Hoppa till huvudinnehåll

EMOC installerar mer än 30 slanghållare för att fånga upp diesel- & cng-avgaser

hero-emoc.jpg

EMOC består av 13 byggnader belägna på 4100 kvadratmeter på två tomter. Projektet belönades med certifieringen LEED Gold, eftersom det har en positiv effekt på de anställdas hälsa samtidigt som det säkerställde förnybar, ren energi. EMOC bibehåller mer än 150 kollektivtrafiksbussar och 500 underhållsfordon både för den regionala transportmyndigheten och för den regionala allmänna servicemyndigheten.

Utmaningen

Innan den nya anläggningen Equipment Maintenance Operations Center (EMOC) byggdes, ägde service och underhåll av Montgomery Countys fordonsflotta för kollektivtrafik och regionala transportmyndighetens fordon i en föråldrad, trång anläggning. Anläggningen servade fordonen med hjälp av ett system från en annan tillverkare, med utrustning för avgasutsugning som var föråldrad och ineffektiv. Arbetarna hanterade varma avgasrör med händerna vilket medförde allvarliga skaderisker. Det fanns sot och partiklar på väggarna I anläggningen, vilket skvallrade om de hälsorisker som de anställda utsattes för.

När den nya underhållsanläggningen för fordonsflottan utformades, fokuserade man på att skapa en säker, väl upplyst och miljövänlig anläggning. Ett av de viktigaste målen var att skapa en hälsosam arbetsmiljö både för mekanikerna och för kontorspersonalen.

Plymovent fick i uppdrag att inreda och installera utsugningssystemen för fordonsavgaser och svetsrök i den stora servicebyggnaden och en mindre byggnad en bit bort på gatan.

Eftersom den stora verkstaden servade bussar på ena sidan och den regionala myndighetens offentliga bygg- och anläggningsservice på den andra, krävdes två aningen olika system.

Plymovent genomförde utformning och installation i samarbete med följande team: Baker & Associates (arkitekt), Maintenance Design Group (utrustningsdesign), och Coakley Williams Construction, Inc. (totalentreprenad).

Lösningen

Samtliga system valdes med fokus på ergonomi och för att ge optimal effektivitet för att säkerställa att alla hälsofarliga rökgaser samlas in och leds undan från arbetsområdet så att arbetsmiljön förbättras för de anställda. Efter det att produkten installerats och tagits i drift finns det inget synligt sot i anläggningen, som det fanns tidigare i byggnaden. De anställda märkte en stor förbättring genom att arbetsmiljön blivit renare och säkrare, och dessutom har hälsan och välmående förbättrats. Servicepersonalen vid EMOC-anläggningen kan nu andas ren luft när de servar och reparerar fordonen.

Förutom EMOC-anläggningen har Plymovent tillhandahållit avgasutsugningssystem i regionens alla brandstationer samt i verkstaden där utryckningsfordonen servas i Rockville, MD.

Viktigaste fördelar

  • Minimerar exponeringen för cancerogena kemikalier i fordonsavgaserna.
  • Nästan 100 % utsugning vid källan, vilket är det mest effektiva sättet att samla upp rökgaser.
  • Alla slanghållare och fläktar är kompakta och självständiga.
  • Enskilda fläktar vid varje slanghållare minskar värmeutvecklingen, ventilationen och sänker energiförbrukningen.
  • Automatisk fläktdrift för enkel användning.

Produktliste

Produkter

Slangrullar och fasta avgasutsug

Motoriserad avgasrulle (MER)

32

Fläktar

FUA

32

logo-emoc.jpg

”Efter att produkten installerats och tagits i drift har inga tecken på synlig sot hittats i anläggningen, till skillnad från de rester som fanns i den tidigare befintliga byggnaden. De anställda märker inte bara en stor förbättring av renligheten och säkerheten i deras arbetsmiljö.”

Plymovent
Försäljningsanställd

Behövs hjälp?

VI FINNS HÄR FÖR DIG

CTA icon sample

Galleri

Underhåll av EMOC:s flotta
Underhåll av EMOC:s flotta
emoc_interior_image-156453.jpg
Tollpost Globe

Dammevakuering i logistikcenter

Skärning- och svetsrökutsugKollektivtrafik och infrastruktur
FIMA

Säkerheten för svetsarna kommer i första hand

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
KS Smede og Montage

Ventilation/filtreringssystem med huvudvärmekälla

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Baltimore Arcoil

Hälsa och säkerhet i arbetet

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Arginta Engineering

Allmänna filtreringssystem garanterar ren luft på jobbet

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
Furness College

Arbetsbord med undersugning ger studenter en bättre arbetsmiljö

Skärning- och svetsrökutsugUtbildningsinstitut
ADF

Logisk investering för våra anställdas välbefinnande

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
Fortaco

Global, uppskattad leverantör med eds-lösningar

Skärning- och svetsrökutsugTransportfordonstillverkning
Harsveld

Mobila svetsrökutsug erbjuder flexibilitet

Skärning- och svetsrökutsugTung industri
RNO Kesselfabrik

Luftkvalitet i svetsverkstaden

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Mervers

Operatören är återigen glad att arbeta med sin maskin

Avskiljning av oljedimmaMaskinbyggnad

Vi hjälper gärna till!

Kontakta våra specialister nu och få svar på alla dina frågor angående ren luft.

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är