Hoppa till huvudinnehåll

Produktionslinjer med gott om utrymme i nybyggd Produktionshall

vdl_vds_hero-banner-office-building

VDL VDS Technische Industrie i Hapert, Nederländerna, är specialiserat på stansningsarbete (medelstora och stora serier). Pressningen sker helautomatiskt vid upp till 800 ton. De primära verksamheterna sker i tunt plåtverk, t.ex. skärning, stansning, punktsvetsning, CNC punktsvetsning, CNC mallskärning och robotsvetsning. Andra verksamheter omfattar 3D laserskärning, falsning och montering.

VDL VDS Technische Industrie samarbetar nära med VDL Gereedschapmakerij. Båda företagen tillhör VDL Group, ett internationellt industriföretag som riktar sig på utveckling, tillverkning och försäljning av halvfabrikat, bussar och andra färdiga produkter och montering av passagerarbilar.

Utmaningen

Ett antal produktionslinjer skulle ställas upp för en nybyggd hall vid VDL VDS för diverse svetsverksamheter för bilindustrin. Dessa produktionslinjer skulle förses med arbetsstationer för svetsning. Svetsningsarbetet utförs med punktsvetsmaskiner, manuella svetsstationer och svetsrobotar.

Dessa svetsrobotar utgjorde en särskild utmaning. De svetsar ett stort antal stansade komponenter för bilindustrin. Komponenterna är täckta med en oljefilm som krävs för stansningsprocessen. Denna olja utgör sedan en extra brandrisk i filtreringssystemet. Vi behövde hitta en lösning som skulle reducera brandrisken till ett minimum

Lösningen

Vi bestämde oss för att arbeta med två produktionslinjer och två separata manuella svetsstationer. Såvitt möjligt har vi använt källutsugning med olika Plymovent utsugningsarmar. Källutsugning tillämpas vid punktsvetsmaskinerna och de manuella svetsstationerna. Svetsrobotarna har placerats i separata svetskabiner och försetts med utsugningskåpor som VDL producerade själv. Dessa utsugningskåpor är anslutna till ett filtreringssystem som Plymovent tillhandahöll. Detta omfattar två MDB-24s. Detta är ett kraftigt filtreringssystem som är mycket lämpat för filtrering av stora mängder svetsångor.

Innan de utsugna svetsångorna förs in i filterenheterna har de först passerat två SparkShields. Detta är gnistfångare som har utvecklats särskilt för Plymovent, med dess egna unika konstruktion. SparkShield är en brandskyddsprodukt, framtagen för att reducera brandrisken i filtret till ett minimum och förlänga filtrets livslängd. Eventuella gnistor avlägsnas ur det konstanta luftflödet med hjälp av centrifugal acceleration. Alla kvarblivande gnistor samlas i en stofttunna, på säkert avstånd från huvudfiltret och undan från huvudledningssystemet. Denna stofttunna kan enkelt avlägsnas och tömmas, även under arbetstid.

Eftersom svetsrobotarna främst arbetar med komponenter som har bearbetats med olja, måste Plymovent ägna särskild uppmärksamhet åt brandsäkerheten.


Vi bestämde oss för att arbeta med två OilShields. En OilShield är en kalkstensmatare som hela tiden tillför kalk i ledningssystemet. Oljiga svetsångor utgör en allvarlig brandrisk och kan medföra höga kostnader för byte av täppta filterelement. OilShield reducerar risken för brand i filterpatronerna och självantända bränder i stofttunnor. En annan fördel är att kalk är billigt. Även den höga driftssäkerheten är unik. OilShield är försett med två omrörare som hela tiden håller kalken i rörelse i rökfånget och i spridningsenheten. Omrörarna är särskilt konstruerade med tanke på kalkens egenskaper. Denna teknologi garanterar en stadig och oavbruten tillförsel av kalk.

Viktigaste fördelar

  • En ren, säker och hälsosam arbetsmiljö.
  • Uppfyller de ställda kraven enligt Nederländernas lagstiftning.
  • Såvitt möjligt cirkuleras den rena och varma luften (vilket ger lägre kostnader för uppvärmning och ventilation).
  • Kraftigt reducerad brandrisk genom bruk av SparkShield och OilShield.

Vittnesmål

“Den viktigaste målsättningen vid inredning av den nya hallen var att vi ville skapa en så säker arbetsmiljö som möjligt för våra anställda. Vi ville också indela utrymmet så effektivt som möjligt. En tredje viktig punkt för oss var översikten inom den stora lokalen.”

“Produktionslinjerna är uppställda parallellt med varandra, vilket ger en god översikt och garanterar att alla arbetsstationer är väl åtkomliga, för personalen men även för t.ex. en arbetslift. Genom den transparenta uppställningen har vi automatiskt uppnått större säkerhet och effektivitet.”

Citat av: Hans Maas, Biträdande produktionschef

Produktlista

Produkter

Filter - stationära

MDB

2

SHIELD brandsäkerhetslösningar

Gnistsläckare

2

Utsugsarmar

UltraFlex

2

Fläktar

FAN-28

2

Utsugsarmar

MiniMan

10

SHIELD brandsäkerhetslösningar

Kalkmatare

2

logo20vdl2010.jpg

”Vi har fått många positiva reaktioner från våra besökare om hur den nya hallen ser ut. Man tycker att utrymmet har utnyttjats optimalt och att den är visuellt tilltalande.”

Hr. Hans Maas
Biträdande produktionschef

Behövs hjälp?

VI FINNS HÄR FÖR DIG

CTA icon sample

Galleri

Två stationära MDB-filter
Två stationära MDB-filter
UltraFlex-utdragsarmar
UltraFlex-utdragsarmar
MiniMan utdragsarmar
MiniMan utdragsarmar
Sparkshield gnistskydd
Sparkshield gnistskydd
sparkshield closeup vdl vds
ThyssenKrupp

Optimerat filtersystem modifiering av Audi RS5

Skärning- och svetsrökutsugBilindustri
Lavoisier

Avskiljning av fordonsavgaser i yrkesskolor

Utsugning av fordonsavgaserUtbildningsinstitut Bilindustri
Bulten

Misteliminator avlägsnar effektivt oljedimma

Avskiljning av oljedimmaBilindustriTransportfordonstillverkning

Vi hjälper gärna till!

Kontakta våra specialister nu och få svar på alla dina frågor angående ren luft.

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är