Hoppa till huvudinnehåll
icons_Military facilities_1.svg

Militära anläggningar

Hero_Military-3840x964.png

Reducera koncentrationen av fordonsavgaser i militäranläggningen

Utsläpp av skadliga avgaser i militäranläggningen är den största enskilda cancerrisken för servicepersonalen, och arbetsgivaren kan bli juridiskt ansvarig för detta.

Optimal luftkvalitet i militäranläggningen

icons_Reduce Ilness.svg

Minska risken för sjukdom

Medarbetarna är den mest värdefulla tillgången. Och genom att sörja för ren luft på arbetsplatsen tar du hand om dem och deras hälsa.

icons__Extraction.svg

Minska föroreningarna

Föroreningar i anläggningen kan påverka utrustningen i anläggningen negativt och leda till driftavbrott och ökade rengöringskostnader.

icons_Compliance.svg

Följ lagar och regler

Exponeringen i arbetsmiljön får aldrig överstiga de fastställda gränsvärdena, inte ens korta stunder.

Lösningar för att minska exponering för avgaser

De flesta militärfordon har dieselmotorer som vid drift släpper ut giftiga gaser och små partiklar. Dessa avgasutsläpp sprids i omgivningen och utgör en allvarlig hälsorisk för medarbetarna i militäranläggningens verkstad.

Vi rekommenderar att använda utsugningssystem av hög kvalitet som är konstruerade för dieselavgaser för att säkerställa att gränsvärdena inte överskrids. Plymovent erbjuder en rad olika system som fångar upp, leder ut och avlägsnar dieselavgaser, vilket ger en renare och hälsosammare arbetsmiljö för den militära personalen.

Vårt omfattande sortiment av produkter och systemlösningar täcker alla slags tillämpningar, från befintliga anläggningar till nybyggda militärbaser. Våra tjänster omfattar leverans av enskilda delar till support och implementering av hela projekt. Alla våra system är utformade för att avlägsna hälsofarliga avgasutsläpp så effektivt som möjligt med hänsyn till de förutsättningar som gäller på militärbasen. Detta för att skapa en säker arbetsmiljö.

Dina fördelar

  • En renare och hälsosammare arbetsmiljö
  • Effektivt avlägsnande av hälsofarliga avgasutsläpp
  • Anpassat efter villkoren på militärbasen
  • Säkra och användarvänliga system av hög kvalitet som uppfyller alla normer

Tillgängliga lösningar

Vi har utvecklat en serie med system för källutsugning som täcker behoven i alla slags militära anläggningar.

Utsugningssystem för fordonsavgaser i brandstationer

Tacoma FD visar betydelsen av att använda Plymovents utsugssystem

22 feb 2021 Allmänt

Plymovents utsugssystem för fordonsavgaser har använts vid inspelningarna av alla tre säsonger av TV-serien Tacoma FD och inspelningsteamet delar gärna med sig av sina positiva erfarenheter av samarbetet.

Hållbarhet

Plymovents resa mot netto nollutsläpp

24 mar 2022 Hållbarhet

100 % förnybar elektricitet i våra anläggningar år 2025

Avskiljning av skärnings- och svetsrökAvskiljning av oljedimmaUtsugning av fordonsavgaserUtsugningssystem för fordonsavgaser i brandstationer

Plymovent är med och bekämpar lungcancer

24 okt 2023 AllmäntHälsorisker

Vi stödjer den internationella lungcancermånaden i november. Lungcancer är en av världens vanligaste och dödligaste cancerformer. Därför tycker vi att det är viktigt att öka medvetenheten om lungcancer, dess risker, förebyggande, tidig upptäckt och behandling.

Underhåll

Kontrollera systemet på slitage en gång om året för att hålla det i optimalt skick.

icons_service_and_maint

Utsugningssystemen används dagligen. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar systemets alla delar regelbundet. Vi har alla reservdelar som krävs till systemet om det skulle bli ett driftstopp. Du kan också kontakta någon av Plymovents lokala representanter för mer information om ditt serviceavtal.

Vi hjälper gärna till!

Kontakta våra specialister nu och få svar på alla dina frågor angående ren luft.

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är