Hoppa till huvudinnehåll
icons-fire_and_emergency

Brand och räddningstjänst

hero_industry-fire.jpg

Reducera koncentrationen av fordonsavgaser i stationen

Utsläpp av cancerogena avgaser i brandstationen eller räddningstjänstens station är personalens främsta hälsorisk, och arbetsgivaren kan bli juridiskt ansvarig.

Optimal luftkvalitet i brandstationen eller i räddningstjänstens lokaler

icons_Reduce Ilness.svg

Minska risken för sjukdom

Medarbetarna är den mest värdefulla tillgången. Och genom att sörja för ren luft på arbetsplatsen tar du hand om dem och deras hälsa.

icons__Extraction.svg

Minska föroreningarna

Föroreningar i anläggningen kan påverka utrustningen och förbrukningsvaror i stationen negativt och leda till driftavbrott och ökade rengöringskostnader.

icons_Compliance.svg

Följ lagar och regler

Exponeringen i arbetsmiljön får aldrig överstiga de fastställda gränsvärdena, inte ens korta stunder.

Lösningar för att minska exponering för avgaser

Plymovents filosofi går ut på att leverera kvalitetssystem som är säkra och användarvänliga, som uppfyller alla normer och som förbättrar livskvaliteten för räddningstjänstens personal. Det är därför vi har tagit fram en rad system för källutsugning som är avsedda att täcka varje stations behov:

  • Under Carriage Track Systems - för enkla och dubbla parkeringsbås
  • Under Carriage Rail Systems - för genomkörningsgarage med upp till fyra fordon
  • Vertical Stack Rail Systems - för fordon med ovanmonterade avgasrör

Dina fördelar

  • Automatisk frånkoppling vid dörren
  • Justerbara frånkopplingspunkter beroende på fordonets hastighet när det lämnar byggnaden
  • Automatisk start och stopp av fläkten med hjälp av en avgassensor
  • Passar både befintliga brand- och räddningstjänststationer, samt nybyggda stationer

Tillgängliga lösningar

Vi har utvecklat en rad system för källutsugning som täcker behoven i alla slags stationer.

Hook Up The Hose

icons_Compliance.svg

Plymovent har startat ett världsomspännande upprop kallat Hook Up The Hose. Syftet är att bekämpa cancer genom att påminna personalen inom räddningstjänster om vikten att fånga upp avgaser i stationen och att ansluta slangen!

Protecting Our Heroes - Fire Chiefs Testimonials video

Watch this compelling video that features Fire Chiefs from 4 different fire departments in New York (Bedford Village FD, Village of Pelham FD, Sleepy Hollow FD, and Hastings on Hudson FD). Each Chief shares insights on the critical role that their Plymovent vehicle exhaust extraction system plays in safeguarding the health and well-being of their firefighters.

Vi sörjer för ren luft hos

North Tonawanda Fire Department

”Vi kan se när vi gör den dagliga städningen att det inte finns några sotansamlingar. Så har vi åstadkommit en hälsosammare arbetsomgivning för all vår personal.”

Hr. John Lapham
Brandkårschef vid North Tonawanda Fire Department
White Springs Fire Department

”Kontakterna och samarbetet med Plymovent har gått mycket bra. Jag hade kontakt med Tony på Air Cleaning Systems vid flera tillfällen och han kunde alltid besvara mina frågor.”

Jeffrey McGuigan
Biträdande brandkårschef
The Marshfield Fire & Rescue Department

”Det har förbättrat luftkvaliteten, vilket har varit vår drivkraft.”

Hr. K.C. Robinson
Brandchef vid Marshfield Fire & Rescue Department

Marshfield

”Luftkvaliteten har förbättrats sedan vi installerade Plymovents system för utsugning av avgaser. Luftkvaliteten inomhus motiverade både arbetstagarna och företagsledningen att finansiera detta system och implementera installationen i två av de tre stationerna”.

North Tonawanda brandkår

”Effekten är tydlig när vi gör den dagliga städningen. Det finns inga sotavlagringar längre. Personalens arbetsmiljö har förbättrats.”

White Springs brandkår

”Vi har inte haft några problem med systemet eller behövt serva det sedan Plymovent installerade det.”

Avskiljning av skärnings- och svetsrökAvskiljning av oljedimmaUtsugning av fordonsavgaserUtsugningssystem för fordonsavgaser i brandstationer

Plymovent är med och bekämpar lungcancer

24 okt 2023 AllmäntHälsorisker

Vi stödjer den internationella lungcancermånaden i november. Lungcancer är en av världens vanligaste och dödligaste cancerformer. Därför tycker vi att det är viktigt att öka medvetenheten om lungcancer, dess risker, förebyggande, tidig upptäckt och behandling.

Avskiljning av skärnings- och svetsrökAvskiljning av oljedimmaUtsugning av fordonsavgaserUtsugningssystem för fordonsavgaser i brandstationer

Internationella lungcancermånaden

23 okt 2023 HälsoriskerAllmäntArbeta säkert

Lungcancer är en av världens vanligaste och dödligaste cancerformer. Varje november uppmärksammas den internationella lungcancermånaden för att öka medvetenheten om lungcancer, dess risker, förebyggande, tidig upptäckt och behandling. Under denna månad möts olika organisationer, vårdpersonal och individer för att främja medvetenhet och utbildning om lungcancer.
Plymovent, leverantör av lösningar för ren luft på jobbet, stöder detta initiativ genom att dela information om lungcancer.

Utsugningssystem för fordonsavgaser i brandstationer

TÜV SÜD-certifieringen är ett kvitto på Plymovents målmedvetna kvalitetsarbete

6 sep 2021 Produktutveckling

Plymovent fick nyligen en förnyad TÜV SÜD-certifiering. För att få denna TÜV SÜD-certifiering har flera Plymovent-system säkerhetstestats. Dessutom har tillverkningsanläggningarna granskats.

Hook Up The Hose

Hook up the Hose logo

Plymovent har startat ett världsomspännande upprop kallat Hook Up The Hose. Syftet är att bekämpa cancer genom att påminna personalen inom räddningstjänster om vikten att fånga upp avgaser i stationen och att ansluta slangen!

Underhåll

Kontrollera systemet på slitage en gång om året för att hålla det i optimalt skick.

icons_service_and_maint

Utsugningssystemen används dagligen. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar systemets alla delar regelbundet. Vi har alla reservdelar som krävs till systemet om det skulle bli ett driftstopp. Du kan också kontakta någon av Plymovents lokala representanter för mer information om ditt serviceavtal.

Vi hjälper gärna till!

Kontakta våra specialister nu och få svar på alla dina frågor angående ren luft.

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är