Hoppa till huvudinnehåll

Push-Pull-system avlägsnar svetsrökgaser på ett effektivt sätt

abb_estonia_hero-banner-building-without-arena

ABB är en global ledare inom kraft- och automationsteknologi. Företaget har sitt säte i Zürich, Schweiz och har 145 000 anställda och bedriver verksamhet i ca 100 länder. ABB –i sin nuvarande form– bildades 1988, men företagets historik sträcker sig över 120 år tillbaka i tiden. ABB är idag världens största leverantörer av industrimotorer och drivlinor, världens största leverantör av generatorer till vindkraftsindustrin, och världens största leverantör av kraftnät.

Utmaningen

ABB är en välkänd leverantör av motorer och generatorer och företaget är aktivt i hela världen. ABB har många kontor och produktionsanläggningar för att säkerställa smidig drift av de högkvalitativa produkterna och systemen.

Denna fallstudie handlar om produktionsanläggningen i Jüri, Estland.

ABB Estonia befann sig mitt i en omorganisering när tillverkningslinjerna granskades. Detta resulterade bland annat i ett nytt svetsningsområde. ABB kontaktade den auktoriserade distributören för Plymovent i Estland, MECRO, för att hitta en lämplig lösning för utsugning av svetsrökgaserna.

Alla aspekter studerades på plats för att säkerställa en optimal lösning för detta specifika arbetsområde.

Lösningen

När ABB i Estland letade efter ett flexibelt utsugningssystem för svetsrökgaser, valde Plymovent Push-Pull-systemet. Detta allmänna ventilations- och filtreringssystem styr koncentrationerna av svetsrökgaser och säkerställer att de juridiska gränsvärdena inte överskrids.

Arbetsområdet där Push-Pull-systemet ska installeras är 8×16 m. Detta arbetsområde är beläget i en produktionsanläggning (hall) om 25×50 m.


Plymovent analyserade situationen och drog följande slutsats:

  • Källutsug var inget alternativ eftersom ABB:s anställda arbetar med stora arbetsstycken i metall.
  • En utsugningskåpa är inte heller aktuell eftersom svetsningsområdet är så stort (128 m2 ).

Push-Pull-systemet är perfekt för arbetsområden som detta. För att utnyttja golvytan maximalt, placerades filtreringsenheten, fläkten och systemkontrollpanel på en konstruktionsplattform. ABB följde våra råd att installera Constant Flow-varianten. En trycksändare som installerats i rörledningarna används för att ställa in systemvolymen när systemet tas i drift. Det krävs naturligtvis mindre kraft när filtren är nya. Beroende på driftstiden, kommer systemets trycksänkning att öka långsamt under filtrens livstid. Denna tryckökning registreras av trycksändaren, som i sin tur styr frekvensstyrningen, för att anpassa fläktmotorns varvtal.

Med detta system uppnås ett konstant flöde vid lägsta möjliga energianvändning

Viktigaste fördelar

  • ABB uppfyller landets arbetsskydds- och säkerhetsföreskrifter.
  • ABB erbjuder sina anställda en ren, sund och säker arbetsmiljö.
  • Svetsrökgaser sugs ut på ett effektivt sätt vilket säkerställer att koncentrationen av svetsrökgaser hålls inom de lagstiftade gränsvärdena.

Vittnesmål

”När vi valde utsugningssystem för svetsrök, tittade vi på olika typer av system. Såsom exempelvis källutsug och extraktion i kombination med värmeväxlare. Men till sist valde vi Push-Pullsystemet. Övriga system var inte förenligt med våra kranar, vilket är mycket viktigt för oss. Det var lite svårt att justera luftvolymerna på rätt sätt, men MECRO-teamet lyckades anpassa luftvolymerna på ett tillfredsställande sätt och det fungerar fortfarande mycket bra. Vi funderar faktiskt på att granska produktionen så att vi kan använda fler Push-Pull-system även i andra svetsningsområden.”

Citat av: Hr. Toomas Valdt, Utvecklingsingenjör på ABB Estland.

Produktlista

Produkter

Push-Pull-system

Push-Pull-system

1

Filter - stationära

MDB

1

Fläktar

SIF

1

Styr- och reglerutrustning

Styr- och reglerutrustning

1

ABB Estonia

”Push-Pull-systemet hade några fördelar jämfört med deandra systemen.”

Hr. Toomas Valdt
Utvecklingsingenjör på ABB Estland

Behövs hjälp?

VI FINNS HÄR FÖR DIG

CTA icon sample

Galleri

Svetshjälmen PersonalPro
Svetshjälmen PersonalPro
MultiDust® Bank-filtret anslutet till ett Push-Pull-system
MultiDust® Bank-filtret anslutet till ett Push-Pull-system
abb estonia mdb filter connected to push-pull system with sif fan
FIMA

Säkerheten för svetsarna kommer i första hand

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
AKS Precision Ball Europe Ltd.

En renare arbetsmiljö med MistEliminator

Avskiljning av oljedimmaMaskinbyggnad
Hessels Zeefbanden

Hessels vill också ha Plymovents erfarenhet och expertis!

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
KS Smede og Montage

Ventilation/filtreringssystem med huvudvärmekälla

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Kettenwulf

Ren luft i svetsverkstaden

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Broki Metallwaren

Risken för brand under kontroll med shield brandskyddslösningar

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Baltimore Arcoil

Hälsa och säkerhet i arbetet

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Mimault Tôlerie

Utsugningsarmar bidrar till att uppfylla ISO 14001 & 26000

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Case New Holland

Avsevärt reducerad koncentration av ångor

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Ferruform AB (Scania)

Effektivt avlägsnande av svetsångor & damm

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
RNO Kesselfabrik

Luftkvalitet i svetsverkstaden

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
ACV

Push-pull-system för arbetarskydd

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
G.C. Entreprise, Køge ApS

Flera armar förbättrar arbetsmiljön

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Pedeo Hogedrukgieterij

Optimal avskiljning till en maskin för högtrycksgjutning av aluminium

Avskiljning av oljedimmaMaskinbyggnad

Vi hjälper gärna till!

Kontakta våra specialister nu och få svar på alla dina frågor angående ren luft.

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är