Hoppa till huvudinnehåll

Hälsosam luft i den nya hallen

holtkamp_banner.png

HOLTKAMP STAHLKONSTRUKTIONEN GMBH - STÅLKONSTRUKTIONER SEDAN 1988

Det lilla familjeföretaget som grundades 1988 av Hans-Wilhelm Holtkamp, har under 30 års tid vuxit till ett företag som står sig gott i den hårda konkurrensen inom stål- och hallkonstruktion.

Företagets huvudkontor i Nottuln har en produktionskapacitet på 2500-3000 ton stålstrukturer om året. Produktionsanläggningarna är designade enligt de senaste tekniska rönen och de är anpassade för de särskilda krav som ställs på optimerade produktions- och processerier. Där finns också statik- och konstruktionsavdelningen. Holtkamps stålstrukturer används i hallbyggnader, kranspår och många andra byggnadsprojekt i Tyskland och företaget har ett välutbildat monteringsteam som täcker in hela Tyskland.

Utmaningen

Vid konstruktionen av en ny produktionshall, där möjligheten att installera svetsningsstationer är begränsade, krävs en flexibel lösning för svetsrökgaserna som går att anpassa enligt de förändrade processerna. Partiklarna i svetsrökgaserna ska extraheras genom luftfiltrering i hela hallen.

  • Hallens mått: Längd: 50 m, Bredd: 25 m
  • Material som ska svetsas: Stål, svart, aningen oljigt
  • Svetsningsmetod: MIG / MAG Manuell
  • Uppskattad mängd svetselektroder baserat på besöksdagens förbrukning: 10 000 kg per år om 220 arbetsdagar = 7,5 kg per dag och svetsare
  • Svetsningsstationer: 6 antal

Lösningen

Dilutern är ett fristående rumfiltreringssystem som förebygger ansamling av svetsrökgaser genom kontinuerlig filtrering av förorenad luft. Dilutern består av ett centralt filtersystem, en fläkt med ljudabsorberande kåpa, ett utblås med justerbara blåsmunstycken, en ljuddämpare och ett kontrollskåp med frekvensregulator och PLC.

Filterenheten är utrustad med en gnistsläckare och filterpatroner samt RoboCleanPlus-systemet för automatisk sektionsvis rengöring av filterpatronerna med hjälp av tryckluft. Dilutersystemet blandar eller späder ut svetsrökskiktet med ren, filtrerad luft genom de fritt rörliga blåsmunstyckena.För att optimera utspädningsprocessen kan varje blåsmunstycke justeras individuellt. Bäst resultat nås genom direkt riktat flöde i jämnhöjd med svetsröksskiktet.

Den förorenade luften sugs in i filtersystemet, renas och leds sedan tillbaka till fabrikshallen via blåsmunstyckena. De rester som filtrerats ur svetsrökgaserna samlas i en dammbehållare som är lätt att tömma.

Detta system leder till en kraftig minskning av behovet av extern ventilation. Luften i hallen återanvänds vilket leder till lägre kostnad för värme och kylning. Dessutom minskar det anläggningens miljöpåverkan. Standardutrustningen med en styroch en reglerenhet och ett kopplingsskåp innehåller en frekvensomvandlare med hastighetsregulator, som tillsammans med en tryckgivare håller flödesvolymen konstant, oberoende av hur mättat filtret är. I ett filtersystem förbrukar ett nytt filter nära hälften så mycket energi som ett gammalt filter för att filtrera samma mängd luft. Denna kontrollenhet bibehåller ett kontinuerligt luftflöde, vilket sänker energiförbrukningen med upp till 50 %. Detta förhindrar dessutom att filtret blir överbelastat och det förlänger filtrets livslängd.

Eftersom Diluter-systemet inte kräver några rörledningar är det lätt att bygga in med låga installationskostnader. Det är alltså den perfekta lösningen där källutsug och utsugningshuvar inte är möjliga, exempelvis vid tillverkning av stora arbetsstycken, olika svetsningstekniker på olika platser, krantransporter eller där det är svårt att bygga en rörledning för utsug. Om förhållandena i verkstaden förändras är det relativt lätt att anpassa Diluterns placering och att anpassa den efter alla förändringar

Viktigaste fördelar

  • Inga rörledningar i hallen
  • Flexibel placering av systemet är möjlig utan stor ansträngning
  • Energibesparing på upp till 50 %.

Vittnesmål

»”Vi är mycket nöjda med våra tre Diluter-enheter. Systemet överträffar våra förväntningar.”«

Guido Holtkamp på Stahlkonstruktionen GmbH är entusiastisk över hallens nya filtersystem.

Produktlista

Produkter

Diluter-system

SCS-Diluter

3

Holtkamp

”Vi är mycket nöjda med våra tre Diluter-enheter. Systemet överträffar våra förväntningar.”

Guido Holtkamp
på Holtkamp

Behövs hjälp?

VI FINNS HÄR FÖR DIG

CTA icon sample

Galleri

SCS-Diluter, ett fristående allmänt filtreringssystem.
SCS-Diluter, ett fristående allmänt filtreringssystem.
Jos van der Lubbe/Lasbedrijf Wero

Flerarmssystem Hos Lasbedrijf Wero

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
STV Las- en Snijtechniek

Utsugsutrustningen uppfyller stränga krav

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
VAM Drilling

Flexibelt utsugssystem i anläggningen

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
Hörmann

Utsugningskåpor sörjer för en ren arbetsmiljö

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
Müller Martini

Ren luft i alla svetsningsbås

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
Edmolift

FlexHood uppfyller Edmolifts krav

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
GP Groot

Mobila enheter ger maximal flexibilitet

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
Harsveld

Mobila svetsrökutsug erbjuder flexibilitet

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
Arginta Engineering

Allmänna filtreringssystem garanterar ren luft på jobbet

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
ADF

Logisk investering för våra anställdas välbefinnande

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
Stork

Stork väljer centralt filtersystem för oljedimma

Avskiljning av oljedimmaTung industri
AJ Engineering

AJ Engineering

Skärning- och svetsrökutsugTung industri

Vi hjälper gärna till!

Kontakta våra specialister nu och få svar på alla dina frågor angående ren luft.

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är