Hoppa till huvudinnehåll

Internationella lungcancermånaden

Avskiljning av skärnings- och svetsrökAvskiljning av oljedimmaUtsugning av fordonsavgaserUtsugningssystem för fordonsavgaser i brandstationer 23 okt 2023 HälsoriskerAllmäntArbeta säkert

Vad är lungcancer?

Lungcancer uppstår när celler i lungorna förändras (eller muterar). Oftast beror detta på exponering för farliga kemikalier som vi andas in. Men lungcancer kan även uppstå hos personer utan känd exponering för toxiska ämnen. Till skillnad från normala celler, växer cancerceller okontrollerat och klumpar ihop sig för att bilda en tumör och förstör frisk lungvävnad runt dem. Symtom uppträder vanligtvis inte förrän cancerceller sprider sig till andra delar av kroppen och hindrar andra organ från att fungera ordentligt. Då är det svårare att behandla lungcancer.

Viktiga punkter

 • Lung Cancer Screening and Surgery – A Patient’s Story (Short)
  Lungcancer är den främsta orsaken till cancerdödsfall i USA.
 • Rökning utgör den största risken, men det finns även andra, som exponering för radon och luftföroreningar.
 • Screening av högriskindivider kan markant förbättra överlevnaden av lungcancer.

Det finns flera typer av lungcancer. Att känna till denna information kan bidra till att informera om behandlingsalternativ.

”Luftkvalitet och lunghälsa - riskerna” infografik som tillhandahålls av ELF

Vad orsakar lungcancer?

Alla kan få lungcancer. Lungcancer uppstår när celler i lungorna muterar eller förändras. Olika faktorer kan orsaka denna mutation (en permanent förändring i en gens dna-sekvens). Oftast sker denna förändring i lungceller när människor andas in farliga, toxiska ämnen. Även om du exponerades för dessa ämnen för många år sedan, är du fortfarande i riskzonen för lungcancer. Prata med din läkare om du har exponerats för något av de ämnen som anges nedan och vidta åtgärder för att minska risken och skydda dina lungor.

Health Benefits of Quitting Smoking

Rökning

Rökning är den främsta orsaken till lungcancer. Det ligger bakom cirka 90 procent av lungcancerfallen. Tobaksrök innehåller många kemikalier som är kända för att orsaka lungcancer. Om du fortfarande röker, är det bästa du kan göra för din lunghälsa att sluta röka.

Rökare är inte de enda som påverkas av cigarettrök. Om du är en före detta rökare, är risken mindre, men den har inte försvunnit helt – du kan fortfarande få lungcancer. Även icke-rökare kan påverkas av rökning. Att andas in andras tobaksrök sätter dig i riskzonen för lungcancer eller andra sjukdomar.

Radon

Radonexponering är den näst vanligaste orsaken till lungcancer. Radon är en färglös, luktfri radioaktiv gas som finns naturligt i jorden. Den kommer upp genom jorden och kommer in i byggnader genom små mellanrum och sprickor. Vart 15:e hem i USA är föremål för radonexponering. Exponering för radon i kombination med cigarettrökning ökar allvarligt risken för lungcancer.

Farliga kemikalier

Exponering för vissa farliga kemikalier utgör en risk för lungcancer. Arbete med material som asbest, uran, arsenik, kadmium, krom, nickel och vissa petroleumprodukter är särskilt farligt. Om du tror att du kanske andas in farliga kemikalier i ditt arbete, prata med din arbetsgivare och din läkare för att ta reda på hur du skyddar dig.

Air pollution and lung health

Partikelföroreningar

En partikelförorening är en blandning av mycket små fasta och flytande partiklar som finns i luften vi andas. Bevis visar att partikelföroreningar – som kommer från avgasrök – ökar risken för lungcancer.

Gener

Genetiska faktorer kan också spela en roll i ens chanser att utveckla lungcancer. En familjehistoria av lungcancer kan innebära att du löper högre risk att få sjukdomen. Om andra i din familj har eller har haft lungcancer, är det viktigt att nämna detta för din läkare.

health_harms_of_air_pollution.jpg

Tillhandahålls av American Lung Association

Symtom och diagnos

Symtom och diagnos på lungcancer

Oftast misstänker läkare att en person kan ha lungcancer när de ser något vid en bilddiagnostisk undersökning, som en datortomografi, som ser ut att kunna vara en tumör. Lungcancer orsakar inte alltid symtom i ett tidigt skede. Ibland har patienter inga symtom alls. Att diagnostisera lungcancer är en process som inte bara innebär att upptäcka lungcancer, utan att förstå hur mycket den har spridit sig och testa för biomarkörer – information som kan bidra till att bestämma den bästa behandlingsplanen.

Vilka är symtomen på lungcancer?

Många människor med lungcancer har inga symtom förrän sjukdomen är i ett senare skede. Då det finns mycket få nervändar i lungorna, kan en tumör växa utan att orsaka smärta eller obehag. När det finns symtom, varierar de hos olika personer, men de kan inkludera:

 • En hosta som inte försvinner och blir värre med tiden
 • Heshet
 • Konstant bröstsmärta
 • Andfåddhet eller väsande andning
 • Frekventa lunginfektioner som bronkit eller lunginflammation
 • Hosta upp blod

Vissa symtom på lungcancer kanske inte verkar relaterade till lungorna eller andningen. Dessa symtom kan fortfarande vara ett tecken på lungcancer, då lungcancer vanligtvis inte uppvisar symtom i sina tidigare skeden. Detta innebär att vissa symtom inte uppträder förrän cancern har spridit sig till andra delar av kroppen. Några av dessa symtom kan inkludera:

 • Viktminskning
 • Aptitlöshet
 • Huvudvärk
 • Skelettsmärta eller frakturer
 • Blodproppar

Kontakta din läkare omedelbart om du upplever något av dessa symtom. Om du tror att du är i riskzonen för lungcancer, prata med din läkare om att bli screenad.

Vissa människor blir tyvärr feldiagnostiserade under lång tid eftersom deras symtom liknar andra diagnoser, som lunginflammation, allergier eller förkylning. Om du känner att något är fel, var påstridig med din läkare. Du känner din kropp bäst och att vara påstridig kan rädda ditt liv.

Öka medvetenheten

Lungcancer är en av världens vanligaste och dödligaste cancerformer. Varje november uppmärksammas den internationella lungcancermånaden för att öka medvetenheten om lungcancer, dess risker, förebyggande, tidig upptäckt och behandling. Under denna månad möts olika organisationer, vårdpersonal och individer för att främja medvetenhet och utbildning om lungcancer.

Plymovent, leverantör av lösningar för ren luft på jobbet, stöder detta initiativ genom att dela information om lungcancer och göra en årlig donation till American Lung Association och European Lung Foundation.

Vi hjälper gärna till!

Kontakta våra specialister nu och få svar på alla dina frågor angående ren luft.

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är