Hoppa till huvudinnehåll
Multiple extraction arm system

Utsug av svetsrök ger en säkrare arbetsmiljö

Avskiljning av skärnings- och svetsrök 11 jun 2021 Hälsorisker

Svetsaren måste vara mycket noggrann med att skydda sin egen och kollegornas hälsa och förhindra att det sprids farlig svetsrök i verkstaden. Det finns en rad olika riktlinjer som svetsare måste följa för att skydda den egna och kollegornas hälsa och säkerhet.

Vad är det som gör svetsröken så farlig?

De flesta företag är medvetna om svetsrökens hälsorisker. Det internationella cancerforskningsinstitutet IARC (International Agency for Research on Cancer) klassade först svetsrök som ”möjligen cancerframkallande för människor.” Efter ytterligare forskning har organisationen emellertid ändrat klassificeringen av svetsrökgaser till Klass 1: cancerframkallande för människor. Det betyder att svetsarens och kollegornas hälsa är i fara om det inte finns ett tillräckligt effektivt skydd på arbetsplatsen.

Svetsrök innehåller två synnerligen hälsofarliga ämnen:

Mycket fina metallpartiklar som bildas vid svetsning. Dessa mikroskopiska partiklar är inte synliga med blotta ögat men koncentrationen ökar ofta snabbt och risken att svetsaren inhalerar dem är betydande. Detta metalldamm består av olika giftiga metaller såsom bly, kadmium, järn, zink, aluminium, nickel, tenn och silver som frisätts från det arbetsstycke som svetsas och avges av förbrukningsmaterialet.

Potentiellt giftiga gaser som uppstår när metallen och svetselektroden eller tråden hettas upp och smälter samman. Några exempel är kolmonoxid, fluorväte, ozon och kväve. Andra gaser är koldioxid och helium, vilket är skyddsgaser som används som en del av svetsprocessen.

Om svetsaren andas in dessa rökgaser kan de orsaka allvarliga lungsjukdomar och skador på hjärnan och nervsystemet. Vanliga komplikationer efter långvarig exponering för svetsrök är enligt IARC olika cancerformer, emfysem, njursvikt, blyförgiftning och anemi, Parkinsons-liknande symtom, metallröksfeber, irritation i näsa, bihålor, hals och lungor, samt astma. De skador som svetsrökgaserna orsakar kan uppstå och gradvis förvärras utan att det märks.

Visste du: Säkra metoder för svetsning begränsar också spridning av virus?

Skydd mot hälsorisker

Som tur är finns det metoder som effektivt förhindrar exponering för svetsrök. Det finns en rad olika slags skyddsutrustning för svetsare så att de kan utföra arbetet på ett säkert sätt. För arbetsgivare som månar om och värdesätter sina svetsare är det självklart att tillhandahålla allt nödvändigt skydd på arbetsplatsen, i form av både fast och mobil utrustning. Och källutsug eller lokal ventilation är det bästa sättet att fånga upp svetsrök. Med ett utsug kan man fånga upp svetsröken vid källan. Det är det bästa sättet att skydda både de anställda och arbetsplatsen. Det finns en rad olika utsug som är lämpliga för lätt, måttlig och tung drift. Om utsugsarmen är rätt placerad enligt gällande krav på arbetsplatsen fångas svetsröken och partiklarna upp innan de sprider sig i närmiljön.

Foto: MonoGo, en instegs utsug.

Svetsrökutsug

I vår hemsida finns all den skyddsutrustning som svetsare och slipare behöver. För varje produkt ges en tydlig förklaring hur den ska användas och i vilken situation den är mest effektiv. Plymovent erbjuder svetsrökutsug för varje situation och tillfälle, både inomhus och utomhus. Förutom stationära utsug säljer vi också bärbara och mobila utsug.

Alla utsugsenheter fångar effektivt upp metallgnistorna och svetsröken med hjälp av HEPA-teknik och högeffektiva IFA W3-klassade filtreringsenheter. De mobila svetsrökutsugar:

  • har en inbyggd gnistsläckare
  • är flexibla vilket gör det enkelt att förflytta sig
  • har en funktionell design
  • fångar effektivt upp föroreningarna vid källan
  • har en låg ljudnivå
  • är användarvänliga och lätta att underhålla

Varianter av stationära rökutsugar

Våra stationära rökutsugar har ett Plymovent-filter utvecklat speciellt för det aktuella systemet, som finns i många varianter.

GoLine-serien, MonoGo, för enstaka svetsningsarbeten; DualGo, med två utsugsarmar; och ProLine-serien, WallPro, ett självrengörande utsug för professionellt bruk. Svetsrökutsugarna är särskilt konstruerade för lätt/måttlig drift. Dessa utsugsenheter har en kraftfull fläkt, filter med lång livslängd och lätta extraktionsarmar som är enkla att manövrera. Det ger enheterna lång driftstid och gör dem mycket tåliga.

Stationary Filter Disposable Single Use (SFD) och Stationary Filter Self-Cleaning Ultra Single (SFS), är de största och mest kända. De är konstruerade för måttlig/tung drift. Bägge dessa filter passar perfekt i utrymmen och verkstäder med begränsad golvyta. Dessa extraktionsenheter är utrustade med en Fan-28 och en UltraFlex-4-arm. Denna lätta arm är tillverkad av polymerer vilket gör den både hållbar och stöttålig. Dessutom är UltraFlex-4-armen lätt att manövrera.

SFD-modellen är ett mekaniskt system utan elektriska komponenter. Det är byggt kring ett DuraFilter-system och är en enkel och samtidigt effektiv och ekonomisk lösning för filtrering av svetsrök. Med den inbyggda föroreningsindikatorn kan du kontrollera att utsuget fungerar som det ska eller om det är dags att byta filter.

Vår SFS-modell är utrustad med ett RoboClean-system, och har ett stort filter med en yta på 30 m². Denna SFS-modell är en specialprodukt på marknaden för självrengörande filter. Rengöringen aktiveras automatiskt och sker med en djupgående, kraftfull luftstöt som tränger genom filtrets alla sektioner. Denna luftström rengör filtret effektivt. Resultatet är lägre energiförbrukning och en mer konsekvent extrahering av svetsröken, vilket är mycket säkrare för svetsaren.

Förutom dessa två modeller finns det ytterligare ett antal filter som kanske är lämpliga för dina behov: MF, vilket är ett mekaniskt filter för lätt drift; SCS, ett filter som är vanligt i verkstadsindustrin; MDB-Compact, där filtret måste vara nära källan; MDB, ett modulpatronsystem för tung drift; och MDB-2/HV Pro, som fångar upp svetsröken redan vid källan, och som är avsett för tung drift.

Med extraktionsarmar som exempelvis UltraFlex-4 kan du fånga upp rökgasen direkt vid källan. Och det är nödvändigt för att göra arbetsplatsen så säker som möjligt. Vi har ett stort utbud av utsugsarmar med rör av metall och plast. Armarna har olika lång räckvidd. De kan placeras på skenor som ger dem nästan obegränsad räckvidd eller användas på en förlängningsbom om det finns behov av ännu större räckvidd. Plymovent har ett stort utbud av utsugsarmar och specialdelar som passar armarna.

Varianter av mobila svetsrökutsugar

MobilePro
MobilePro

Våra mobila rökutsugar har ett filter som kan levereras i olika varianter. MobileGo, vilket är en instegsmodell för svetsning; MobilePro, för professionella svetsare som behöver en flexibel lösning; MFD, utsug med filter av engångstyp; MFS, ett utsug med självrengörande filter; MFE, ett utsug med elektrostatiskt filter; och PHV, en bärbar filterlösning för vakuumuppsamling av damm och svetsrök. Alla mobila enheter ger större flexibilitet. Möjliggör svetsning vid flera arbetsstationer, och på ställen där det inte är möjligt att ha en fast eller stationär anläggning.

MobileGo är ett kompakt och kraftfullt mobilt rökutsug. Det säljs i 2 versioner och passar utmärkt i bilverkstäder, svetsningsskolor, små verkstäder och i jordbrukssektorn. Rökutsuget kombineras alltid med en utsugsarm. Armarna säljs i måtten 2 och 3 meter, beroende på storleken på arbetsstycket och navigeringen genom verkstaden.  Bägge MobileGo-utsugen har ett akustiskt larm för ”fullt filter” och en inbyggd gnistavledningsplåt för ökad säkerhet. Enheterna har också en serviceindikator som visar när filtret måste bytas.

PHV är en bärbar och kraftfull vakuumenhet som är lika stor som en dammsugare. Den kan användas var som helst, till och med på platser dit det är svårt eller omöjligt att nå med fasta eller större mobila enheter.

 

PersonalPro-hjälmar

Alla svetsare måste använda personlig skyddsutrustning, oavsett hur bra skyddet är på arbetsplatsen eller i utomhusmiljön. Den personliga skyddsutrustningen för svetsare har med tiden blivit allt mer sofistikerad. Plymovent är en viktig aktör inom den professionella hjälmmarknaden med PersonalPro-hjälmar för svetsning, slipning och skärarbeten. Det finns två slags hjälmar: en hjälm för svetsning och slipning och en för skärning och slipning.

Hjälmen för svetsning och slipning är resultatet av den senaste utvecklingen inom skydd för svetsare. Den har en nedfällbar mask med ett permanent visir och 160° sikt tack vare de två sidofönstren. Hjälmen gör det möjligt att kontrollera svetsresultatet utan att vicka masken upp och ner hela tiden. Det ger svetsaren ett optimalt skydd mot svetsrök. Det är lätt att skifta mellan svetsning och slipning. Hjälmen uppfyller tre europeiska standarder: EN 166 B, EN 175 B och EN 379.

Den assisterade luftrenande respiratorn PAPR (powered air-purifying respirator) förser svetsaren med frisk luft vid svetsning. Respiratorn har två hastigheter: standard och hög. Svetsaren kan välja hastighet med hjälp av en stor knapp, beroende på de egna preferenserna, det område där arbetet utförs och tillämpningen. Filtret i motorenheten klassificeras som PRSL TH2 (återanvändbara fasta och flytande partiklar).

Motorns litiumbatteri är uppladdningsbart, det räcker till 10 timmars drift och har en så låg vikt som är möjligt. Hjälmar för svetsning och slipning utrustade med PAPR-enhet levereras med väska och luftslang. Andra tillbehör är tillgängliga. PAPR-enheten ger en signal när batteriet nästan är urladdat eller när filtret är fullt.

Plymovents svetshjälm PersonalPro är lämplig för elektrod-, MIG/MAG- och TIG-svetsning, samt för slipning.

Hjälmen för skärning och slipning ger bäst skydd vid skärning och slipning, samt mot de rökgaser och partiklar som bildas. Dessa hjälmar är vackert formgivna, de är bekväma och har en mycket bra passform. Att använda en sådan hjälm gör arbetsmiljön säkrare och mer produktiv.

Denna hjälm erbjuder ansiktsskydd som uppfyller regelverket i standard 12941:1998 och EN 175 B. Hjälmen väger bara 328 gram och har ett justerbart band och ett stort visir. Liksom den andra hjälmen som beskrivs ovan, levereras den med en PAPR-enhet som ger arbetaren frisk luft under arbetets gång. PAPR-enheten till hjälmen för skärning och slipning fungerar på exakt samma sätt som i beskrivningen ovan, för den andra hjälmen.

Utsugsbord

DraftMax
DraftMax

Plymovents nedre och bakre utsugsbord erbjuder optimal arbetskomfort eftersom det är ett kombinerat svetsbord, utsugssystem och filtreringssystem. Detta kompakta bord kan placeras var som helst, exempelvis vid svetsning på rörledningar eller i ett svetsskåp. På detta bord kan svetsning, plasmaskärning och slipning utföras.

Rökgaser och partiklar fångas upp av bordets utsug och säkerställer att svetsaren andningsluft är ren och säker. Vi rekommenderar den bakre utsugspanelen om bordet används för svetsning och/eller slipning eftersom svetsröken måste fångas upp genom en kombination av ett nedre och ett bakre utsug. Det finns två typer av bord med nedre och bakre utsug:

DraftMax Eco, som är lämpligt för rörledningar. Denna arbetsbänk har en inbyggd gnistsläckare men inga filterpatroner. Bänken kan byggas ut med ett tillval som består av ett bakre utsug för snabbt stigande rökgaser.

DraftMax har en inbyggd gnistdämpare som förhindrar att de små partiklarna tränger in i filterpatronerna. Den är placerad under arbetsytan på det nedre utsugsbordet, och ger arbetaren ett optimalt och säkert arbetsområde. Det är mycket lätt att byta filter och att tömma stofttunnan. De två filtren har en aktiv yta på 52 m². Detta resulterar i att filtren har längre livslängd, mindre underhållsbehov och lägre kostnader för drift av bänken.

Draftmax har två olika modeller av typen plug-and-play: Draftmax Basic för lätt till måttlig drift.  Den här modellen har ett effektivt filter och driftskostnaderna är låga. Medan DraftMax Ultra har ett självrengörande filtersystem. Det innebär kontinuerlig och effektiv filtrering. Rengöringen av patronerna måste göras manuellt. Denna bänk är mycket lämplig för intensivt bruk.

 

Arbetsmarknadsdepartement

Vi kan inte nog understryka vikten av personlig skyddsutrustning och skyddsinstallationer på arbetsplatsen för att skydda de som arbetar med svetsning och slipning. Förutom varningar från International Agency for Research on Cancer (IARC, en del av Världshälsoorganisationen) om att svetsrök är cancerframkallande för människor (Grupp 1), har de flesta arbetsdepartement världen om säkerhetsföreskrifter för allt slags yrkesarbete, och så även svetsning. I USA finns exempelvis Occupational Safety and Health Administration (OSHA) som har ett informativt faktablad som beskriver hälsorisker i samband med svetsning och vilka skyddande regler och lagar som gäller i USA. I Storbritannien är det den statliga myndigheten HSE (the Health and Safety Executive) som ansvarar för reglering, stöd till och genomdrivande av hälsa, säkerhet och välbefinnande på arbetsplatsen. Det är också denna organisation som bedriver forskning på arbetsmiljörisker i Storbritannien.

Genom att följa dessa regler eller den nationella lagstiftningen skyddar du dig mot juridiskt ansvar vid arbetsmiljörelaterade hälsoproblem. De ger dig också ett rent samvete eftersom det betyder att du tar hand om dina anställda och medarbetare på bästa sätt. Källutsug är den bästa metoden i denna bransch, tätt följt av personlig skyddsutrustning.

När det handlar om säkerhetsåtgärder till skydd mot svetsrök duger det inte att ”hoppas på det bästa”, och det är inte heller okay att skippa skyddsutrustningen ”om svetsjobbet går på ett kick”. Det spelar ingen roll hur litet svetsjobbet är, svetsaren ska alltid se till att rökgaserna samlas upp vid källan. Inte bara för sin egen skull, utan också för medarbetarnas och för företagets skull.

Var detta till någon hjälp?
CAPTCHA

Behövs hjälp?

VI FINNS HÄR FÖR DIG

CTA icon sample

Frågor efter att ha läst artikeln?

Vi hjälper gärna till!

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är