Hoppa till huvudinnehåll

Plymovent blir medlem av European Welding Association

Avskiljning av skärnings- och svetsrök 20 jul 2021 European welding association (EWA)

I juni 2021 blev Plymovent medlem av European Welding Association.

European Welding Association (EWA) är en branschorganisation för tillverkare av svetsutrustning och förbrukningsartiklar, samt för nationella branschorganisationer i hela Europa. EWA har bland annat som mål att representera och ta till vara branschens intressen gentemot EU-ländernas regeringar, Europeiska kommissionen, andra länder samt handelsorganisationer och alla andra organ i frågor som avser och påverkar branschen. Dessutom arbetar EWA med att revidera befintliga och att befrämja nya tekniska standarder som ibland kan vara nödvändiga för handeln inom EU och i resten av världen.

En av EWA:s viktigaste uppgifter vad gäller svetsning och regelverk för svetsning är att skydda svetsare mot hälsofarliga rökgaser. Det kan man uppnå med hjälp av utrustning och lösningar för utsug av rökgaser vilket är ett av Plymovents viktigaste kunskapsområden.

Plymovent ser fram emot att bidra till EWA och att säkerställa att svetsare kan räkna med ”Ren luft på arbetsplatsen för alla överallt”, som är Plymovents mission!

Vi hjälper gärna till!

Kontakta våra specialister nu och få svar på alla dina frågor angående ren luft.

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är