Hoppa till huvudinnehåll
icons_Heavy industry.svg

Tung industri

Hero_HeavyIndustryWelding-3840x964.png

Avlägsna luftföroreningar inom tung industri

Luftföroreningar är en bevisad hälsorisk och arbetsgivaren kan bli juridiskt ansvarig för detta.

Optimal luftkvalitet i tillverkningsindustrin

icons_Reduce Ilness.svg

Minska risken för sjukdom

Det är mycket viktigt att skydda dig själv och dina kollegor mot höga koncentrationer av skadlig svetsrök. Genom att sörja för ren luft på arbetsplatsen säkerställer du en säkrare arbetsmiljö.

icons__Extraction.svg

Minska föroreningarna

Föroreningar i anläggningen kan påverka utrustningen i anläggningen negativt och leda till driftavbrott och ökade rengöringskostnader.

icons_Compliance.svg

Följ lagar och regler

Exponeringen i arbetsmiljön får aldrig överstiga de fastställda gränsvärdena, inte ens korta stunder.

Lösningar för att minska exponering för svetsrök

Svetsrök och slipdamm bildas vid metallbearbetning och diverse tillverkningsprocesser. Dessa rökgaser kan samlas och bilda ett synligt moln av rök ovanför maskinen. Detta är en mycket hälsofarlig arbetsmiljö.

För att uppfylla de fastställda gränsvärdena för luftföroreningar vid svetsnings- och slipningsarbeten, krävs rökgasutsug och filtersystem av hög kvalitet.

Eftersom det är vanligt med stora arbetsstycken i denna bransch är det svårt att använda punkt- eller källutsug. Ibland bildas det därför på kort tid ett moln av svetsrök i lokalen bestående svetsrök, partiklar och rester av smält metall. Svetsaren förflyttar sig ofta mellan olika arbetsstationer och/eller arbetsstycken. Personlig skyddsutrustning kan skydda svetsaren själv, men inte andra som vistas i produktionshallen. Mängden skadlig och miljöovänlig rök och ånga måste alltså minskas för att skydda svetsarens kollegor.

Dina fördelar

  • En ren och säker arbetsmiljö
  • Mindre driftavbrott och ytterligare rengöringskostnader
  • Exponeringen i arbetsmiljön får aldrig överstiga de fastställda gränsvärdena, inte ens korta stunder

Tillgängliga lösningar

Vi har utvecklat en rad system för källutsugning som täcker behoven i alla slags stationer.

Vi sörjer för ren luft hos

logo_the_bucket_shop.png

”Vi rekommenderar Plymovents prestanda, expertis och prisvärda lösningar till alla företag som söker professionellt stöd vid utformning och färdigställande av system som ger en hälsosammare arbetsmiljö.”

Paul Woodward
Vice VD The Bucket Shop
NewHolland_Agriculture_3D_logo.jpg

”Plymovent har visat sig vara en utmärkt partner i denna flerårsplan.”

Hr. Wim Vandenberghe
Anläggningsingenjör på CNH Zedelgem
i4m-kunden-kettenwulf.png

”Jag är mycket imponerad av detektionslösningen till vårt stora robotsystem. Installationen och monteringen av hela avskiljningssystemet gick som på räls.”

Herr Baust
Förman för svetsverkstaden på Kettenwulf
Avskiljning av skärnings- och svetsrök

Olika möjligheter att reducera riskerna till följd av svetsrök

24 nov 2017 Hälsorisker

För att föra undan svetsrök och skydda svetsaren är utsugning vid källan alltid det effektivaste och säkraste sättet.

Avskiljning av skärnings- och svetsrök

Svetsrök klassificeras nu som cancerframkallande för människor

19 feb 2019 Hälsorisker

Svetsrök och UV-strålning från svetsning klassificeras nu som ”Cancerframkallande för människor”.

Avskiljning av skärnings- och svetsrök

Plymovent blir medlem av European Welding Association

20 jul 2021 European welding association (EWA)

European Welding Association (EWA) är en branschorganisation för tillverkare av svetsutrustning och förbrukningsartiklar, samt för nationella branschorganisationer i hela Europa.

Underhåll

Kontrollera systemet på slitage en gång om året för att hålla det i optimalt skick.

icons_service_and_maint

Utsugningssystemen används dagligen. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar systemets alla delar regelbundet. Vi har alla reservdelar som krävs till systemet om det skulle bli ett driftstopp. Du kan också kontakta någon av Plymovents lokala representanter för mer information om ditt serviceavtal.

Optimal luftkvalitet i produktionsanläggningen

icons_Reduce Ilness.svg

Minska risken för sjukdom

Det är mycket viktigt att skydda dig själv och dina kollegor mot oljedimma (andningsbesvär) och att förhindra att den lägger sig på alla ytor i fabriken (ökad halkrisk). Genom att sörja för ren luft på arbetsplatsen säkerställer du en säkrare arbetsmiljö.

icons__Extraction.svg

Minska föroreningarna

Föroreningar i anläggningen kan påverka utrustningen i anläggningen negativt och leda till driftavbrott och ökade rengöringskostnader.

icons_Compliance.svg

Följ lagar och regler

Exponeringen i arbetsmiljön får aldrig överstiga de fastställda gränsvärdena, inte ens korta stunder.

Lösningar för att minska exponering för svetsrök

Vid metallbearbetning och produktion förekommer ofta många olika arbetsmetoder. Metoder såsom fräsning, borrning, polering, gjutning, slipning, värmebehandling och kallformning.

Vid de olika arbetsmetoderna används olika oljor och emulsioner för att kyla eller smörja komponenterna. Om dessa vätskor sprids i luften bildas en aerosol. Denna oljedimma lägger sig på golv och arbetsytor och gör dem hala. Den kan också ha negativa hälsoeffekter. Dessutom kan de små dropparna påverka den elektriska utrustningen i anläggningen.

Plymovent har olika lösningar för att fånga upp oljedimma. Vi rekommenderar att ansluta MistWizard till en enskild CNC-maskin för att ge användaren god överblick över produktionsprocessen. På så sätt slipper man installera lufttrummor och komplicerade elanslutningar. En FlexHood, som ansluts till en MistWizard, installeras ofta ovanför en öppen CNC-maskin för att fånga upp de luftburna partiklarna.

Till större lösningar erbjuder vi vår MistEliminator. Vilket är ett modulfilter som kan byggas ut om det krävs ökad kapacitet. Detta filtersystem avlägsnar oljedimman ur luften och beroende på den använda bearbetningsvätskan kan luften återanvändas i produktionsprocessen. Den filtrerade luften kan släppas ut i atmosfären eller ledas tillbaka in i fabriken för energibesparing och reducerade uppvärmningskostnader.

Dina fördelar

  • Säker arbetsmiljö
  • Minimera hälsoriskerna på arbetsplatsen
  • Exponeringen i arbetsmiljön får inte överstiga de fastställda gränsvärdena, inte ens korta stunder

Tillgängliga lösningar

Vi har utvecklat en rad system för källutsugning som täcker behoven i alla slags stationer.

Vi sörjer för ren luft hos

Bulten

”Vi är mycket nöjda med Plymovents filtreringsenheter ME-42. Det faktum att de finns både som enkla och dubbla filterbankar är perfekt!”

Ralf Björklund
Produktionschef
AKS Precision Ball Europe Ltd.

”Plymovent hjälper oss att höja vår goda luftkvalitet ytterligare ett steg.”

Hr. Ian Newton
Engineering Supervisor vid AKS i Peterlee
steelgrouplogo.jpg

”De anställda är vår viktigaste resurs! De förtjänar en ren arbetsmiljö.”

Herr Voortman
Direktör Voortman Staalbouw
Avskiljning av skärnings- och svetsrökAvskiljning av oljedimma

Vad kan man förvänta sig av Plymovents filter?

28 mar 2024 Filters

Plymovent är ett nederländskt företag som har utvecklat helhetslösningar för avskiljning av svetsrök under mer än 50 år. En av de viktigaste delarna av ett system för svetsrökavskiljning är filterpatronen, vilket kan betraktas som systemets ”lungor”. Vad är det som gör Plymovents filter så unika? Och vilka prestanda kan man förvänta sig? Michel Ligthart, produkt- och internationell säljchef, berättar mer.

Avskiljning av skärnings- och svetsrökAvskiljning av oljedimmaUtsugning av fordonsavgaserUtsugningssystem för fordonsavgaser i brandstationer

Plymovent är med och bekämpar lungcancer

24 okt 2023 AllmäntHälsorisker

Vi stödjer den internationella lungcancermånaden i november. Lungcancer är en av världens vanligaste och dödligaste cancerformer. Därför tycker vi att det är viktigt att öka medvetenheten om lungcancer, dess risker, förebyggande, tidig upptäckt och behandling.

Avskiljning av skärnings- och svetsrökAvskiljning av oljedimmaUtsugning av fordonsavgaserUtsugningssystem för fordonsavgaser i brandstationer

Internationella lungcancermånaden

23 okt 2023 HälsoriskerAllmäntArbeta säkert

Lungcancer är en av världens vanligaste och dödligaste cancerformer. Varje november uppmärksammas den internationella lungcancermånaden för att öka medvetenheten om lungcancer, dess risker, förebyggande, tidig upptäckt och behandling. Under denna månad möts olika organisationer, vårdpersonal och individer för att främja medvetenhet och utbildning om lungcancer.
Plymovent, leverantör av lösningar för ren luft på jobbet, stöder detta initiativ genom att dela information om lungcancer.

Underhåll

Kontrollera systemet på slitage en gång om året för att hålla det i optimalt skick.

icons_service_and_maint

Utsugningssystemen används dagligen. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar systemets alla delar regelbundet. Vi har alla reservdelar som krävs till systemet om det skulle bli ett driftstopp. Du kan också kontakta någon av Plymovents lokala representanter för mer information om ditt serviceavtal.

Vi hjälper gärna till!

Kontakta våra specialister nu och få svar på alla dina frågor angående ren luft.

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är