Hoppa till huvudinnehåll
Welding fume removal with extraction arm

Nya bevis: svetsrök kan orsaka lungcancer

Avskiljning av skärnings- och svetsrök 22 feb 2019 Hälsorisker

När metaller hettas upp över sin smältpunkt, förångas de och kondenseras till svetsrök. De flesta känner till att denna svetsrök är ohälsosam och farlig. Även om inte alla inom metallindustrin – och andra arbetsområden där svetsning förekommer – vet allt om riskerna är nästan alla bekanta med lokal utsugsventilation och personlig skyddsutrustning för att minimera hälsoriskerna i samband med svetsning.

Ny vetenskaplig forskning visar att svetsrök till och med är farligare än vad vi tidigare har känt till. Internationella centret för cancerforskning (IARC), en speciell avdelning inom världshälsoorganisationen WHO, har utvärderat carcinogeniteten hos svetsrök, molybdentrioxid och indiumtennoxid. År 1989 klassificerade forskare svetsrök som ”möjligen cancerframkallande”, med den forskargrupp som möttes på IARC förra året fastställde att det finns ”tillräcklig evidens” för att svetsrök orsakar lungcancer och ”begränsad evidens” för njurcancer.

De flesta studier rapporterade en ökad risk för lungcancer bland svetsare och andra som utsätts för svetsrök. Även om exponering för asbest och tobaksrökning också är potentiella risker för svetsare, är dessa faktorer inte orsaken till den förhöjda lungcancerrisken för svetsare. Resultaten förändrades inte även när datan justerats för exponering för rökning, asbest eller båda dessa faktorer. 

I den nya utvärdering från IARC har svetsrök och UV-strålning från svetsning klassificerats som cancerframkallande (grupp 1).

Strängare riktlinjer

Hälsoexpertkommittén för arbetsplatser som ger expertråd till brittiska Health and Saftety Executive (HSE) har enats om att omklassificera mild stålsvetsrök som cancerframkallande för människan. Dessa resultat är anledningen till att HSE skärper sina förväntningar på åtgärder och inför nya striktare direktiv. Även om ditt företag inte är placerat i Storbritannien ger de åtgärder som brittiska HSE kräver en god vägledning för att minska hälsorisker:

  • Se till att exponeringen för den svetsrök som släpps ut övervakas på rätt sätt genom att använda tekniska lösningar (vanligtvis lokalt utsug eller ventilation vid källan)
  • Se till att lämpliga kontroller finns för alla svetsarbeten, oberoende av tidslängd och även vid svetsning utomhus.
  • Om rökutsug och ventilation inte är tillräckligt för att kontrollera exponering måste en lämplig andningsskyddsutrustning finnas till hands för att kontrollera riskerna från eventuell kvarvarande rök.
  • Se till att alla utsug, all ventilation och all skyddsutrustning används på rätt sätt, underhålls på lämpligt sätt och kontrolleras och testas efter behov.
  • Kontrollera att all andningsskyddsutrustning (RPE) har genomgått ett RPE-program.  Ett RPE-program täcker in alla komponenter när det gäller användning av andningsskydd och innebär att andningsskyddet är säkert att använda.
  • Andningsskyddsutrustning skyddar endast användaren. Att fånga upp ”vid källan” är absolut den bästa åtgärden. Det förhindrar att röken sprids vidare över hela arbetsplatsen. Men om detta inte går att genomföra praktiskt kan andra tekniska lösningar behövas. Kom ihåg att DET ÄR INTE BARA SVETSAREN SOM PÅVERKAS.

Mer information

Svetsning, - molybdentrioxid och indiumtennoxid - IARC -monografier om utvärdering av cancerframkallande risker för människor volym 118: https://publications.iarc.fr/569

 

Behövs hjälp?

VI FINNS HÄR FÖR DIG

CTA icon sample

Frågor efter att ha läst artikeln?

Vi hjälper gärna till!

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är