Overslaan en naar de inhoud gaan
Besturingsapparatuur

AeroGuard

AeroGuard geeft u in real-time transparantie en zekerheid over de binnenluchtkwaliteit. Deze oplossing beschikt over een breed scala aan sensors, die elf vervuilers en klimaatfactoren bewaken. Met de LED-ring kunt u de focus leggen op de vervuilende stof die voor u het belangrijkst is.

Kenmerken
 • Bewaking van elf vervuilende stoffen en klimaatfactoren
 • Toepassing en portaal voor weergave van gegevens
 • Zeven kalibratie-instellingen inclusief kalibratie op maat van stofsensor

Bewaking van de luchtkwaliteit was nog nooit zo gemakkelijk

Met de AeroGuard Air Monitor kunt u de binnenluchtkwaliteit in real-time bewaken en wordt u gewaarschuwd wanneer een klimaatfactor het door u gewenste niveau overschrijdt. Door de binnenluchtkwaliteit te bewaken, kunt u ervoor zorgen dat gevaarlijke niveaus van vervuilende stoffen snel worden gedetecteerd, zodat er minder negatieve effecten optreden voor de gezondheid en snel actie kan worden ondernomen.

De AeroGuard Air Monitor meet elf vervuilende stoffen en klimaatfactoren, alle gecombineerd in slechts één enkel apparaat. Deze oplossing meet deeltjes (PM1, PM2.5, PM4, PM10), vluchtige organische verbindingen (VOC's), kooldioxide (CO2), temperatuur, vochtigheid, geluid, atmosferische druk en binnenluchtkwaliteit (IAQ). Een uniek kenmerk van de AeroGuard is dat deze, behalve over kalibratie-instellingen die in de fabriek zijn ingevoerd, ook beschikt over de mogelijkheid om de stofsensor op maat te kalibreren.

De Air Monitor omvat een gratis app voor mobiele apparaten (verkrijgbaar voor iOS en Android) die een diepgaand inzicht geeft in uw binnenomgeving. Er is een veelomvattend webportaal beschikbaar voor gebruikers die nóg meer verversingsgegevens willen. Hiermee biedt AeroGuard voldoende aanwijzingen die u kunt gebruiken om de bron van uw luchtkwaliteitsproblemen te onderzoeken en te elimineren.

 

Vertrouw uw gegevens met kalibratie op maat

De AeroGuard beschikt niet alleen over kalibraties die in de fabriek zijn ingevoerd voor algemene stof, lasrook en dieseldamp, maar kan ook op maat worden gekalibreerd voor uw omgeving. Deze unieke eigenschap doet de AeroGuard onderscheiden van de rest. Deeltjes in diverse toepassingen hebben een verschillend gewicht. AeroGuard ziet de hoeveelheid deeltjes en de deeltjesgrootte en converteert die naar een vooraf ingesteld gewicht per kubieke meter, van toepassing op gemiddelde lasrook of gemiddelde dieseldamp. Deze voorinstellingen zijn standaard beschikbaar in elke AeroGuard. Als uw bedrijf externe luchtbewakingstests uitvoert, kan de AeroGuard worden gekalibreerd op basis van die gegevens om een aflezing van de deeltjes in uw binnenlucht te kunnen leveren die nóg nauwkeuriger is.

Hebben wij jouw interesse gewekt of heb je een vraag?

Neem contact op

 

AeroGuard metingen

Welke vervuilende stoffen en klimaatfactoren worden gemeten?

 • PM1 (Deeltjes ≤ 1 micrometer)
 • PM2.5 (Deeltjes ≤ 2,5 micrometer)
 • PM4 (Deeltjes ≤ 4 micrometer)
 • PM10 (Deeltjes ≤ 10 micrometer)
 • Vluchtige organische verbindingen (VOC)
 • Kooldioxide (CO2)
 • Temperatuur
 • Vochtigheid
 • Geluid
 • Atmosferische druk
 • Binnenluchtkwaliteit (IAQ)

 

Een krachtpatser die echt kan multitasken - Continu meten van uw binnenlucht

Wat de AeroGuard onderscheidt is zijn intuïtieve benadering ten aanzien van de real-time bewaking van luchtkwaliteit In één oogopslag krijgt u inzicht in de lucht die u inademt en krijgt u de informatie die u nodig hebt om geïnformeerde besluiten te kunnen nemen. De AeroGuard is uitgerust met elf sensors. Deze bewaken vervuilende stoffen en klimaatfactoren die van invloed zijn op uw comfort en welzijn.

Voor alles wat wordt gemeten wordt een standaarddrempelwaarde bepaald. Indien gewenst, kunt u deze drempelwaarde conform het door u gewenste niveau aanpassen in de app of het webportaal. Indien een van de drempelwaarden wordt overschreden, kan een waarschuwing worden verzonden naar uw e-mailadres of mobiele telefoon.

Optionele activering voor een extern apparaat

Mocht een drempelwaarde een vooraf ingestelde waarde overschrijden, dan kan de AeroGuard automatisch een activeringssignaal doen uitgaan naar een extern systeem. Dit signaal kan bijvoorbeeld uw HVAC-systeem of een geluid activeren.

Stofsensor voor deeltjes

aeroguard-replaceable-dust-sensor.jpg

Onze luchtbewaking meet de aanwezigheid van deeltjes in μg/m3. Dit kunnen roetdeeltjes zijn die afkomstig zijn van de verbranding van benzine of diesel of lasprocessen in de metaalverwerkende industrie.

Een unieke eigenschap van de AeroGuard is dat naast standaardkalibraties voor algemene dampen, lasrook en uitlaatgassen uit voertuigen, u de stofsensor ook op maat kunt kalibreren.

De kracht van deze functie kan niet worden onderschat. De grote meerderheid van stofsensors zijn gekalibreerd voor algemeen stof. Zodra deze worden gebruikt in een industriële omgeving, zoals een laswerkplaats, kunnen de aflezingen met een factor van 2 tot 4 afwijken. De standaardkalibratie in de fabriek voor lasrook verbetert de nauwkeurigheid al in aanzienlijke mate en is een goede instelling voor bewaking, trendlijnen en afwijkingen. Met als doel om de hoogst mogelijke nauwkeurigheid te bereiken, kan de AeroGuard voor uw specifieke omgeving op maat worden gekalibreerd.

Vluchtige organische verbindingen

Vluchtige organische verbindingen (VOC's) zijn gassen die worden uitgestoten uit een reeks verschillende materialen, met mogelijke gezondheidseffecten op de korten en lange termijn. Concentraties van VOC's binnen kunnen hoger zijn dan buiten, vooral in werkplaatsen waar wordt gewerkt met lijm, triplex of metaalbewerkingsvloeistoffen. AeroGuard meet de concentratie van de totale vluchtige organische verbindingen (TVOC) in mg/m3.

Temperatuur en vochtigheid

Temperatuur- en vochtigheidsniveaus zijn belangrijk voor het comfort van uw werknemers. AeroGuard meet de temperatuur in graden Celsius en graden Fahrenheit. De vochtigheid wordt gemeten in relatieve vochtigheid %

Kooldioxide

Indien kooldioxideniveaus te hoog zijn, kan dit van negatieve invloed zijn op cognitieve functies en efficiënte besluitvorming. Het is daarom belangrijk om deze waarde in het oog te houden. AeroGuard visualiseert deze waarde in ppm. 

Binnenluchtkwaliteit

Het Duitse milieubureau (Umweltbundesamt or UBA) heeft een schaal van 1 tot 5 ontwikkeld voor de niveaus van luchtkwaliteit. Hoe lager het getal, hoe beter de luchtkwaliteit. AeroGuard toont de waarde in de app.

Atmosferische druk

AeroGuard toont de atmosferische druk in hPa. Er kan een verschil zijn in druk binnen en buiten. Sommige mensen kunnen ontvankelijk zijn voor deze verandering en fysiek ongemak ervaren. Maar ook voor bedrijven kan bewaking van de atmosferische druk waardevol zijn. Wanneer de luchtdruk binnen lager is dan buiten, kan hierdoor in de zomer warme lucht vanaf buiten naar binnen worden getrokken, wat leidt tot hogere kosten, aangezien de koelsystemen meer energie gebruiken om de werkplaats weer af te koelen tot de gewenste temperatuur.

Geluidsdrukniveau

AeroGuard visualiseert het equivalente constante geluidsniveau als LAeq In dB. Hierdoor kunt u een mogelijke geluidsvervuiling herkennen en actie ondernemen om dit tegen te gaan, zodat u het werk voor het personeel in de werkplaats kunt veraangenamen.

 

Sterk ontwerp, flexibele locatie

aeroguard-in-welding-workshop.jpg

De AeroGuard heeft een elegant, zwart ontwerp. De Air Monitor is sterk, gemaakt van hoogwaardige materialen en is duurzaam. Hij is onderhoudsvriendelijk, eenvoudig in te stellen en gemakkelijk in het gebruik.

De AeroGuard Air Monitor is een compact meettoestel dat op een muur kan worden gemonteerd of op een oppervlak kan worden geplaatst. De Air Monitor kenmerkt zich ook door flexibiliteit omdat u deze op een statief kunt plaatsen en aflezingen kunt uitvoeren in diverse locaties van uw werkplaats. Als u gedurende langere perioden diverse locaties wilt meten, kunnen meerdere AeroGuard Air Monitors zichtbaar worden gemaakt in de app of het webportaal van AeroGuard.

 

Ontworpen met duurzaamheid in gedachten

Bij het ontwerp van de AeroGuard is rekening gehouden met duurzaamheid. De behuizing van de Air Monitor is gemaakt van 46% door consumenten en bedrijven weggegooide kunststoffen die zijn gerecycled. De verpakking is vrij van plastic, wat deze klimaatvriendelijk maakt.

 

Bewaak uw gegevens vanaf elke locatie. Op elk moment.

Bewaak uw (werk)ruimte met de gratis iOS- of Android-app, of duik er dieper in met het webportaal. De gegevens worden getoond in levendige visuele vorm en kleurrijke grafieken om interpretatie te vergemakkelijken.

Gratis app voor mobiele apparaten

AeroGuard_Product_Mobile_Laptop.jpg

De AeroGuard-app is ontworpen om in real-time informatie te geven over de binnenluchtkwaliteit. De app verzamelt de gegevens van alle sensors, zodat u de luchtkwaliteit vanaf uw mobiele telefoon of tablet heel gemakkelijk kunt bewaken. Binnen de app hebt u toegang tot de verzamelde gegevens over een bepaalde tijdperiode, wanneer u maar wilt. De info is toegankelijk voor een ongelimiteerd aantal gebruikers. De app is verkrijgbaar voor iOS en Android.

Krachtig webportaal

De AeroGuard-apparaten kunnen, behalve met gebruik van de AeroGuard-app, ook worden bewaakt via een specifiek webportaal. Het webportaal is gemakkelijk toegankelijk via standaardwebbrowsers op zowel desktopcomputers als mobiele apparaten. Dit op het web gebaseerde platform biedt dezelfde veelomvattende informatie als de app, met onbeperkte toegang tot een complete opslaglocatie van historische gegevens om de aflezingen van de binnenluchtkwaliteit in context te plaatsen.

Via het webportaal kunt u een fabriekskaart uploaden en deze in verschillende zones verdelen. De Air Monitors in elke zone kunnen de binnenluchtkwaliteit in real-time visualiseren. Voor grotere bedrijven of bedrijven die in ploegendiensten werken is het webportaal ideaal omdat veel meer gebruikers toegang kunnen krijgen tot de informatie. Het webportaal biedt bovendien geavanceerde instellingen, zoals controle van de levensduur van de stofsensor.

MyPlymovent.com

De AeroGuard kan worden gekoppeld aan het portaal MyPlymovent.com. Met dit portaal hebt u op één locatie toegang tot alle waardevolle Plymovent-gegevens voor raadpleging of gemakkelijke analyse. Via dit portaal hebt u bijvoorbeeld toegang tot het Extranet of andere Plymovent-systemen zoals ControlPro Connect.

Hebben wij jouw interesse gewekt of heb je een vraag?

Neem contact op

 

Bruikbaar voor alle soorten toepassingen

AeroGuard-in-FireStation_0.jpg

De AeroGuard levert waardevolle input als aanvulling op uw bestaande filtersysteem. De informatie omvat metingen van vervuilende stoffen en klimaatfactoren zoals deeltjes (PM1, PM2.5, PM4, PM10), vluchtige organische verbindingen (VOC’s), kooldioxide (CO2), temperatuur, vochtigheid, geluid, atmosferische druk en binnenluchtkwaliteit (IAQ).

Aflezingen van de binnenluchtkwaliteit vormen een essentieel onderdeel van het onderhoud van faciliteiten, en onderhoud aan een HVAC-systeem. Dit helpt ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan wettelijke eisen ten aanzien van de luchtkwaliteit in diverse omgevingen, zoals garages, brandweerkazernes, werkplaatsen voor metaalbewerking, fabricagefaciliteiten en laboratoria. Vervuilende stoffen in de binnenlucht kunnen circuleren vanuit de werkplaats of garage, via deuren, trappen en liftschachten naar de kantoren in hetzelfde gebouw. De AeroGuard Air Monitor kan dit beter zichtbaar maken.

De AeroGuard is vooral van betekenis binnen industriële productieomgevingen, evenals faciliteiten waar binnen voertuiguitstoot plaatsvindt.

 

LED-ring en kwaliteitsniveaus

Met de prominent weergegeven 360° LED-ring kunt u zich richten op de vervuilende stof die voor u het belangrijkst is. Via een gemakkelijk te maken keuze (bijvoorbeeld tijdens setup) bent u constant geïnformeerd door eenvoudigweg naar de LED-ring van de AeroGuard te kijken. Deze geeft u een snelle en gemakkelijk te begrijpen visuele weergave van de niveaus van uw luchtkwaliteit.

 • Groen (Goed): Wanneer de LED-ring groen is, geeft dit aan dat de luchtkwaliteit binnen aanvaardbare limieten is. Dit betekent gewoonlijk dat de concentratie vervuilende stoffen laag is en de lucht veilig kan worden ingeademd.
 • Geel (Gemiddeld): Een gele LED-ring duidt op een gemiddelde luchtkwaliteit. Deze zal waarschijnlijk niet schadelijk zijn voor de meeste mensen, maar diegenen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling, willen mogelijk voorzorgsmaatregelen treffen.
 • Rood (Ongezond): Een rode LED-ring betekent dat de luchtkwaliteit is verslechterd en ongezonde niveaus heeft bereikt. Mensen, vooral diegenen met ademhalingsproblemen, en de ouderen, moeten langdurige blootstelling vermijden.

 

Kenmerken

 • Bewaking van elf vervuilende stoffen en klimaatfactoren
 • LED-ring om heel gemakkelijk de status van uw belangrijkste waarde te visualiseren
 • Kalibratie op maat van de stofsensor
 • Weergave van gegevens in real-time en historische gegevens
 • Fabriekskaart met (op maat gemaakte) waarschuwingen van de Air Monitor
 • Historische gegevens worden één maand bewaard op gratis app voor mobiele apparaten
 • Op webportaal worden historische gegevens ongelimiteerd bewaard

 

Voordelen

 • Verkrijg bruikbare inzichten waarop actie kan worden ondernomen
 • Waarschuwingen ontvangen
 • Toegang voor meerdere gebruikers

 

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Onze experts helpen je graag om een oplossing te vinden voor jouw unieke situatie! 

Maak contact met een Plymovent expert 

Technische specificaties

Afmetingen
Breedte en diepte
130,8 mm
Hoogte
215,3 mm 
Gewicht
0,9 kg 
Ingangen
USB-C voeding en Ethernet
Uitgangen
2x relaisuitgangen (30V, 2A)
Mobiele applicatie
Gratis te gebruiken, Beperkte historische gegevens, iOS en Android
Webportaal
Onbeperkte historische gegevens, Geavanceerde instellingen en MyPlymovent-integratie
Connectiviteit
Draadloos

Bluetooth 5.2, WiFi 2.4 GHz

Bekabeld

Ethernet (RJ45)

Omgevingscondities

Gebruik
Geschikt voor buitengebruik

Nee

Temperatuur

-10 tot 40°C

Relatieve vochtigheid

Max. 90%

Leveringsomvang

Leveringsomvang
De AeroGuard wordt geleverd met

AeroGuard-stofsensor, AeroGuard-muurbevestiging, regionale voedingsadapter en app.

Logistieke gegevens

Verpakking
Afmetingen

0,4 x 0,3 x 0,2 m

Gewicht

2 kg

nl

AeroGuard Brochure NL

Brochure
nl

AeroGuard Productspecificaties NL

Productspecificaties
en

AeroGuard Quick Start

Handleiding
en

AeroGuard Use & Safety Guide

Handleiding
ce-mark-yellow.png

De AeroGuard voldoet aan de voorwaarden van de volgende richtlijnen:

 • 2014/53/EU Radioapparatuur
 • 2015/863 RoHS-richtlijn

En is in overeenstemming met de volgende geharmoniseerde normen en/of andere dergelijke normatieve documenten + amendementen:

 • EN 300 328 v2.2.2
 • EN 301 489-1 V2.2.3
 • EN 301 489-17 V3.2.4
 • EN 62311:2020
 • IEC 61010-1 Editie 3
fcc-logo.jpg

AeroGuard voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform deel 15 van de FCC-voorschriften.

ised-logo.jpg

AeroGuard is een digitaal apparaat van Klasse B en voldoet aan Canadese ICES-003.

AeroGuard voldoet aan de vereisten van de specificaties:

 • RSS-102 Uitgave 5
 • RSS-210 Editie 9
 • RSS-247 3
ukca-logo.jpg

AeroGuard is in overeenstemming met de voorwaarden van de volgende richtlijnen:

 • The Radio Equipment Regulations 2017
 • 2015/863 RoHS-richtlijn

En is in overeenstemming met de volgende geharmoniseerde normen en/of andere dergelijke normatieve documenten + amendementen, indien van toepassing:

 • EN 300 328 v2.2.2
 • EN 301 489-1 V2.2.3
 • EN 301 489-17 V3.2.4
 • EN 62311:2020
 • IEC 61010-1 Editie 3
acma-rsm-logo.jpg

AeroGuard is in overeenstemming met:

 • Radiocommunications Equipment (General) Rules 2021 (Amended 2023)
  Schedule 5 Part 15 - Short Range Equipment Standard
  AS/NZS 4268:2017 + A1:2021
  EN 300 328 V2.2.2
 • Radiocommunications (Electromagnetic Compatibility) Standard 2017
  EN 55032:2015 Class B
 • Radiocommunications Equipment (General) Rules 2021 (Amended 2023)
  Schedule 4 Part 2 - EME Standard
  RPS S-1, ARPANSA
  EN IEC 62311:2020
nbtc-logo.jpg

De certificering van AeroGuard is momenteel in behandeling bij NBTC.

We helpen je graag verder!

Neem nu contact op met onze specialisten en krijg antwoord op al je vragen over schone lucht.

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date!

Contactformulier

Vraag ons gerust

Dichstbijzijnde locatie

Kijk hier waar we zitten