Hoppa till huvudinnehåll

TÜV SÜD-certifieringen är ett kvitto på Plymovents målmedvetna kvalitetsarbete

Utsugningssystem för fordonsavgaser i brandstationer 6 sep 2021 Produktutveckling

Plymovent fick nyligen en förnyad TÜV SÜD-certifiering. För att få denna TÜV SÜD-certifiering har flera Plymovent-system säkerhetstestats. Dessutom har tillverkningsanläggningarna i Troisdorf (Tyskland) och i Lamphun (Thailand) granskats. Det visar att våra produkter uppfyller höga kvalitetsstandarder och att de är etablerade i den tuffa branschen för avgasutsugsystem och utsugsprodukter. I den här artikeln förklarar vi vad TÜV och TÜV SÜD är och varför TÜV SÜD-certifieringen är så viktig. Vi kommer också att ta en snabb titt på vilka Plymovent-produkter som får TÜV SÜD-certifieringen.

Vad är TÜV SÜD? En introduktion

TÜV SÜD:s historia börjar för mer än hundra år sedan, närmare bestämt år 1866. Efter en tragisk dödsolycka startades ett företag som skulle utvecklas till en global industri. Sedan dess har TÜV SÜD blivit en tillförlitlig och viktig partner inom säkerhet, skydd och hållbarhet.

Organisationen förutser den teknologiska utvecklingen, vägleder förändring, utarbetar standarder och går längre än att bara uppfylla gällande regelverk. Detta är de nyckelvärden och mål som sammanfattar TÜV SÜD:s mission. Organisationen är trogen sina grundvärden och bidrar till teknikbranschen och samhället i stort genom att skapa en säkrare och mer hållbar framtid. TÜV SÜD är en betrodd och viktig partner inom säkerhets-, skydds- och hållbarhetslösningar som ger mervärde i den fysiska och digitala världen.

TÜV SÜD är en oberoende aktör inom områdena fordonskontroll, förartillstånd och förarutrustning, samt produktsäkerhet. Dessutom agerar TÜV SÜD också som ett anmält organ i Europa för reglering av medicinteknisk utrustning.

Förutom TÜV SÜD har andra TÜV-organisationer knoppats av från det historiska TÜV-märket - exempelvis TÜV Nord, TÜV Austria, TÜV Saarland, TÜV Rheinland, TÜV Hessen och TÜV Thüringen. TÜV SÜD med huvudkontor i München har idag 25 000 anställda och finns på mer än 1 000 platser i Tyskland, Europa, Amerika och Asien. Omkring 43 procent av försäljningen genereras utomlands.

Plymovent-produkter som har TÜV SÜD-certifierats

När vi nu vet vad TÜV SÜD är och vad företaget står för är det dags att fokusera på de avgasutsugsystem och utsugsprodukter från Plymovent som har TÜV SÜD-certifierats.

För Plymovent står säkerhet, skydd och hållbarhet i centrum. Det är anledningen till att vi har ett långsiktigt samarbete med TÜV SÜD. För oss som en global leverantör är det viktigt att TÜV SÜD:s certifiering är ackrediterad i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern och Afrika.

Plymovent SBTP och SBTM

Plymovents Slider Balancer Track Pneumatic (SBTP) och Slider Balancer Track Magnetic (SBTM) har blivit en ny standard för avgasutsug till räddnings- och utryckningsfordon i hela världen. Avgasutsugsystemet SBT är utformat för att anslutas till avgasröret på alla slags fordon, och det fångar upp nära nog 100 procent av avgaserna.

Systemen används främst i enkla garage där fordonen backas in. De pneumatiskt (SBTP) och magnetiskt (SBTM) styrda systemen är helautomatiska, från aktivering av fläkten till automatisk frånkoppling från fordonet. När fordonet körs in i garaget ansluts avgasutsuget till avgasröret med ett enda handgrepp.

Följande egenskaper gör Plymovents SBT-system mycket lämpliga för garage där fordonet backas in:

  • SBT-systemen är kompatibla med slangdimensionerna för alla slags fordon
  • De är utrustade med automatisk frånkoppling vid porten och har en bromsande stötdämpare
  • Systemet har justerbara utlösningspunkter beroende på vid vilken position frånkopplingen ska ske

STRP och STRM

Våra hyllade och nu TÜV SÜD-certifierade Straight Rails (STRP och STRM) är konstruerade för drive-through-garage med upp till fyra fordon parkerade i rad. STR-systemet har utformats för att passa avgasrör på alla slags fordon och fångar upp nära nog 100 procent av avgaserna. Plymovents Straight Rail system (STR) har satt en ny standard för utsug av avgaser från räddnings- och utryckningsfordon i hela världen, i kombination med det magnetiska fästet (STRM) eller det pneumatiska fästet (STRP).

Systemet kan användas för utsug av hälsofarliga utsläpp från dörr till dörr och det är utrustat med intressanta och mycket praktiska egenskaper, såsom ett bromsande stötdämparsystem, en främre och bakre dörrfrikoppling, förlängningsbar konstruktion, och justerbara utlösningspunkter beroende på fordonets hastighet. Det är en idealisk lösning om du vill ha ett avgasutsugsystem som är enkelt att använda och som säkerställer effektivt utsug av avgaser för flera fordon på rad.

MRPP och MRPM

Systemet Mini Rail Profile (MRPP och MRPM) är ett utsugsystem för fordonsavgaser som är konstruerat för räddningstjänststationer och andra anläggningar med begränsat utrymme och/eller lågt i tak. MRP är ett helautomatiskt system. Allt från start av fläkten till dess munstycket kopplas av från fordonet när det kör ut ur byggnaden. Det är enkelt att använda och anslutning till systemet sker med ett enkelt handgrepp när fordonet kör in i lokalen.

Vertical Stack Rail (VSR)

Systemet Vertical Stack Rail (VSR), som består av Vertical Stack Rail (VSR). Vertical Stack Rail är en perfekt lösning för fordon som har uppåtriktat avgasrör och som ska köras genom garaget eller stationen. Den V-formade fångaren styr fordonets avgasrör in i skenprofilen, utan hjälp av någon annan än föraren.

Skenprofilen är ett system som gör att hela systemet kan förflyttas i sidled och så att det automatiskt är i linje med fordonets avgasrör. Vertical Stack Rail (VSR) är en perfekt lösning för tunga fordon som körs genom ett lastbilsgarage eller en brandstation (på en flygplats).

VSRXP och VSRXM (Vehicle Square Rail)

Våra hyllade system med externt slangpaket med hög kapacitet och våra nu TÜV SÜD-certifierade skensystem (VSRXP och VSRXM) är konstruerade för drive-through-garage med upp till fyra fordon parkerade i rad. VSRX-systemet är konstruerat för att anslutas till avgasröret på alla slags fordon och det fångar upp nära nog 100 procent av avgaserna. Detta skensystem har satt en ny standard för utsug av avgaser från räddnings- och utryckningsfordon i hela världen, i kombination med det magnetiska fästet (STRM) eller det pneumatiska fästet (STRP).

Systemet kan användas för utsug av hälsofarliga utsläpp från dörr till dörr och det är utrustat med intressanta och mycket praktiska egenskaper, såsom ett bromsande stötdämparsystem, en främre och bakre dörrfrikoppling, förlängningsbar konstruktion, och justerbara utlösningspunkter beroende på fordonets hastighet. Det är en perfekt lösning om du vill ha ett avgasutsugsystem som är enkelt att använda och som säkerställer effektivt utsug av dieselavgaser för flera fordon på rad.

Vikten av att ha en produkt med TÜV SÜD-certifiering

Men varför är det så viktigt att ha en produkt som är TÜV SÜD-certifierad? En sådan certifiering innebär att stickprov av produkten har säkerhetstestats och att de klarat minimikraven i den tyska lagen om produktsäkerhet. Med certifieringen kan du kan visa omvärlden att kvalitet, säkerhet och stränga industristandarder är en del av företagets DNA. 

TÜV SÜD-certifieringen är ett bevis på att en globalt erkänd och respekterad organisation godkänner och rekommenderar produkten. Det är ett erkännande som också kan användas som ett effektivt marknadsföringsverktyg, vilket ger märket mervärde och ökar förtroendet för företagets produkter både bland affärspartners och slutanvändare. TÜV SÜD-certifierade produkter genomgår stränga tester och certifieringen uppfattas som en kvalitetsmarkör av konsumenter och återförsäljare.

Att behålla TÜV SÜD-certifieringen

När man har fått TÜV SÜD-certifieringen är det viktigt att behålla denna kvalitetsmarkör. På så sätt visar man att kvalitetskontroll och kontinuerliga förbättringar är en naturlig del av företagets verksamhet och produktutveckling.

Om Plymovent vill behålla TÜV SÜD-certifikatet, måste företaget genomgå en årlig certifieringsrevision. Förändringar av systemen måste rapporteras till TÜV SÜD med lämplig dokumentation som beskriver förändringarna. Om företaget klarar certifieringsrevisionen betyder det fortsatt TÜV SÜD-certifiering.

För dig som slutanvändare är det också viktigt att underhålla de TÜV SÜD-certifierade lösningarna. Därför är det viktigt att låta närmaste Plymovent-kontor eller auktoriserad återförsäljare serva systemet varje år.

Mer information

Vill du veta mer om Plymovents TÜV SÜD-certifierade utsugssystem för fordonsavgaser? Inga problem! Gå in på produktsidorna på vår webbplats. Du kan också kontakta oss på +49 (0)800 8833 112 eller skicka e-post till:
info@plymovent.com.

Var detta till någon hjälp?
CAPTCHA

Behövs hjälp?

VI FINNS HÄR FÖR DIG

CTA icon sample

Frågor efter att ha läst artikeln?

Vi hjälper gärna till!

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är