Hoppa till huvudinnehåll

NY Fire Dept. kompletterar med utsugningssystem för fordonsavgaser för brandmännens hälsa

north_tonawanda_fire_department_hero-banner-fire-truck-with-exhaust-extraction-hose-and-magnetic-grabber

North Tonawanda Fire Department har drivits som en kombinerad yrkes- och frivilligbrandkår i 101 år. De 38 yrkes- och 60 frivilligbrandmännen, betjänar North Tonawanda Fire Dept. ca 26 kvadratkilometer mellan Niagarafloden och Erie Canal.

  • Befolkning i utryckningsområdet: 32 000 och 10 000 bostäder
  • Stationer: 1 stegbil, 3 brandbilar, 1 lätt räddningsbil, 1 insatsledarbil, gummibåt
  • Specialistteam: brandundersökning, hälsofarliga ämnen, teknisk insats, dykräddning och forsräddning

Utmaningen

Innan ett utsugningssystem för fordonsavgaser från Plymovent installerades, hade North Tonawanda Fire Department i New York ett avgasutsugningssystem från en annan tillverkare. Enligt brandkårschef John Lapham, hade det tidigare systemet konstruktionsbrister, och det kopplade inte loss från bilarna, vilket ledde till att systemet skadades och blev oanvändbart. Faktum är att detta ineffektiva system var till mer skada än nytta, både för brandmännen och för stationen. ”Man kunde se sotet på elektroniken när vi städade i stationen,” säger brandkårschefen Lapham. ”Det var en varningsklocka, och vi var tvungna att göra något.”

Det här var en tvingande åtgärd, i synnerhet eftersom VHO nyligen publicerade ett pressmeddelande om att dieselavgaser anses vara cancerframkallande för människor, och medföra en ökad risk för lungcancer.

Lösningen

Den avancerade teknologin från Plymovent fungerar mycket bra i North Tonawanda Fire Department. Och sedan dess har alla stationer installerat det normenliga Plymovent Magnetic Grabber®-systemet för att förbättra luftkvaliteten i brandstationen och för att förhindra cancer på grund av luftburna gifter. Det har lett till en hälsosammare arbetsmiljö för alla.

Stationerna har nu minst två slanghållare så att reservapparaturen kan förvaras och huvudbrandstationen har försetts med fyra hållare. Dessutom utrustades verkstaden med Magnetic Grabber®-systemet för att fungera på all brandkårsutrustning. Kombinationen av skenor och spår i stationerna minskar exponeringen för avgaser. Plymovents källutsug för avgaser installeras med ett ergonomiskt Safety Disconnect Handle, som kopplar loss på ett säkert sätt om det skulle vara nödvändigt


Dessutom finns det i stationen helautomatiska, UL- & AMCA certifierade fläktar och Control Boxes som har tillverkats av Plymovent som manövrerar systemet på ett effektivt sätt.

Fullständig garanti och service tillhandahålls av Air Cleaning Systems, Inc., Plymovents lokala återförsäljare för North Tonawanda Fire Department.

Viktigaste fördelar

  • Hälsa Minimerar exponeringen för hälsofarliga dieselavgaser.
  • Renare arbetsutrustning Kraftigt minskade sotavlagringar på brandmännens utrustning och i stationen.
  • Sparar pengar Lägre kostnad för lufthanteringsutrustning och total energiförbrukning.
  • Användarvänligt Systemet ansluts stående upprätt och en automatiskt kontrollerad bortkoppling
  • Uppfyller normer UL- och AMCA-certifierade produkter.
  • Säkerhet Inbyggda egenskaper är kompatibla med annan brandförsvarsutrustning.

Vittnesmål

”Vi har idel goda erfarenheter, både av produkten och installatören Air Cleaning Systems, Inc. Installationsarbetet gick snabbt och lätt. Driften har alltid uppfyllt våra förväntningar och det finns alltid någon som kan åtgärda de få småproblem som har uppstått. Produktens tålighet, i synnerhet i det bistra klimatet i västra New York, har överträffat förväntningarna, både vad gäller tid och villkor.”

Citat av: Brandkårschef John Lapham vid North Tonawanda Fire Department

Produktlista

(Totalt mellan 5 stationer)

North Tonawanda Fire Department

”Vi kan se när vi gör den dagliga städningen att det inte finns några sotansamlingar. Så har vi åstadkommit en hälsosammare arbetsomgivning för all vår personal.”

Hr. John Lapham
Brandkårschef vid North Tonawanda Fire Department

Behövs hjälp?

VI FINNS HÄR FÖR DIG

CTA icon sample

Galleri

White Springs Fire Department

Brandstation kasserar konkurrenternas system och uppgraderar till Plymovent

Avskiljningssystem för fordonsavgaser till brandstationerBrand och räddningstjänst
The Marshfield Fire & Rescue Department

Magnetic Grabber säkerställer effektiv avgasevakuering

Avskiljningssystem för fordonsavgaser till brandstationerBrand och räddningstjänst
Feuerwehr Kassel

Evakuering av fordonsavgaser rökgaser på brandstationer

Avskiljningssystem för fordonsavgaser till brandstationerBrand och räddningstjänst

Behövs hjälp?

Vi kan hjälpa dig när du skriver din AFG Grant ansökan?

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är