Hoppa till huvudinnehåll
icons_transportation.svg

Kollektivtrafik och infrastruktur

Hero_Transportation-3840x964.png

Reducera koncentrationen av fordonsavgaser i anläggningen

Utsläpp av cancerogena avgaser i anläggningen är den största hälsorisken för personalen, och arbetsgivaren kan bli juridiskt ansvarig för detta.

Optimal luftkvalitet i anläggningen

icons_Reduce Ilness.svg

Minska risken för sjukdom

Medarbetarna är den mest värdefulla tillgången. Och genom att sörja för ren luft på arbetsplatsen tar du hand om dem och deras hälsa.

icons__Extraction.svg

Minska föroreningarna

Föroreningar i anläggningen kan påverka utrustningen i anläggningen negativt och leda till driftavbrott och ökade rengöringskostnader.

icons_Compliance.svg

Följ lagar och regler

Exponeringen i arbetsmiljön får aldrig överstiga de fastställda gränsvärdena, inte ens korta stunder.

Lösningar för att minska exponering för avgaser

De diesel- och bensindrivna fordon som används vid offentliga arbeten släpper ut giftiga gaser och små partiklar. Utsläpp av hälsofarliga fordonsavgaser i garage eller lagerlokaler utgör den största cancerrisken och kan medföra stora skadeståndsansvar för ägarna och användarna av sådana byggnader. Dessutom kan exponering för kolmonoxid (CO) som finns i avgaserna från både diesel- och bensindrivna motorer orsaka allvarliga hälsoproblem eller till och med leda till dödsfall. Det är mycket viktigt skapa en säker arbetsmiljö genom att minska dessa risker inom kollektivtrafiken och offentliga infrastrukturprojekt.

Det är alltså mycket viktigt att tillämpa skyddsåtgärder. Vi rekommenderar att använda utsugningssystem för fordonsavgaser av hög kvalitet för att säkerställa att de fastställda gränsvärdena inte överstigs.

Dina fördelar

  • En renare och hälsosammare arbetsmiljö
  • Kostnadseffektivt
  • Reducera de viktigaste cancerriskerna
  • Minska arbetsgivarens juridiska ansvar

Tillgängliga lösningar

Vi har utvecklat en rad system för källutsugning som täcker behoven i alla slags stationer.

Vi sörjer för ren luft hos

logo-emoc.jpg

”Efter att produkten installerats och tagits i drift har inga tecken på synlig sot hittats i anläggningen, till skillnad från de rester som fanns i den tidigare befintliga byggnaden. De anställda märker inte bara en stor förbättring av renligheten och säkerheten i deras arbetsmiljö.”

Plymovent
Försäljningsanställd
Logo_Manitowoc_0.jpg

”Säkerheten kommer alltid först i vårt företags kultur. I det avseendet erbjuder push-pull-systemet en heltäckande lösning.”

Hr. Guy Duret
Konstruktör av Manitowoc Cranes
logo_hessels.jpg

”Om vi ombads att betygsätta samarbetet med Plymovent på en skala mellan 1 och 5, skulle vi ge det 6!”

Hr. Remko de Jong
Chef för Hessels Zeefbandens tekniska avdelning
Avskiljning av skärnings- och svetsrökUtsugningssystem för fordonsavgaser i brandstationer

Environmental Protection Agency

22 okt 2019 Hälsorisker

USA:s miljöskyddsmyndighet Environmental Protection Agency (US EPA eller i regel EPA) är en oberoende myndighet i USA med ansvar för hälso- och miljöskydd. Myndigheten arbetar med så vitt skilda frågor som luft, vatten och mark, kemikalier och gifter, avfall och miljösanering.

Utsugning av fordonsavgaserUtsugningssystem för fordonsavgaser i brandstationer

Ny dieselmotorteknik och ultrafina partiklar

11 jan 2019 Hälsorisker

Under årens lopp har moderna dieselmotorer blivit renare. Eller med andra ord: de har blivit mindre förorenande och släpper ut färre farliga ångor. Dieselmotorer släpper även ut mindre koldioxid än bensinmotorer och många dieselmotortillverkare hävdar att den största skadan från dieselavgaser har minskat.

Utsugning av fordonsavgaser

Risker till följd av dieselångor förebyggs ännu otillräckligt

17 okt 2017 Hälsorisker

Arbetsplatser såsom bilverkstäder, bussdepåer, färjor och lagerlokaler är ofta starkt förorenade till följd av dieselmotorer i fordon. Motorerna producerar giftiga gaser och partiklar som kan leda till allvarliga hälsorisker och juridisk ansvarighet. Fastän det är väl känt att dessa dieselångor är giftiga och att skyddsåtgärder bör vidtas, sker detta inte alltid.

Underhåll

Kontrollera systemet på slitage en gång om året för att hålla det i optimalt skick.

icons_service_and_maint

Utsugningssystemen används dagligen. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar systemets alla delar regelbundet. Vi har alla reservdelar som krävs till systemet om det skulle bli ett driftstopp. Du kan också kontakta någon av Plymovents lokala representanter för mer information om ditt serviceavtal.

Vi hjälper gärna till!

Kontakta våra specialister nu och få svar på alla dina frågor angående ren luft.

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är