Hoppa till huvudinnehåll
Firefighters entering fire truck

NIOSH arbetsmiljörapporter rekommenderar användning av utsugningssystem för dieselavgaser vid kontroll av utrustningen

Utsugningssystem för fordonsavgaser i brandstationer 17 okt 2017 Hälsorisker

Två färska arbetsmiljörapporter från NIOSH understryker vikten av att brandmän använder utsugningssystem för dieselavgaser, även vid rutinmässiga kontroller av utrustningen.

Stationscheferna beställde de två arbetsmiljöstudierna för att undersöka riskerna med dieselavgaser.

I en studie från 2017 (NIOSH arbetsmiljörapport nr 2016-0094-3267) gjordes en utvärdering av två brandstationer. Stationernas dieseldrivna brandbilar tillverkades 1992 och 1999. Studien antydde: ”över 95 % av partiklarna i dieselavgaserna är mindre än 1 mikrometer stora och kommer in i kroppen när vi andas. Eftersom partiklarna i dieselavgaser är så små tränger de in djupt i lungorna och kan till och med passera över i blodbanan.”

NIOSH-forskarna övervakade partikelkoncentrationerna under arbetsdagen och använde även rökledningar för att studera och kontrollera luftflödets riktning.

Enligt testerna verkade avgaserna tränga in i personalutrymmena just när den dieseldrivna utrustningen startades i hallen. Forskarna noterade också att ett av avgasutsugningssystemen på en av brandstationerna inte användes vid utrustningskontroller. “Brandmännen berättade att slangen användas vid underhåll som måste utföras i hallen, men den användes inte vid kontroller av utrustningen i hallen.”

NIOSH-forskarna rekommenderade bland annat att “installera dieselkontrollsystem för att minska mängden dieselavgaser i maskinhallen” och att “använda avgasutsugningsslangen vid station 1 vid kontroller av utrustningen i hallen.”

Lokala avgasutsug är nödvändiga, även till dieselmotorer med modern teknik

Den andra NIOSH-studien genomfördes år 2016 (arbetsmiljörapport nr 2015-0159-3265) och även denna rekommenderade ett lokalt ventilationssystem för avgaser i brandstationen, trots att stationen hade moderna motorer som gick på lågsvaveldiesel och som har partikelfilter och regenereringssystem.

Rapporten uppmärksammade: “Även om exponeringen var låg i alla brandstationer bör ytterligare åtgärder införas för att minska exponeringen eftersom dieselavgaser medför allvarliga hälsorisker.”

Studien rekommenderade också att man skulle överväga placering av “lokala ventilationssystem för avgaser som fästs direkt på utrustningens dieselavgasrör i stationer där man backar in brandbilen.”

Systemen stöds av organisationerna Firefighter Cancer Support Network och National Fallen Firefighters Foundation

När vi diskuterade dessa två studier med Bryan Frieders, ordförande för Firefighter Cancer Support Network (stödorganisation för cancersjuka brandmän), bekräftade han vikten att installera system för avgasutsugning på brandstationer. ”Det är väl dokumenterat att dieselavgaser innehåller ämnen som orsakar cancer bland brandmän”, sade Frieders. ”Forskningen tyder på att det bästa sättet att förhindra riskerna med dieselavgaser är att använda ett källutsugningssystem. Firefighter Cancer Support Network rekommenderar nya tillvägagångssätt för att förhindra att brandmän exponeras för dieselavgaser med hjälp av beprövade metoder, inte ogrundade och teoretiska apparater och lösningar.” 

Vi diskuterade studierna även med Chief Ronald J. Siarnicki, verkställande ordförande för National Fallen Firefighters Foundation (stiftelse för förolyckade brandmän). ”National Fallen Firefighters Foundation och vårt kontaktcenter arbetar för att minska cancerfallen bland brandmän som en del av vår strävan att minska antalet yrkesrelaterade dödsfall”, sade Chief Siarnicki.

”Vi arbetar fortlöpande med faktainsamling för att bevisa kopplingen mellan exponering för partiklar och cancerdiagnoser bland brandmän. Dessa NIOSH-studier visar tydligt att rätt användning av utsugningssystem för dieselavgaser kan förhindra exponeringen avsevärt och minska riskerna. Lösningen är både enkel och effektiv”, tillade Siarnicki.

”Med stöd av aktuell forskning fortsätter vi att rekommendera användningen av aktiva utsugningssystem för avgaser som samlar upp partiklarna vid källan och därigenom minskar exponeringen”, sade Ed Klima, VD för National Fallen Firefighters Foundations kontaktcenter.

Utmaningen: Att göra utsugningssystem för dieselavgaser lättare att använda

Branschen har fokuserat på att utöka systemens egenskaper för att göra utsugningssystemen för dieselavgaser lättare att använda. Plymovent har exempelvis installerat mer än 50 000 källutsugningssystem i Nordamerika, och under de senaste åren har vi kompletterat utrustningarna med egenskaper som gör det möjligt för brandmännen att genomföra rutinkontroller i stationsbyggnaden.

Brandmännen kan exempelvis använda systemet i ett “manuellt” läge under längre drifts- och utrustningskontroller. När kontrollen är genomförd och personalen trycker på STOPP-knappen återgår systemet till “automatiskt” läge och det är då redo för nästa utryckning då avgasslangen ska lossna automatiskt från avgasröret när brandbilen kör ut från brandstationen. Läs mer om utsugningssystem för avgaser till brandbilar och andra utryckningsfordon.

Om NIOSH

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) är en avdelning inom USA:s folkhälsomyndighet CDC som genomför arbetsmiljöprogram för att ge organisationer kunskap om eventuella hälsorisker på arbetsplatser. Organisationen rekommenderar även åtgärder för att begränsa risker och förebygga yrkesrelaterade sjukdomar. Du kan läsa den fullständiga arbetsmiljörapporten här.

Var detta till någon hjälp?
CAPTCHA

Behövs hjälp?

VI FINNS HÄR FÖR DIG

CTA icon sample

Frågor efter att ha läst artikeln?

Vi hjälper gärna till!

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är