Hoppa till huvudinnehåll

Inga fler klagomål om svetsrökgaser

voortman_steel_group_hero-banner-building

Voortman Staalbouw är ett modernt företag. De är specialiserade inom konstruktion, produktion och montering av stålkonstruktioner, tak- och väggfoder, trappor och plattformar. Med cirka 120 medarbetare, utför de fullständiga projekt likväl som delordrar för klienter, arkitekter, byggnadskontor och dessas byggentreprenörer. Att försäkra sig om dimensionell precision, effektivitet, säkerhet och kvalitet är av största vikt.

Utmaningen

2003 flyttade Voortman Staalbouw till en ny verkstad med en storlek på 140 m x 22 m. Under konstruktionsstadiet övervägde de att köpa ett filtreringssystem för svetsrökgaser. Med den stränga miljölagstiftningen i bakhuvudet och för att uppfylla TLV värdena för svetsrökgaser, fokuserade Voortman starkt på ordentligt och effektivt avlägsnande av svetsrökgaser.

Föroreningarna i verkstaden orsakas inte bara av svetsrökgaser, utan även av stoftutsläpp från skärlågor, slipning, borrning och sågning. Voortmans årliga svetsningsförbrukning är ca. 45 ton massiv tråd. Gaffeltruckar bidrar också till föroreningsnivån. Heta svetsrökgaser stiger till ca. 4-6 m höjd, där det bildar ett lager. Detta lager blir allt tjockare under dagen. Om natten, när luften blir kallare, sjunker lagret med svetsrökgaser nedåt. Rumsfläktarna som var installerade i den gamla anläggningen klarade inte att evakuera alla svetsrökgaser ordentligt längre.

Lösningen

Till följd av de stora formaten på arbetsstyckena (upp till 30 meter) och de väldigt frekventa förändringarna av svetsning saktiviteterna, var punktutsug inte möjligt, vilket de redan visste sedan tidigare. Till följd av detta verkade ett generellt filtreringssystem vara den bästa lösningen.

I detta fall delades verkstaden (140 x 22 m) upp i fyra sektioner. Varje sektion är utrustat med ett parallellformat push-pull system vart och ett bestående av två SCS-filter och två SIF-1200. Filterenheterna och fläktarna har byggts in i pelaren på långsidorna av verkstaden.

Installationshöjden för systemet är 5 m. De stigande svetsrökgaserna fångas upp av det horisontella flödet från push pull-systemet och blåses vidare till inloppsgallren. Efter filtreringen blåses luften tillbaka in i verkstaden från push-gallren. De sex luftbytena per timme garanterar ett kontinuerligt avlägsnande av svetsrökgaser och andra fina partiklar. Stora arbetsstycken flyttas regelbundet in och ut genom automatiska dörrar, vilket säkerställer en tillfredsställande tillförsel av friskluft.

Viktigaste fördelar

  • Installationen är i drift under alla arbetstimmar. Detta säkerställer en kontinuerlig filtrering av luften, så att man förebygger ackumulation av svetsrökgaser.
  • Mätningar av luftkvaliteten visade mycket tillfredsställande resultat.
  • Svetsarna kan bestämma själva om de vill bära en övertryckshjälm eller en vanlig svetshjälm.
  • Under 2005 utökades anläggningen med en ny hall och försågs med samma typ av generella filtreringssystem.

Vittnesmål

“Detta generella filtreringssystem säkerställer ett bra arbetsklimat. Inte bara för svetsarna, utan också för de andra medarbetarna. En ren anläggning bidrar till angenäma arbetsförhållanden och en positiv bild av hela företaget.”

Citat av Hr. Harry Nijkamp, Chefen för kvalitetssäkring.

Produktlista

Produkter

Push-Pull-system

Push-Pull-system

4

Filter - stationära

SCS

12

Fläktar

SIF

12

logo_voortman.jpg

”Tidigare klagade alltid svetsarna på svetsrökgaserna. Nu har vi den perfekta lösningen.”

Hr. Harry Nijkamp
Chefen för kvalitetssäkring

Behövs hjälp?

VI FINNS HÄR FÖR DIG

CTA icon sample

Galleri

SCS centralt filtreringssystem med SIF-fan
SCS centralt filtreringssystem med SIF-fan
Filtreringssystemet anslutet till ett Push-Pull-system
Filtreringssystemet anslutet till ett Push-Pull-system
Edmolift

FlexHood uppfyller Edmolifts krav

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
STV Las- en Snijtechniek

Utsugsutrustningen uppfyller stränga krav

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
Stork

Stork väljer centralt filtersystem för oljedimma

Avskiljning av oljedimmaTung industri
Holtkamp

Hälsosam luft i den nya hallen

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
Jos van der Lubbe/Lasbedrijf Wero

Flerarmssystem Hos Lasbedrijf Wero

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
GP Groot

Mobila enheter ger maximal flexibilitet

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
AJ Engineering

AJ Engineering

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
Arginta Engineering

Allmänna filtreringssystem garanterar ren luft på jobbet

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
ADF

Logisk investering för våra anställdas välbefinnande

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
Harsveld

Mobila svetsrökutsug erbjuder flexibilitet

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
VAM Drilling

Flexibelt utsugssystem i anläggningen

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
Müller Martini

Ren luft i alla svetsningsbås

Skärning- och svetsrökutsugTung industri

Vi hjälper gärna till!

Kontakta våra specialister nu och få svar på alla dina frågor angående ren luft.

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är