Hoppa till huvudinnehåll
Welding fume removal with extraction arm

Varför luftflödesövervakning är viktigt

Avskiljning av skärnings- och svetsrök 23 apr 2019 Arbeta säkert

I tidigare bloggar har vi skrivit om olika skyddsmetoder för svetsare, som exempelvis utsugningsarmar eller huvar för lokal utsugsventilation och svetshjälmar med PAPR-enheter. När man förser de anställda med skyddsutrustning kanske man tänker att det är allt man behöver göra för att garantera deras säkerhet. Men hur kan man vara säker på att utrustningen verkligen fungerar och att de anställda inte exponeras för farliga nivåer av cancerframkallande rökgaser?

Skyddsutrustningen måste kontrolleras regelbundet för att säkerställa att den fungerar och är i gott skick. Det är möjligt att skyddsutrustningens skick och funktion försämras mellan kontrollerna på grund av felaktiga inställningar, defekter eller igensatta filter. Till exempel kan luftflödet i en utsugsarm mätas med FlowGuard.

Att mäta leder till säkerhet

Som Lord Kelvin sa: Om man inte kan mäta det, kan man inte förbättra det. När det handlar om att fånga upp och ventilera ut farliga ångor och att ge de anställda ren luft att andas, handlar det inte bara om att förbättra utrustningen utan också om att tillämpa alla nödvändiga skyddssystem (och att säkerställa att utrustningen fungerar). Och för detta krävs kontrollsystem.

Innan man gör detta kan det vara bra att fastställa vilket slags svetsning som är vanligast, vilka material som då används och de svetsinställningar som används. På så sätt kan kontrollerna till en början fokusera på de vanligaste arbetena. Luftövervakning ger möjlighet att välja de skyddssystem som är mest lämpliga. För att mäta hur mycket hälsofarlig rök som avges måste man börja med att mäta exponeringen för hälsofarliga ämnen. På så sätt kan man avgöra om utsugningshuvar eller flexibla utsugningsarmar ger tillräckligt skydd eller om det krävs ytterligare åtgärder.

Personlig luftövervakning

Om man ska kontrollera mängden hälsofarliga ämnen i den luft svetsaren andas in är det nödvändigt att mäta arbetarens inandningsmiljö. Detta gör man genom att placera kontrollutrustning inuti svetsarens visir eller hjälm. Arbetarna använder sedan dessa provtagningsenheter under en kortare tid när de utför reguljära svetsarbeten. På så sätt kan man bedöma individens exponering för hälsofarlig rök och bestämma hur effektiv skyddsutrustningen ska vara.

Påverkan på de anställda

Trots alla skyddsåtgärder finns det fortfarande en risk att de anställda exponeras för hälsofarliga ångor och gaser. För att mäta exponeringen genom inandning, hudkontakt eller förtäring krävs biologiska kontroller. Ett urinprov kan exempelvis ge behövlig information om en enskild svetsares exponering för de metaller som är vanliga i hälsofarliga svetsrökgaser. Och om det biologiska provet innehåller förhöjda värden är det dags att se över och kanske förändra skyddsutrustningen.

Ett kontrollinstrument

Tänk på att luftövervakning är ett kontrollinstrument. Det ersätter inte utsug eller annan utrustning som ska skydda de anställda mot arbetsmiljörisker. Den senaste vetenskapliga forskningen har visat att svetsrökgaser inte bara är allmänt hälsofarliga, utan cancerframkallande, och därför är det av avgörande betydelse att använda rätt kontrollutrustning för att minimera exponeringen.

Behövs hjälp?

VI FINNS HÄR FÖR DIG

CTA icon sample

Frågor efter att ha läst artikeln?

Vi hjälper gärna till!

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är