Hoppa till huvudinnehåll
icons_Technical School.svg

Utbildningsinstitut

hero-school-3840x964.png

Reducera luftföroreningarna i skolor, högskolor och universitet

Luftföroreningar i skolor, högskolor och universitet är en bevisat hälsorisk och skolan kan bli skyldig att betala skadestånd.

Optimal luftkvalitet i svetsskolan

icons_Reduce Ilness.svg

Minska risken för sjukdom

Det är mycket viktigt att skydda lärare och elever mot höga koncentrationer av skadlig svetsrök. Genom att sörja för ren luft på arbetsplatsen säkerställer du en säkrare arbetsmiljö.

icons__Extraction.svg

Minska föroreningarna

Föroreningar i skolan kan påverka utrustningen i anläggningen negativt och leda till driftavbrott och ökade rengöringskostnader.

icons_Compliance.svg

Följ lagar och regler

Exponeringen i skolmiljön får aldrig överstiga de fastställda gränsvärdena, inte ens korta stunder.

Lösningar för att minska exponering för svetsrök

Nya svetsare utbildas varje dag. Vid svetsskolor ligger eftertrycket ofta på personligt skydd, t.ex. svetshjälmar, handskar och hörselskydd. Men luftkvaliteten i verkstaden är också mycket viktig. Inandning av svetsrök kan vara skadligt för elevernas och de anställdas hälsa.

Det är särskilt viktigt att skolor föregår med gott exempel och att svetsning och slipning äger rum utan att gränsvärdena överstigs. Det är viktigt att skydda kommande generationer av svetsare, andra studenter och utrustningen i närheten mot gnistor och loppor vid svetsarbetet.

Lösningar för avlägsnande av svetsrök

Därför krävs det högvärdig utsugning och effektiva filtersystem för att garantera att gränsvärdena inte överskrids vid svetsning och slipning. Våra produkter leder undan svetsröken effektivt. Vi kan erbjuda utsug:

 • Fast monterat vid svetsbrännaren
 • Med mobila filter som flyttas runt i verkstaden
 • Vid källan i en rad av svetsbås

Dina fördelar

 • En ren och hälsosam arbetsmiljö i skolan
 • En arbetsmiljöexponering för svetsrök inom fastställda gränsvärden
 • Skydd vid svetsarbeten
 • Minskad el- och energiförbrukning
 • En ren och tilltalande miljö lockar också fler elever

Tillgängliga lösningar

Vi har utvecklat en rad system för källutsugning som täcker behoven i alla slags stationer.

Vi sörjer för ren luft hos

lg_saz.jpg

”Framtida svetsare bör lära sig från första början hur viktigt det är att svetsångor förs undan professionellt.”

Hr. Ed de Jonge
Lärare vid Scholen aan Zee
logo-furness-college.jpg

”Arbetsborden med undersugning har varit ett mycket kostnadseffektivt val.”

Herr Hughes
Lärare vid Furness College
West Coast College

”Jag accepterar bara produkter av högsta kvalitet och hantverksskicklighet till det mest ekonomiska priset.”

Hr. Willie Engelbrecht
Chef för Svetsutbildning
Avskiljning av skärnings- och svetsrök

Svetsrök klassificeras nu som cancerframkallande för människor

19 feb 2019 Hälsorisker

Svetsrök och UV-strålning från svetsning klassificeras nu som ”Cancerframkallande för människor”.

Avskiljning av skärnings- och svetsrök

ControlPro Connect: vad är det och hur kan du använda det?

2 mar 2022 Produktutveckling

Plymovents ControlPro Connect är en smart onlineplattform som övervakar och hanterar Plymovents utvinningssystem, t.ex. MDB, SCS och EDS.

Avskiljning av skärnings- och svetsrök

Plymovent blir medlem av European Welding Association

20 jul 2021 European welding association (EWA)

European Welding Association (EWA) är en branschorganisation för tillverkare av svetsutrustning och förbrukningsartiklar, samt för nationella branschorganisationer i hela Europa.

Underhåll

Kontrollera systemet på slitage en gång om året för att hålla det i optimalt skick.

icons_service_and_maint

Utsugningssystemen används dagligen. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar systemets alla delar regelbundet. Vi har alla reservdelar som krävs till systemet om det skulle bli ett driftstopp. Du kan också kontakta någon av Plymovents lokala representanter för mer information om ditt serviceavtal.

Optimal luftkvalitet i skolan

icons_Reduce Ilness.svg

Minska risken för sjukdom

Dina kollegor och studenter är den mest värdefulla tillgången. Och genom att sörja för ren luft på arbetsplatsen tar du hand om dem och deras hälsa.

icons__Extraction.svg

Minska föroreningarna

Föroreningar i anläggningen kan påverka utrustningen i anläggningen negativt och leda till driftavbrott och ökade rengöringskostnader.

icons_Compliance.svg

Följ lagar och regler

Exponeringen i arbetsmiljön får aldrig överstiga de fastställda gränsvärdena, inte ens korta stunder.

Lösningar för att minska exponering för farliga fordonsavgaser

Elever i specialiserade yrkesskolor lär sig allt de behöver kunna för att reparera och underhålla olika slags fordon som rullar på vägarna. Redan på gymnasiet har eleverna möjlighet att lära sig hur förbränningsmotorer fungerar och är uppbyggda. Denna utbildning kan eventuellt fortsätta i yrkesskolor, samt på högskolor och universitet. Elever utbildas i viktiga arbetsmetoder och ska lära sig att arbeta på ett säkert sätt.

Skydda våra framtida mekanikers hälsa och säkerhet

Eleverna måste informeras om att de kan exponeras för allvarliga hälso- och säkerhetsrisker om de inte vidtar effektiva säkerhetsåtgärder. Många specialiserade myndigheter inklusive Världshälsoorganisationen (WHO) har länge varnat för riskerna med avgaser från förbränningsmotorer. Motorer som körs inomhus utgör en allvarlig hälsorisk. De släpper bland annat ut cancerogena ämnen och kolmonoxid (CO) ett ämne som ibland kallas för ”the silent killer”.

Plymovent har därför utvecklat flera lösningar för utbildningsinstitut som skyddar framtida mekaniker och lärare mot allvarliga hälsorisker.

Dina fördelar

 • En ren och hälsosam arbetsmiljö
 • En arbetsmiljöexponering för fordonsavgaser inom fastställda gränsvärden
 • Skyddar framtida mekaniker, andra elever och utrustning 
 • Ett toppmodernt system kan också locka fler elever

Tillgängliga lösningar

Vi har utvecklat en rad system för källutsugning som täcker behoven i alla slags stationer.

Vi sörjer för ren luft hos

logo_fr04_lycee-lavoisier.png

”Det nya, effektiva ventilationssystemet leder bort avgaserna från verkstaden och förbättrar luftkvaliteten inomhus med hjälp av luft från inlopp och kanaler som är skilda från fordonens avgaser.”

Jérôme Rodrigo
Rektor för yrkes- och teknikutbildningen
Avskiljning av skärnings- och svetsrökUtsugningssystem för fordonsavgaser i brandstationer

Environmental Protection Agency

22 okt 2019 Hälsorisker

USA:s miljöskyddsmyndighet Environmental Protection Agency (US EPA eller i regel EPA) är en oberoende myndighet i USA med ansvar för hälso- och miljöskydd. Myndigheten arbetar med så vitt skilda frågor som luft, vatten och mark, kemikalier och gifter, avfall och miljösanering.

Utsugning av fordonsavgaserUtsugningssystem för fordonsavgaser i brandstationer

Ny dieselmotorteknik och ultrafina partiklar

11 jan 2019 Hälsorisker

Under årens lopp har moderna dieselmotorer blivit renare. Eller med andra ord: de har blivit mindre förorenande och släpper ut färre farliga ångor. Dieselmotorer släpper även ut mindre koldioxid än bensinmotorer och många dieselmotortillverkare hävdar att den största skadan från dieselavgaser har minskat.

Utsugning av fordonsavgaser

Risker till följd av dieselångor förebyggs ännu otillräckligt

17 okt 2017 Hälsorisker

Arbetsplatser såsom bilverkstäder, bussdepåer, färjor och lagerlokaler är ofta starkt förorenade till följd av dieselmotorer i fordon. Motorerna producerar giftiga gaser och partiklar som kan leda till allvarliga hälsorisker och juridisk ansvarighet. Fastän det är väl känt att dessa dieselångor är giftiga och att skyddsåtgärder bör vidtas, sker detta inte alltid.

Underhåll

Kontrollera systemet på slitage en gång om året för att hålla det i optimalt skick.

icons_service_and_maint

Utsugningssystemen används dagligen. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar systemets alla delar regelbundet. Vi har alla reservdelar som krävs till systemet om det skulle bli ett driftstopp. Du kan också kontakta någon av Plymovents lokala representanter för mer information om ditt serviceavtal.

Vi hjälper gärna till!

Kontakta våra specialister nu och få svar på alla dina frågor angående ren luft.

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är