Hoppa till huvudinnehåll

Brandstation kasserar konkurrenternas system och uppgraderar till Plymovent

white_springs_fire_department_hero-banner-fire-truck-with-exhaust-extraction-hose-along-with-magnetic-grabber-and-safety-disconnect-handle

White Springs brandkår i White Springs, New York är en frivilligbrandkår med 25–30 medlemmar. Av de tre brandkårerna i staden är det White Springs brandkår som har flest utryckningar i både bostadsområden och industriområden.

Utmaningen

Innan Plymovent installerade systemet hos brandkåren i White Springs användes ett slangbaserat utsugningssystem från en annan tillverkare. Problemen med det gamla systemet var bland annat felaktig installation, driftsproblem, otillräckliga prestanda och säkerhetsbrister.

Felaktig installation och driftsproblem

 • Bristfällig utformning av anläggningen: De utsugningsenheter som installerats var alla lika långa trots att vissa utryckningsfordon är längre och andra kortare, och det innebar att systemet inte fungerade ordentligt.
 • Sändarna i White Springs brandbilar störde GPS-systemet. Sändarna kunde inte repareras vid drift, vilket betydde att systemet bara kunde använda tryckställare.
 • Inom 6 månader hade vi flera trasiga systemkomponenter som exempelvis en gummibälg som sprack eftersom den aldrig servades trots att vi begärt detta.

Otillräckliga prestanda

 • När något av White Springs utryckningsfordon körde ut från stationen var det så svårt att lossa systemet från fordonets avgasrör att spiralslangen ofta slet av kröken, så att det kom ut dieselavgaser i lokalen.
 • När personalen ville koppla från systemet manuellt krävdes det stor kraft att lossa det magnetiska munstycket. Den enda lösning tillverkarna föreslog var att modifiera systemet genom att ta bort 1 av de 3 vridmagneterna.
 • Brandmännen klagade på att de var tvungna att böja sig ner för att ansluta det magnetiska munstycket vid brandbilens avgasrör - och det kunde ta så lång tid som två minuter att passa in munstycket med styrstiften på avgasrörsadaptern. Brandmännen blev till sist så frustrerade att de slutade använda systemet.

Det gamla systemet klassades dessutom som en säkerhetsrisk för stationens personal när det var i drift. Biträdande brandkårschef McGuigan säger:” Om man inte var på alerten när brandbilen körde ut med fläkten på, kunde man få spiralslangen på sig när den slungades tillbaka”.

Lösningen

Eftersom de var missnöjda med det nyinstallerade utsugningssystemets prestanda och användarvänlighet, och eftersom de inte kunde skydda respondrarna, kontaktade White Springs brandstation Plymovents auktoriserade återförsäljarens Air Cleaning Systems (ACS) i New York redan inom mindre än ett år.

ACS besökte White Springs brandstation och presenterade Plymovents utsugningssystem för fordonsavgaser. Biträdande brandkårschef McGuigan säger: ”Redan under demonstrationen var Plymovents system bättre än det befintliga systemet. Plymovent var lätt att ansluta och ta av.” Tack vare Plymovents överlägsna kvalitet, samt ACS trettioåriga erfarenhet av installation och underhåll av system som verkligen fungerar, bytte White Springs brandkår till Plymovents system redan inom ett år.


White Springs brandkår är nu mer än nöjda med Plymovents system. ACS installerade en större fläkt och modifierade banan som den andra tillverkaren konstruerat. Eftersom luftflödet ökade kunde också ACS installera en utsugningsarm som används för att fånga upp rök som bildas när brandmännen arbetar med verktyg inomhus på vintern.

Brandkåren i White Springs är mycket nöjd med Plymovents Magnetic Grabber® som gör det lätt att koppla på och lossa systemet på brandbilarna. Brandmännen i White Springs kommenterade också hur Plymovents slangar svänger fram och tillbaka för att de ska hamna rätt när de kör in och ut ur stationen. White Springs FD är den brandkår i området som har flest utryckningar och de intygade att Plymovents Safety Disconnect Handle är en mycket praktisk produkt. ”Man behöver inte längre böja sig för att koppla på systemet, och det är så det ska fungera. Det är säkert och enkelt”, säger biträdande brandkårschef McGuigan.

Viktigaste fördelar

 • Hälsa Minimerar exponeringen för dieselavgaser och hälsofarliga gaser från gamla och nya fordon.
 • En renare arbetsmiljö Kraftigt minskade sotavlagringar på brandmännens utrustning och i stationen.
 • Sparar pengar Lägre kostnad för lufthanteringsutrustning och total energiförbrukning.
 • Användarvänligt Systemet ansluts stående upprätt och en automatiskt kontrollerad bortkoppling.
 • Uppfyller normer UL- och AMCA-certifierade produkter.
 • Säkerhet Inbyggda egenskaper är kompatibla med annan brandförsvarsutrustning.

Vittnesmål

”Air Cleaning Systems montörer hade memorerat hur installationen skulle gå till, och de visste vad de gjorde. Montörerna kom i tid varje dag och när jag hade frågor förklarade de alltid vad de gjorde och vad de monterade. De var mycket erfarna och arbetet med installationen gick snabbt. Vi har inte haft några problem med systemet eller behövt serva det sedan Plymovent installerades. Jag uppskattar också att Air Cleaning Systems kontaktat mig för att fråga om jag är nöjd” 

Citat av: Biträdande brandkårschef Jeffrey McGuigan

Produktlista

Produkter

Fläktar

TEV 60 Hz

1

Säkerhetskoppling

Säkerhetskoppling

4

Utsugsarmar

KUA

1

White Springs Fire Department

”Kontakterna och samarbetet med Plymovent har gått mycket bra. Jag hade kontakt med Tony på Air Cleaning Systems vid flera tillfällen och han kunde alltid besvara mina frågor.”

Jeffrey McGuigan
Biträdande brandkårschef

Behövs hjälp?

VI FINNS HÄR FÖR DIG

CTA icon sample

Galleri

Magnetic Grabber® med handtag för säkerhetskoppling
Magnetic Grabber® med handtag för säkerhetskoppling
Slang med Pneumatic Grabber®
Slang med Pneumatic Grabber®
Feuerwehr Kassel

Evakuering av fordonsavgaser rökgaser på brandstationer

Avskiljningssystem för fordonsavgaser till brandstationerBrand och räddningstjänst
The Marshfield Fire & Rescue Department

Magnetic Grabber säkerställer effektiv avgasevakuering

Avskiljningssystem för fordonsavgaser till brandstationerBrand och räddningstjänst
North Tonawanda Fire Department

NY Fire Dept. kompletterar med utsugningssystem för fordonsavgaser för brandmännens hälsa

Avskiljningssystem för fordonsavgaser till brandstationerBrand och räddningstjänst

Vi hjälper gärna till!

Kontakta våra specialister nu och få svar på alla dina frågor angående ren luft.

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är