Hoppa till huvudinnehåll
Vehicle exhaust extraction fire department

Ny dieselmotorteknik och ultrafina partiklar

Utsugning av fordonsavgaserUtsugningssystem för fordonsavgaser i brandstationer 11 jan 2019 Hälsorisker

Under årens lopp har moderna dieselmotorer blivit renare. Eller med andra ord: de har blivit mindre förorenande och släpper ut färre farliga ångor. Dieselmotorer släpper även ut mindre koldioxid än bensinmotorer och många dieselmotortillverkare hävdar att den största skadan från dieselavgaser har minskat.

Tidigare i år hävdade Bosch1 en minskning utan motstycke av NOx-utsläpp med hjälp av ny teknik, och påstod att ”förbränningsmotorer utrustade med artificiell intelligens har näst intill ingen inverkan på luftkvaliteten”.

Ur en miljösynpunkt, låter sådana genombrott lovande. Det är alltid en bra idé att minska skadliga utsläpp och partiklar. Men det är även bra att komma ihåg att dieselavgaser inte är, och kommer aldrig att vara, helt rena och ofarliga. Specifika yrkesgrupper, som brandpersonal, mekaniker, operatörer med flera, står inför ökade hälsoproblem på grund av långvarig exponering för dieselmotoravgaser.

Behovet för avgasutsugningssystem

På grund av dessa nya tekniker i dieselmotorer och avgasfiltersystem, och förmodligen för att biltillverkare hävdar det, tror kanske många att användningen av avgasutsugningssystem inte längre är nödvändig. Detta är en farlig utveckling. Även om koldioxid- och kvävedioxidutsläppen är markant lägre än från motorer som saknar dieselpartikelfilter (DPF), finns det andra ämnen som utgör en risk.

En studie publicerad i Particle and Fibre Toxicology2 visar att det fortfarande finns en stor oro för utsläpp av ultrafina förbränningsgenererade partiklar mindre än 10 nm med obetydlig massa. Dessa nanopartiklar är inte enkla att mäta i avgaser eller i atmosfären. Dessutom är deras biologiska aktivitet osäker, men det betyder inte att vi kan bortse från dem.

När de andats in, kan dessa nanopartiklar sätta sig i luftvägarna. Partiklar som är mindre än 100 nm når blodomloppet och kan hittas i andra organ än lungorna. Förutom biverkningarna i det respiratoriska och kardiovaskulära systemet, kan de påverka andra organ. Föreställ dig hälsoeffekten av ännu mindre sub-10 nm nanopartiklar. Det kan vara ännu allvarligare än vad som kan förväntas från deras mycket låga koncentrationer.

En nyligen genomförd studie3 om effekten av partikelfilter, kommer fram till att sub-10 nm partiklar inte avlägsnas i tillräcklig utsträckning av partikelfilter.

Och hur länge fungerar filtren?

Även om du ignorerar problemen med sub-10 nm partiklar och verkligen tror på biltillverkarnas påståenden att nya dieselmotorer med partikelfilter är extremt rena, kom ihåg att filtren endast är testade på nya bilar i en kontrollerad miljö. Nyligen släppte Volvo ett pressmeddelande4 efter att de hade upptäckt att ”en komponent kopplad till utsläppskontroll som används på vissa marknaden åldras snabbare än väntat”. Detta problem gäller bussar och lastbilar, som främst säljs i Nordamerika och Europa. De drabbade motorerna uppfyllde utsläppsgränserna för kväveoxider vid leveranstidpunkten, men kan överstiga dessa gränser nu. I skrivande stund hade en fullständig analys av problemet ännu inte slutförts, men det är tydligt att det inte räcker att lita bara på partikelfilter.

Slutsats

Det är för tidigt för dieselmotortillverkare att säga att nya förbrännings- och avgastekniker har minskat den mesta skadan från dieselavgaser. Det kanske stämmer för koldioxid- och kvävedioxidutsläpp, men mindre och potentiellt farliga partiklar filtreras inte, vilket betyder att arbete på fordon med dieselmotorer som är igång i en sluten miljö fortfarande innebär en stor risk.

För en säker och hälsosam arbetsmiljö, rekommenderas starkt att inte bara lita på biltillverkarnas tekniker och påståenden, utan alltid använda utsugningssystem för avgaser från motorfordon.

 

1https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/breakthrough-new-bosch-diesel-technology-provides-solution-to-nox-problem-155524.html

2) Pedata et al. Are we forgetting the smallest, sub 10 nm combustion generated particles?
https://www.researchgate.net/publication/283974348_Are_we_forgetting_the_smallest_sub_10_nm_combustion_generated_particles

3) Sirignano et al. Filtration and coagulation efficiency of sub-10 nm combustion-generated particles.
https://www.researchgate.net/publication/323515261_Filtration_and_coagulation_efficiency_of_sub-10_nm_combustion-generated_particles

4)https://www.volvogroup.com/en/news-and-media/news/2018/oct/news-3085515.html

Var detta till någon hjälp?
CAPTCHA

Behövs hjälp?

VI FINNS HÄR FÖR DIG

CTA icon sample

Frågor efter att ha läst artikeln?

Vi hjälper gärna till!

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är