Hoppa till huvudinnehåll

Luftkvalitet i svetsverkstaden

rno_banner.png

Företaget RNO-kesselfabrik, i Dettenhausen i Tyskland, är en tillverkare av högeffektiva värmepannor för centralvärmesystem. Träpellets, som utgör bränslet för dessa pannor, är CO2-neutralt och bidrar följaktligen till ett miljövänligt uppvärmningssätt.

Alfred T. Ritter, den huvudsakliga aktieägaren, är även välkänd för sin chokladfabrik ”Ritter Sport” och för sina många olika miljörelaterade åtaganden.

Utmaningen

I början sögs svetsrökgaserna från produktionsanläggningen ut med två fläktar. Snart var inte denna typ av utsug tillräckligt längre och detta innebar ett avsevärt obehag från rökgas och stoft.

Vartefter att produktionen ökade installerades flera svetsningsrobotar och 11 manuella svetsningsarbetsplatser. Då beslutade företagsledningen att köpa fem utsugsinstallationer för svetsrök i form av centralsystem.

RNO gör av med ca 16 ton svetstråd per år. Medarbetarna arbetar delvis i tre skift.

Lösningen

Fem centralsystem bestående av filtersystem av typ SCS med förseparering och fläktar av typ SIF-1500 (11 kW) installerades. Svetsrökgaserna som genereras av svetsrobotarna fångas av med hjälp av utsugshuvarna med mellanväggar och sidodraperier.

Vid de manuella svetsningsarbetsplatserna fångas svetsrökgaserna upp av utsugsarmar av typ UltraFlex-4/LC (längd 4 m). Dessa utsugsarmar har utvecklats för låga tak. Till följd av det installerade kransystemet fungerade det inte att tillämpa de traditionella utsugsarmarna.

En centralkanal förbinder utsugspunkterna till filtersystemen. För att minimera uppvärmningskostnaderna är varje installation utrustad med en sommar/vinter-omkopplare med luftåtervinningskanal (sommar - avgaserna ut i fria luften, vinter - återcirkulation).

Viktigaste fördelar

  • För att garantera luftflödet, rengörs filterytorna (150 m2) med ett automatiskt filterrengöringssystem under pauserna, skiftbytena och under veckosluten. Med denna metod avges tryckluftsstötar inuti filtren, vilka blåser bort stoftet. Det bortblåsta stoftet faller ner i en stoftbehållare och är lätt att ta om hand. Till följd av den kontinuerliga rengöringen säkerställs en konstant utsugskapacitet.

Vittnesmål

“Årliga medicinska undersökningar har visat att livskvaliteten för medarbetarna har förbättrats avsevärt till följd av att utsugssystem för svetsrök installerats.”

Citat av: Frank Zickermann, biträdande avdelningschef på RNO Kesselfabrik

Produktlista

Produkter

Flerarmssystem

Flerarmssystem

1

Utsugsarmar

UltraFlex

20

Filter - stationära

SCS

5

Fläktar

SIF

5

rs_logo4c.jpg

”Våra medarbetare drar nytta av den förbättrade luftkvaliteten i svetsverkstaden.”

Hr. Franz Olbrich
Chef på RNO Kesselfabrik

Behövs hjälp?

VI FINNS HÄR FÖR DIG

CTA icon sample

Galleri

Pedeo Hogedrukgieterij

Optimal avskiljning till en maskin för högtrycksgjutning av aluminium

Avskiljning av oljedimmaMaskinbyggnad
Wiesheu

Hälso skydd för medarbetarna

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Arjangs Verktygsindustri

Filtrering av svets- / sliprök och oljedimma

Avskiljning av oljedimmaSkärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
FIMA

Säkerheten för svetsarna kommer i första hand

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Ferruform AB (Scania)

Effektivt avlägsnande av svetsångor & damm

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
G.C. Entreprise, Køge ApS

Flera armar förbättrar arbetsmiljön

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Broki Metallwaren

Risken för brand under kontroll med shield brandskyddslösningar

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
ACV

Push-pull-system för arbetarskydd

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Mervers

Operatören är återigen glad att arbeta med sin maskin

Avskiljning av oljedimmaMaskinbyggnad
Kettenwulf

Ren luft i svetsverkstaden

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Case New Holland

Avsevärt reducerad koncentration av ångor

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Baltimore Arcoil

Hälsa och säkerhet i arbetet

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Breman Machinery

U-Push-Pull-systemet motverkar svetsrökmoln

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad

Vi hjälper gärna till!

Kontakta våra specialister nu och få svar på alla dina frågor angående ren luft.

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är