Hoppa till huvudinnehåll
Welding fume removal with extraction arm

Besvär vid svetsningsarbeten?

Avskiljning av skärnings- och svetsrök 11 feb 2022 Hälsorisker

Plymovents system för utsug och ventilation gör skillnad.

Svetsning med höga kvalitetskrav är tillfredsställande men det kan också vara mycket tungt och utmanande. Det kräver stor yrkesskicklighet och koncentration – och minst lika viktigt – en säker arbetsmiljö. Eftersom det ofta bildas gnistor och rök vid svetsningsarbete, är en säker och besvärsfri arbetsmiljö mycket viktig.

Tyvärr exponeras många svetsare fortfarande för föroreningar på arbetsplatsen när de utför sitt fysiskt krävande arbete. Frånvaro av fullgoda, effektiva utsug och ventilationssystem i synnerhet, är ett vanligt problem. Denna artikel handlar om några av de största besvären som svetsare upplever. Och kanske viktigast av allt, vi kommer att titta på lösningar och förklara hur Plymovents utsug och ventilationssystem är konstruerade och på vilket sätt de förbättrar arbetsmiljön.

Vi förstår dina behov – och de lösningar du behöver

Plymovent känner till de risker och besvär som professionella svetsare utsätts för. Låt oss därför ta en titt på några exempel från verkligheten.

  • Till följd av arbetsstyckenas storlek, kunde inte svetsarna flytta utsugsarmarna när de bytte plats under svetsarbetet. Det resulterade i att svetsröken spreds ut i lokalen i stället för att den fångas upp och renas. Det ledde till en hälsofarlig arbetsmiljö.
  • I en särskild fabrik tillverkades exempelvis flera meter långa eller höga konstruktioner med flera krökar, vilket gav svetsarna många praktiska problem. Detta orsakade en kraftig produktivitetsminskning. Man konstaterade snart att allmän filtrering var den bästa lösningen för dessa arbetare.
  • Eftersom delarna var så stora var svetsarna tvungna att byta position ofta, och det betyder att källutsug med utsugsarmar inte var att rekommendera. Vi valde därför allmän filtrering, som ett Diluter eller Push-Pull-system.
  • Ett annat problem som vi ofta stöter på ute i fält är den stora skillnaden mellan produkter (lösningar) avsedda för tillfälligt respektive intensivt bruk. Vissa lösningar är optimala för tillfälligt bruk medan andra är olämpliga, eftersom svetsaren måste flytta och justera dem ofta.
  • Dessutom besväras många svetsare av bullret från utsugen.
Ingen utvinning
Ingen utvinning
Adequate source extraction

Betydelsen av rätt lösning(ar)

En säker och hälsosam arbetsmiljö är mycket viktig för organisationens rykte och produktivitet. De anställda ska begränsa hälsoriskerna och ska alltid vidta förebyggande åtgärder för att uppfylla gällande säkerhetsregler och lagstiftning.

Att köpa tillförlitlig utrustning är ett viktigt första steg till en hälsosam och säker arbetsmiljö. Men det är också viktigt att de anställda accepterar de nya arbetsrutiner som följer med en ökad medvetenhet om arbetsmiljön och säkerheten. Om utrustningen inte används som det är tänkt, eller fel utrustning rekommenderas av leverantören, kommer man inte att nå det önskade resultatet. Därför är det mycket viktigt att det system man investerar i ska vara praktiskt och användarvänligt och rätt svetsförhållanden beaktas under inköpsprocessen.

Svetsningsarbetet och arbetsförhållandena kan variera kraftigt mellan olika branscher och företag. Därför erbjuder Plymovent en effektiv och praktisk lösning som uppfyller de högsta lagliga (säkerhets-) standarderna i varje given situation.

Produkter

Efter denna beskrivning av betydelsen av att hitta och tillämpa rätt lösningar, ska vi ta en titt på några av Plymovents produkter som kan förhindra vanliga besvär vid svetsning.

Push-Pull system

Push-Pull är ett system som kan göra stor skillnad i anläggningen genom att det ger svetsarna en renare, säkrare och mer hälsosam arbetsmiljö.
Plymovents Push-Pull-system har följande fördelar:

  • Låg ljudnivå
  • Låga driftskostnader
  • Minskar findammet
  • Mycket lämpligt i fabriker
  • Energibesparande konstruktion

Om du väljer Plymovents Push-Pull-system behöver du inte bygga om eller anpassa arbetsplatsen eftersom det är ett modulsystem. För att installera ett effektivt Push-Pull-system som uppfyller behoven måste du göra en noggrann kartläggning av verkstadens planering.

Diluter system

The Plymovent Diluter-system är ett allmänt filtreringssystem som begränsar svetsröken i stora anläggningar. Systemet begränsar inte svetsarna i arbetet och det är det idealiska alternativet när källutsug och huvar inte fungerar i praktiken. Det är också en mycket bra lösning i stora verkstäder där man arbetar med olika svetsningsmetoder, olika slags verksamhet, krantransporter, och i miljöer där det är svårt att sätta upp ledningar (kanaler).

Diluter-systemet leder tillbaka den renade luften genom verkstaden vilket betyder mycket låga värmeförluster. Luftflödena kan styras individuellt med hjälp av specialmunstycken.

PersonalPro

PersonalPro är en robust, mångsidig och bekväm svets- och sliphjälm. Hjälmen ansluts till en PAPR-enhet (som förser svetsaren med frisk luft) och den är ergonomiskt utformad så att den kan användas hela dagen.

FlexMax

FlexMax är en förlängningskran som är ansluten till en EconomyArm eller KUA utsugsarm. Om den kombineras med en utsugsarm har den en räckvidd på ungefär nio meter. FlexMax är en perfekt förlängning på svetsarmen och den täcker stora arbetsområden i lokaler med låg takhöjd.

PHV

PHV är ett bärbart utsug. Det fångar upp svets- och sliprök direkt vid källan. PHV kan användas överallt, även på platser som är svåra eller helt omöjliga att nå med traditionella utsugsarmar eller mobila enheter.

Enheten kan monteras på väggen eller användas som en mobil enhet på hjul. PHV är också relativt tyst och den är utrustad med ett smart och energibesparande system för start och stopp.

Mer information

Att begränsa besvär orsakade av svetsning handlar om att hitta rätt kombination mellan optimala arbetsförhållanden och lämplig utrustning. Och det är Plymovents expertis. Vi har därför designat alla våra produkter mot bakgrund i denna kunskap. Vill du veta mer om våra produkter? Kontakta oss för mer information:

Du kan ringa oss på +31 (0)72 7504 600, mejla till
info@plymovent.com, eller fylla i kontaktformuläret.

Var detta till någon hjälp?
CAPTCHA

Behövs hjälp?

VI FINNS HÄR FÖR DIG

CTA icon sample

Frågor efter att ha läst artikeln?

Vi hjälper gärna till!

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är