Hoppa till huvudinnehåll
icons_machine_building.svg

Maskinbyggnad

Hero_MachineBuilding-Assembly-3840x964.png

Minska luftföroreningarna i anläggningen

Luftföroreningar i anläggningen är en bevisad hälsorisk och företaget kan bli juridiskt ansvarigt för detta.

Optimal luftkvalitet i anläggningen

icons_Reduce Ilness.svg

Minska risken för sjukdom

Det är mycket viktigt att skydda dig själv och dina kollegor mot höga koncentrationer av skadlig svetsrök. Genom att sörja för ren luft på arbetsplatsen säkerställer du en säkrare arbetsmiljö.

icons__Extraction.svg

Minska föroreningarna

Föroreningar i anläggningen kan påverka utrustningen i anläggningen negativt och leda till driftavbrott och ökade rengöringskostnader.

icons_Compliance.svg

Följ lagar och regler

Exponeringen i arbetsmiljön får aldrig överstiga de fastställda gränsvärdena, inte ens korta stunder.

Lösningar för att minska exponering för svetsrök

Maskintillverkning med hög kvalitet kräver hög noggrannhet svetsning, skärning och hålgörning.

Det ställer också krav på systemen för utsug av luftföroreningar och filtrering som begränsar exponeringen för svets- och sliprök. Våra produkter leder undan svetsröken effektivt, och skyddar både anställda och arbetsgivare mot hälsofarlig svetsrök och (slip)damm. Detta resulterar i en renare och säkrare arbetsmiljö.

Dina fördelar

  • En ren och hälsosam arbetsmiljö
  • Uppfyll fastställda gränsvärden för svetsrök
  • System av hög kvalitet för utsugning och effektiv filtrering
  • Lägre kostnader för energiförbrukning och underhåll

Tillgängliga lösningar

Vi har utvecklat en rad system för källutsugning som täcker behoven i alla slags stationer.

Vi sörjer för ren luft hos

logo_hessels.jpg

”Om vi ombads att betygsätta samarbetet med Plymovent på en skala mellan 1 och 5, skulle vi ge det 6!”

Hr. Remko de Jong
Chef för Hessels Zeefbandens tekniska avdelning
ABB Estonia

”Push-Pull-systemet hade några fördelar jämfört med deandra systemen.”

Hr. Toomas Valdt
Utvecklingsingenjör på ABB Estland
logo_blau.jpg

”Jag är väldigt glad att vi gjorde denna investering.”

Hr. Tobias Kuhn
Svetsare, WIESHEU GmbH
Avskiljning av skärnings- och svetsrök

Olika möjligheter att reducera riskerna till följd av svetsrök

24 nov 2017 Hälsorisker

För att föra undan svetsrök och skydda svetsaren är utsugning vid källan alltid det effektivaste och säkraste sättet.

Hållbarhet

Plymovents resa mot netto nollutsläpp

24 mar 2022 Hållbarhet

100 % förnybar elektricitet i våra anläggningar år 2025

Avskiljning av skärnings- och svetsrök

ControlPro Connect: vad är det och hur kan du använda det?

2 mar 2022 Produktutveckling

Plymovents ControlPro Connect är en smart onlineplattform som övervakar och hanterar Plymovents utvinningssystem, t.ex. MDB, SCS och EDS.

Underhåll

Kontrollera systemet på slitage en gång om året för att hålla det i optimalt skick.

icons_service_and_maint

Utsugningssystemen används dagligen. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar systemets alla delar regelbundet. Vi har alla reservdelar som krävs till systemet om det skulle bli ett driftstopp. Du kan också kontakta någon av Plymovents lokala representanter för mer information om ditt serviceavtal.

Optimal luftkvalitet i anläggningen

icons_Reduce Ilness.svg

Minska risken för sjukdom

Det är mycket viktigt att skydda dig själv och dina kollegor mot oljedimma (andningsbesvär) och att förhindra att den lägger sig på alla ytor i fabriken (ökad halkrisk). Genom att sörja för ren luft på arbetsplatsen säkerställer du en säkrare arbetsmiljö.

icons__Extraction.svg

Minska föroreningarna

Föroreningar i anläggningen kan påverka utrustningen i anläggningen negativt och leda till driftavbrott och ökade rengöringskostnader.

icons_Compliance.svg

Följ lagar och regler

Exponeringen i arbetsmiljön får aldrig överstiga de fastställda gränsvärdena, inte ens korta stunder.

Lösningar för att minska exponering för svetsrök

Vid tillverkning av verktyg och komponenter förekommer ofta många olika arbetsmetoder. Metoder såsom fräsning, borrning, polering, gjutning, slipning, värmebehandling och kallformning. Under dessa bearbetningsprocesser används diverse oljor och emulsioner för att kyla och smörja arbetsstyckena. Om dessa vätskor sprids i luften bildas en aerosol. Denna oljedimma lägger sig på golv och arbetsytor och gör dem hala. Den kan också orsaka hälsoproblem. Dessutom kan de små dropparna påverka den elektriska utrustningen i anläggningen.

Plymovent har olika lösningar för att fånga upp oljedimma. Vår MistWizard måste anslutas till en enskild CNC-maskin för att ge användaren god överblick över produktionsprocessen. På så sätt slipper man installera lufttrummor och komplicerade elanslutningar. Helst bör FlexHood - ansluten till en MistWizard - installeras ovanför en öppen CNC-maskin för att fånga upp de luftburna partiklarna.

Till större lösningar kan vi erbjuda vår MistEliminator. Det är ett modulfilter som kan byggas ut om det krävs mer kapacitet. Detta filtersystem avlägsnar oljedimman ur luften och beroende på den använda bearbetningsvätskan kan luften återanvändas i produktionsprocessen. Den filtrerade luften kan släppas ut i atmosfären eller ledas tillbaka in i fabriken för energibesparing och reducerade uppvärmningskostnader.

Dina fördelar

  • En ren och hälsosam arbetsmiljö
  • Uppfyll fastställda gränsvärden för oljedimma
  • System av hög kvalitet för utsugning och effektiv filtrering
  • Lägre kostnader för energiförbrukning och underhåll

Tillgängliga lösningar

Vi har utvecklat en rad system för källutsugning som täcker behoven i alla slags stationer.

Vi sörjer för ren luft till

Bulten

”Vi är mycket nöjda med Plymovents filtreringsenheter ME-42. Det faktum att de finns både som enkla och dubbla filterbankar är perfekt!”

Ralf Björklund
Produktionschef
AKS Precision Ball Europe Ltd.

”Plymovent hjälper oss att höja vår goda luftkvalitet ytterligare ett steg.”

Hr. Ian Newton
Engineering Supervisor vid AKS i Peterlee

Underhåll

Kontrollera systemet på slitage en gång om året för att hålla det i optimalt skick.

icons_service_and_maint

Utsugningssystemen används dagligen. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar systemets alla delar regelbundet. Vi har alla reservdelar som krävs till systemet om det skulle bli ett driftstopp. Du kan också kontakta någon av Plymovents lokala representanter för mer information om ditt serviceavtal.

Vi hjälper gärna till!

Kontakta våra specialister nu och få svar på alla dina frågor angående ren luft.

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är