Hoppa till huvudinnehåll

Hälsosammare arbetsmiljö tack vare effektiv, allmän utsugning av svetsrök från verkstaden

csm_hero-banner-glass-building

CSM tillverkar stålkonstruktioner av hög kvalitet i bägge delar av den belgiska kommunen Hament-Achel, nära gränsen till Nederländerna. Företaget grundades 1964 och har sedan dess utvecklats till ett av landets viktigaste företag inom konstruktion, tillverkning, skyddsbehandling och montering av stålkonstruktioner. CSM är specialist på ”krävande” konstruktioner, vilket innebär arbete med tunga delar och svåra svetsningsarbeten till följd av konstruktionens form och stränga krav på säkerhet och kvalitet.

Konstruktionerna används främst inom arkitektur, i nöjesparker och inom petrokemisk industri. Företaget har hand om hela processen från kostnadsberäkning till montering. Företagets konstruktioner används främst i byggnadsverk i Belgien, Nederländerna och andra grannländer, men berg- och dalbanorna exporteras över hela världen. Berg- och dalbanan Python i nöjesparken Efteling i Nederländerna är en av företagets ovanligare skapelser. CSM är en del av B-Steel Group.

Utmaningen

CSM driver fyra produktionshallar med totalt 30 svetsare och 26 montörer som arbetar med storskaliga arbetsstycken. Svetsningsarbetena är i huvudsak i stål (fylld tråd 1,2 mm). Denna process är en källa till skadliga rökgaser som kan orsaka en rad olika hälsoproblem. Därför finns det lagstiftning som kräver att rökgaserna ska sugas ut, samlas upp och avlägsnas. CSM lägger stor vikt vid arbetsmiljön och företagets anställda hade flera olika mobila källutsug till sitt förfogande.

Men det sätt på vilket arbetet utförs och eftersom konstruktionerna ofta är flera meter långa och höga och har invecklade former, var de långt ifrån tillräckliga. Det här påverkade svetsarna så att de arbetade mindre effektivt och det blev snart tydligt att ett allmänt utsugningssystem skulle vara en bättre lösning..

Lösningen

Innan Plymovent började installera de totalt sex Dilutersystemen i produktionshall ett och två (hallarna mäter 54 x 20 x 6 m) i maj 2017, gjorde man flera besök hos liknande företag som redan använde systemet för att studera villkoren i detalj. När anläggningarna i hall ett och två tagits i drift installerades ytterligare åtta Diluter-system i hall tre och fyra (hallarna mäter 94 x 30 x 8 m) i december 2017.

Företaget har nu fjorton Diluter-system i en diagonal konfiguration. Den värme som bildas vid svetsning gör att svetsgaserna stiger mot taket i hallen för att sedan stanna upp och bilda ett slags rökmatta ungefär 2⁄3 till 3/4 mellan golvet och taket. Diluter-systemet är placerat i denna rökmatta, på omkring fem meters höjd. Den stigande, förorenade luften extraheras, filtreras och leds tillbaka in i lokalen i olika riktningar genom sex ventilationsöppningar. Munstyckena kan vridas oberoende av varandra för att skapa ett optimalt luftflöde.

Det bidrar till att skapa ett slutet luftventilationssystem utan att rörledningar i taket som är i vägen för traverserna. Filtren rengörs med tryckluft enligt rengöringscykeln när de blir för förorenade. Damm och partiklar samlas i en stor behållare för avhämtning. Filtren måste bytas ut en gång om året.

Pekskärmarna visar en planritning över de fyra produktionshallarna där de fjorton Diluter-systemen är utmärkta. Det gör det enkelt att övervaka varje enhets status och att manövrera systemet: status på eller av, antalet avgivna impulser, status för aktuell rengöringscykel, hur lång tid filterpatronen har varit på plats, om ett filter ska bytas eller inte. Det centrala styrsystemet gör det möjligt att justera produktionshallen som en enhet eller varje enhet för sig.

Förutom Diluter-systemen används också ett antal befintliga takfläktar för att förhindra att rökgaserna blir för täta.

Viktigaste fördelar

Diluter-systemets fördelar:

  • Energisnålt: Återcirkulationen av uppvärmd eller kyld luft ger lägre energiförbrukning.
  • Fristående utan fasta rörledningar, lägre installationskostnader
  • Flexibelt
  • Kräver relativt liten golvyta
  • Relativt låg investering i svetsgashantering
  • En renare, mer hälsosam arbetsmiljö
  • Både svetsare och andra anställda märker att luftkvaliteten förbättras

Fördelarna med central pekskärmsmanövrering:

  • Enkelt: Lätt att stänga av och sätta på, programmerad drift
  • Översiktligt: Användarvänlighet, kontroll
  • Sammankopplat: Alla fjorton Diluter-system kan styras från en enda plats

Produktlista

Produkter

Diluter-system

SCS-Diluter

14

Styr- och reglerutrustning

ControlPro Connect

1

Behövs hjälp?

VI FINNS HÄR FÖR DIG

CTA icon sample

Galleri

Centralt kontrollsystem, ControlPro Connect
Centralt kontrollsystem, ControlPro Connect
CSM man in front of scs diluter
CSM welder in front of scs diluter
CSM welder in workshop
GP Groot

Mobila enheter ger maximal flexibilitet

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
Edmolift

FlexHood uppfyller Edmolifts krav

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
AJ Engineering

AJ Engineering

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
Müller Martini

Ren luft i alla svetsningsbås

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
ADF

Logisk investering för våra anställdas välbefinnande

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
Harsveld

Mobila svetsrökutsug erbjuder flexibilitet

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
Arginta Engineering

Allmänna filtreringssystem garanterar ren luft på jobbet

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
Jos van der Lubbe/Lasbedrijf Wero

Flerarmssystem Hos Lasbedrijf Wero

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
STV Las- en Snijtechniek

Utsugsutrustningen uppfyller stränga krav

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
VAM Drilling

Flexibelt utsugssystem i anläggningen

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
Stork

Stork väljer centralt filtersystem för oljedimma

Avskiljning av oljedimmaTung industri
Holtkamp

Hälsosam luft i den nya hallen

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
Hörmann

Utsugningskåpor sörjer för en ren arbetsmiljö

Skärning- och svetsrökutsugTung industri

Vi hjälper gärna till!

Kontakta våra specialister nu och få svar på alla dina frågor angående ren luft.

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är