Hoppa till huvudinnehåll
Welding fume removal with extraction arm

Olika möjligheter att reducera riskerna till följd av svetsrök

Avskiljning av skärnings- och svetsrök 24 nov 2017 Hälsorisker

För att föra undan svetsrök och skydda svetsaren är utsugning vid källan alltid det effektivaste och säkraste sättet.

Det finns många system för att föra undan svetsrök, t.ex. utsugsbordutsugningsarmar och -kåpor, filtersystem, fläktar eller system som kontrollerar bakgrundskoncentrationen av svetsrök i en verkstad. Dessutom kan diverse åtgärder vidtas för att reducera svetsrök och dess risker. I den här bloggen riktar vi oss på olika möjligheter att reducera riskerna till följd av svetsrök.

Ändrade arbetsförhållanden

Att ändra svetsarens arbetsförhållanden är ett relativt enkelt sätt att reducera riskerna till följd av svetsrök. Åtgärder som kan vidtas:

  • Undvik så mycket som möjligt arbete i stängda och begränsade utrymmen.
  • Inför en annan svetsföljd, så att svetsaren intar en plats där han inte andas in röken direkt.
  • Undersök om en svetsare kan utföra sitt arbete sittande. En svetsare som sitter har i allmänhet mindre rök runt ansiktet.
  • Bruk av vridbord för att hantera arbetsstycket på ett sådant sätt att röken stiger undan från svetsarens ansikte.

Formge arbetet så att det innebär mindre svetsning

Beroende på jobbet i fråga finns det många möjligheter att formge arbetet så att det bildas mindre svetsrök. Du kan till exempel tänka på:

  • Enklare lösningar omfattar bruk av kalla fästningsmetoder. Det finns ett stort urval mekaniskt monteringsmaterial (skruvar, nitar etc.). Nya limtekniker har utvecklats starkt under senare år. Bonded metal structures tillämpas i somliga nya bilar. Nyare tekniker såsom friktionomrörningssvetsning kan tillämpas för vissa ändamål. Denna svetsmetod kan kanske medföra andra risker, men den avger knappast någon rök.
  • Bruk av tunnare gods. Material med en mindre godstjocklek kräver i allmänhet färre svetsmoment eller, vid arbete i metallplåt, lägre effekt hos svetsaggregatet. Ju mindre energi som tillförs, desto mindre rök utvecklas.
  • För vissa ändamål kan MIG-lödning skapa ett resultat med samma fysikaliska egenskaper som en helt genomgående svetsning, varvid lödning har fördelen att den avger mindre rök. Många moderna svetsaggregat har en inställning varmed du även kan löda, så du behöver kanske inte ens byta aggregat.

Ändrade produktionstekniker

  • Kan du använda automatiska eller självdrivna weld profilers, eller tillfoga delar som gör dessa överflödiga? Detta kan reducera bruket av handhållna slipmaskiner.
  • Bruk av keramiska ryggplattor och inertgastekniker kan reducera behovet av att efterbehandla rotsvetsningar. Men var försiktig: bruk av inertgas i dessa system kan kräva extra skyddsåtgärder för att undvika risken för kvävning.

Bruk av en svetsteknik som avger mindre rök

Mängden svetsrök beror till viss mån på den använda svetsmetoden. TIG avger den minsta svetsröken men alstrar däremot avsevärda mängder ozon och kväveoxid, vilka båda är gaser som kan orsaka irritation. MIG och MAG avger i allmänhet mycket mer svetsrök. MMA (stick)-svetsning och fluxkärna brukar avge den största mängden rök. Om du kan automatisera bågsvetsprocessen kan nedsänkt bågsvetsning, ”hot wire” TIG eller kanske elektronstrålesvetsning vara praktiskt och kostnadseffektivt.

Motståndssvetsning avger i allmänhet mindre svetsrök än manuella bågsvetsprocesser. Ett exempel på hur manuell bågsvetsning kan ersättas med motståndssvetsning är monteringen av fairing aids vid skeppsbyggnad. Dessa kan fästas med bultsvetsade nitar snarare än att svetsa konsolen direkt mot skråvet. Härvid uppstår mindre rök än om delen svetsas, och mindre slipning för att senare avlägsna dem igen.

Optimering av skyddsgas

Höga strömstyrkor och långa arbetsskift brukar leda till överflödig rök och kan påverka svetsningens kvalitet. Optimera din skyddsgas så att du får bästa produktionsresultat och lägsta rökutveckling. Alla ledande leverantörer av svetsgas producerar skyddsgaser som låter svetsaren utföra sin svets snabbare, uppnå ett bättre slutresultat och samtidigt reducera mängden rök. Rådgör med din gasleverantör om den optimala blandningen av skyddsgaser för dina ändamål.

Var detta till någon hjälp?
CAPTCHA

Behövs hjälp?

VI FINNS HÄR FÖR DIG

CTA icon sample

Frågor efter att ha läst artikeln?

Vi hjälper gärna till!

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är