HSE - I HSE:s riktlinje HSG187 Health and Safety Executive ger exempel på god praxis för begränsning av exponering för fordonsavgaser vid specifika situationer inklusive aktiviteter i lokaler för reparation och underhåll av fordon.

Kanada

 

USA

 

Förenade kungariket

 

Nederländerna

 

Tyskland

Arbets- och socialministeriet (Arbeitsministerium für Arbeit und Soziales) hänvisar till sidorna om hälsoskydd vid hantering av hälsofarliga ämnen och samtliga arbetsprocesser relaterade till svetsning. Följande tre tekniska regelverk som ligger till grund för regleringen av alla frågor om svetsprocesser.

Internationellt

 

USA

 

Kanada

 

Europa

 

Tyskland

Federala institutet för hälsa och arbetsmiljö (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) hänvisar till sidorna om hälsoskydd.

 

Förenade kungariket

  • HSE - I HSE vägledning HSG187 tillhandahåller Health and Safety Executive goda exempel på begränsning av exponering för fordonsavgaser i specifika situationer, inklusive aktiviteter i fordonsverkstäder.

 

Sverige

Vi hjälper gärna till!

Kontakta våra specialister nu och få svar på alla dina frågor angående ren luft.

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är