Hoppa till huvudinnehåll
icons_Shipbuilding.svg

Skeppsbyggnad

Hero-Shipbuilding_0.png

Skydda dig själv och dina anställda mot svetsrök

Om du inte vidtar lämpliga åtgärder på varvet är den hälsofarliga svetsröken svetsarnas största och viktigaste hälsorisk.

Optimal luftkvalitet i skeppsvarvet

icons_Reduce Ilness.svg

Minska risken för sjukdom

Det är mycket viktigt att skydda dig själv och dina kollegor mot höga koncentrationer av hälsofarlig svetsrök. Genom att sörja för ren luft på arbetsplatsen säkerställer du en säkrare arbetsmiljö.

icons__Extraction.svg

Minska föroreningarna

Föroreningar i anläggningen kan påverka utrustningen i anläggningen negativt och leda till driftavbrott och ökade rengöringskostnader.

icons_Compliance.svg

Följ lagar och regler

Exponeringen i arbetsmiljön får aldrig överstiga de fastställda gränsvärdena, inte ens korta stunder.

Lösningar för att minska exponering för svetsrök

Båtar spelar en viktig roll i vardagen. De används till fritidsaktiviteter och till att transportera den större delen av allt gods på världshandelsmarknaden. När svetstekniken introducerades inom varvsindustrin på 1800 -talet kom den att ersätta nitningen. Denna utveckling förde med sig stora fördelar, bland annat ökad effektivitet, slätare ytor och lättare konstruktioner. Det betyder att svetsning idag är den populäraste varmbearbetningsmetoden inom varvsindustrin. 

Men samtidigt som att svetsningen har gett varvsindustrin stora fördelar utgör svetsröken en allvarlig hälsorisk för varvsarbetarna om man inte vidtar lämpliga åtgärder. Enligt International Agency of Research on Cancer (IARC) kan långvarig exponering för svetsrök leda till många olika slags cancer. Det är alltså viktigt att vidta nödvändiga åtgärder på varvet. 

Plymovent erbjuder sina klienter produkter av hög kvalitet som effektivt fångar upp och filtrerar förorenad luft. Dessa produkter är konstruerade för att skydda dig och dina anställda från det att fartyget börjar byggas till dess att det är färdigt för leverans. Arbetet i varvsindustrin sker både i begränsade utrymmen och i mycket stora utrymmen. Plymovent har lämpliga lösningar oavsett var och på vilket sätt arbetet utförs.

Dina fördelar

  • En ren och säker arbetsplats
  • Håll föroreningarna under gränsvärdena för att hålla dig själv och arbetarna säkra
  • En lämplig lösning vid varje situation (från begränsade utrymmen till mycket stora lokaler
  • Skyddar dig och dina anställda
  • Lägre kostnader för underhåll och energi

Tillgängliga lösningar

Vårt sortiment innehåller lösningar som passar i alla slags situationer.

Avskiljning av skärnings- och svetsrök

Svetsrök, vad är det och vilken skada kan den orsaka?

23 maj 2017 Hälsorisker

Svetsning, sprakande gnistor och graciöst ringlande rök är oskiljaktiga. Det är nästan en romantisk bild, med hårt arbetande svetsare i mitten. Men den romantiken är snart förflugen om man förstår vad svetsrök är och vilken sammansättning den kan ha...

Hållbarhet

Plymovents resa mot netto nollutsläpp

24 mar 2022 Hållbarhet

100 % förnybar elektricitet i våra anläggningar år 2025

Avskiljning av skärnings- och svetsrök

ControlPro Connect: vad är det och hur kan du använda det?

2 mar 2022 Produktutveckling

Plymovents ControlPro Connect är en smart onlineplattform som övervakar och hanterar Plymovents utvinningssystem, t.ex. MDB, SCS och EDS.

Underhåll

Kontrollera systemet på slitage en gång om året för att hålla det i optimalt skick.

icons_service_and_maint

Utsugningssystemen används dagligen. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar systemets alla delar regelbundet. Vi har alla reservdelar som krävs till systemet om det skulle bli ett driftstopp. Du kan också kontakta någon av Plymovents lokala representanter för mer information om ditt serviceavtal.

Vi hjälper gärna till!

Kontakta våra specialister nu och få svar på alla dina frågor angående ren luft.

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är