Hoppa till huvudinnehåll

Ren luft i svetsverkstaden

kettenwulf_banner.png

Familjeföretaget grundades 1925 i Kückelheim och utvecklades under 90 år från ett enkelt produktionsföretag till en internationellt ledande tillverkare av transportkedjor, drivkedjor och tandhjul. Företagsgruppens hjärta ligger än idag i den vackra regionen Sauerland. Över 1 400 anställda arbetar med att utveckla, tillverka och distribuera i produktionsanläggningar på 70 000 m² i Europa, Asien, USA och Australien.

Utmaningen

Eftersom KettenWulf har vuxit så kraftigt har en befintlig hall har byggts om till en ny svetsverkstad. När hallen är färdigställd ska den utrustas med ett väl utvecklat  system för avskiljning av svetsrök som inte bara uppfyller företagets miljökrav utan även gällande lagar och regler. De material som ska svetsas består av stål med bockade eller slipade ytor. De arbetade med MIG/MAG-teknik.
Hallens mått:
Längd: 40 m
Bredd: 20 m
Höjd till rörledning för Push/Pull: 5 m
Volym till kranbanan: 3 500 m³

Lösningen

Två utsugningssystem installeras för att fånga upp och filtrera alla partiklar vid svetsningsprocessen:
■ Med hjälp av uppsamling direkt vid källan
■ Med hjälp av Push/Pull-system för eftervarande rök i halluften

Push/Pull-systemet avskiljer svetsrök och partiklar från luftmiljön i svetsverkstaden. På detta sätt reduceras föroreningarna till ett minimum. Två U-formade system installeras för att säkerställa optimalt luftflöde. Avskiljningsenheterna är placerad utanför, på baksidan av verkstadshallen för att spara utrymme. Infångningen av den förorenade luften med partiklar från svetsningen sker med hjälp av ventilationsgaller (sugledning) som är placerade i spiralrör.

Rören som leder ut luften är placerade i taket av hallen, ovanför kranbanan. Den återcirkulerade luften leds i ventilationsgaller för tillförd luft (tillflödesledning) för att få ett optimalt och koncentrerat luftflöde i riktning mot den avskilda luften. Detta skapar ett kontrollerat luftflöde i riktning mot den avskilda luften. Det finns också galler i ett ledningssystem av mjuka rör i området under kranbanan för att styra den förorenade luften i riktning mot gallret för avskiljning av luft.

Med tanke på hallens storlek och ledningssystemets stora längd måste de parallella U-formade systemen vara en del i planen för att konstruktionen ska fungera effektivt. Luften i de två parallella ledningssystemen leds till en filterenhet.

Ventilationsgallren är placerade under arbetszonen för att det inte ska uppstå drag.
Flödesvolym: Fastställande av hallens volym: 3 500 m³/h med 8-faldig luftväxling/h = 28 000 m³/h faktiskt (inget fritt luftflöde)

Förutom två FlexHoods betjänas svetsrobotarna av ytterligare en specialtillverkad utsugningshuv. Denna specialtillverkade huv är 3 × 3 m och är tillverkad av en stålplåt med ett sugledningssystem.

Viktigaste fördelar

  • Ingen ”särskilt prioriterad” plats i verkstaden
  • Optimal luftkvalitet, uppfyller gränsvärdena
  • Källutsugning, skräddarsydd

Vitsord

”Jag är mycket imponerad av detektionslösningen till vårt stora robotsystem. Utsugshuven följer roboten smidigt utmed det 13 meter långa utsugningsskenan och den fångar upp all svetsrök. Installationen och monteringen av hela avskiljningssystemet gick som
på räls. Arbetet gick precis så smidigt och korrekt som man kan hoppas.”

Uttalande av: herr Baust, förman för svetsverkstaden på Kettenwulf

Produktlista

Produkter

Push-Pull-system

Push-Pull-system

1

Filter - stationära

MDB

2

Utsugsarmar

KUA

4

Utsugsarmar

MultiSmart Arm

1

Utsugshuvar

FlexHood

2

SHIELD brandsäkerhetslösningar

Gnistsläckare

2

i4m-kunden-kettenwulf.png

”Jag är mycket imponerad av detektionslösningen till vårt stora robotsystem. Installationen och monteringen av hela avskiljningssystemet gick som på räls.”

Herr Baust
Förman för svetsverkstaden på Kettenwulf

Behövs hjälp?

VI FINNS HÄR FÖR DIG

CTA icon sample

Galleri

MDB stationary filter
MDB stationary filter
Custom-made extraction hood
Custom-made extraction hood
Arjangs Verktygsindustri

Filtrering av svets- / sliprök och oljedimma

Avskiljning av oljedimmaSkärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Case New Holland

Avsevärt reducerad koncentration av ångor

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Breman Machinery

U-Push-Pull-systemet motverkar svetsrökmoln

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
KS Smede og Montage

Ventilation/filtreringssystem med huvudvärmekälla

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Mervers

Operatören är återigen glad att arbeta med sin maskin

Avskiljning av oljedimmaMaskinbyggnad
Hessels Zeefbanden

Hessels vill också ha Plymovents erfarenhet och expertis!

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Mimault Tôlerie

Utsugningsarmar bidrar till att uppfylla ISO 14001 & 26000

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Ferruform AB (Scania)

Effektivt avlägsnande av svetsångor & damm

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
RNO Kesselfabrik

Luftkvalitet i svetsverkstaden

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Baltimore Arcoil

Hälsa och säkerhet i arbetet

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
AKS Precision Ball Europe Ltd.

En renare arbetsmiljö med MistEliminator

Avskiljning av oljedimmaMaskinbyggnad
ACV

Push-pull-system för arbetarskydd

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Broki Metallwaren

Risken för brand under kontroll med shield brandskyddslösningar

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad

Vi hjälper gärna till!

Kontakta våra specialister nu och få svar på alla dina frågor angående ren luft.

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är