Hoppa till huvudinnehåll

Optimerat filtersystem modifiering av Audi RS5

thyssenkrupp_hero-banner-office-building

ThyssenKrupp System Engineering är ett internationellt dotterföretag till ThyssenKrupp Solutions AG, en systempartner för alla nyckelkomponenter i processkedjan för karosseriarbeten och kraftöverföringssystem. ThyssenKrupp erbjuder serieproduktion av en mängd mycket sofistikerade system och komponenter inom bilindustrin, framför allt när det gäller karosserier. Företaget hanterar vanligt förekommande material samt även lättviktsprodukter, även när serier kräver kapacitetsökningar/-minskningar och när kunder efterfrågar reservdelar. ThyssensKrupps speciella styrka ligger i tillverkningen av hela karosserier eller underenheter av aluminium och sammansatta material — manuellt, halv- eller helautomatiskt.

Komponenter till rymdramar tillverkas fram till lackeringsfärdiga enheter i manuella och automatiska processer. Därför har ThyssenKrupp System Engineering möjlighet att täcka in alla tillverkningssteg från produktion av prototyper till serier och reservdelar. Lamborghini Gallardo och Aventador, McLaren och Audi RS5 Cabrio är endast några av de varumärken för vilka ThyssenKrupp System Engineering har framställt karosserier.

Utmaningen

Audi A5 prefabriceras som en specialdesignad Cabrio RS5 vid ThyssenKrupps fabrik i Heilbronn. I det förberedande arbetet ingår att borra hål i chassits golvdel och i bearbetningsprocessen ingår både plasmaskärning och plasmasvetsning. Ångorna som bildas vid dessa processer samt de glödande metallpartiklar som bildas kan inte avlägsnas uppifrån.

Lösningen

SparkShield gnistskydd
SparkShield gnistskydd

Plymovent har kunnat förse företaget med en skräddarsydd lösning. Systemet installerades på ett sådant sätt att det även kunde eliminera flygande gnistor som bildas underifrån och samtidigt både få bort uppstigande ångor och rök samt nedfallande partiklar. Ett komplett FireShield program valdes vid installationen. I detta ingår infångning av ångor och ett förbyggande brandskydd genom OilShield och Sparkshield. Programmet kompletterades med en SparkDetector och SmokeDetector, utrustad med en temperatursensor. Detta system minimerar inte bara risken för filterbrand utan även följdskador orsakade av brand i ett filtersystem.

Viktigaste fördelar

  • Systemet lyckas inte bara med att eliminera uppstigande ångor utan även att avlägsna glödande, nedfallande metallpartiklar.
  • Luften i hela produktionshallen blir ren
  • Maximal brandsäkerhet genom förebyggande arbete, varningar och brandbekämpning

Vittnesmål

”Skräddarsydda lösningar har gjort att vi har kunnat få bort både de uppstigande ångorna och partiklarna. Kombinationen av Plymovent Sparksshield och Plymovent OilShield ger oss ett tillförlitligt brandskydd i fabriken. Dessa skyddsåtgärder kompletteras med FlameShield, en brandsläckningsgenerator. Alla våra krav tillgodoses till fullo.”

Citat av: Mr. Mattias Martin, servicechef vid ThyssenKrupp System Engineering GmbH, Heilbronn

 

Produktlista

Produkter

Filter - stationära

MDB

1

SHIELD brandsäkerhetslösningar

Gnistsläckare

1

SHIELD brandsäkerhetslösningar

Kalkmatare

1

thyssenkrupp_ag_logo_2015r.png

”Skräddarsydda lösningar har gjort att vi har kunnat få bort både de uppstigande ångorna och partiklarna.”

Hr. Mattias Martin
Servicechef vid ThyssenKrupp

Behövs hjälp?

VI FINNS HÄR FÖR DIG

CTA icon sample

Galleri

MDB stationärt filter
MDB stationärt filter
OilShield-kalkstensmatare
OilShield-kalkstensmatare
Centralt kontrollsystem
Centralt kontrollsystem
Bulten

Misteliminator avlägsnar effektivt oljedimma

Avskiljning av oljedimmaBilindustriTransportfordonstillverkning
VDL VDS

Produktionslinjer med gott om utrymme i nybyggd Produktionshall

Skärning- och svetsrökutsugBilindustri
Lavoisier

Avskiljning av fordonsavgaser i yrkesskolor

Utsugning av fordonsavgaserUtbildningsinstitut Bilindustri

Vi hjälper gärna till!

Kontakta våra specialister nu och få svar på alla dina frågor angående ren luft.

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är