Hoppa till huvudinnehåll

Effektivt avlägsnande av svetsångor & damm

scania_office_banner_gradient.png

Scania är ett internationellt företag med försäljnings- och serviceorganisationer i fler än 100 länder, med cirka 37 500 anställda över hela världen. Scanias huvudkontor står i Södertälje, Sverige. Cirka 12 400 personer arbetar vid produktionsenheter i Europa och Latinamerika. Ferruform AB är en av de svenska produktionsenheterna och tillverkar chassidelar och bakaxelhus. Här arbetar cirka 700 anställda.

Utmaningen

Ferruform AB (med hemvist i Luleå) är en produktionsenhet för Scania, baserat i Sverige. Scania är välkänt för sina (gruv-)lastbilar, bussar och resevagnar. Dessutom tillverkar Scania motorer för industri, sjöfart och strömproduktion. I Luleå produceras bland annat lastbilarnas metallkarosser. Stålramarna tillverkas till största delen av svetsrobotar. Sporadiskt sker även manuell svetsning.

Svetsverksamheterna hos Scania avger en stor mängd svetsångor och damm. Denna förorening måste sugas ut för att uppfylla normerna och bjuda Scanias anställda en säker och hälsosam arbetsomgivning.

Därför skapade Plymovent en teknisk lösning för produktionsenheten i Luleå, Sverige.

Lösningen

MultiDust® Bank hos Ferruform AB
MultiDust® Bank hos Ferruform AB

Diverse svetsprocesser utförs hos denna produktionsenhet för Scania, alla vid fasta arbetsstationer. Plymovent utvecklade en teknisk lösning och installerade följande produkter:

  • Diverse utsugningskåpor över robotstationer.
  • Flerarmssystem med olika utsugningsarmar för att avlägsna svetsångorna direkt vid källan.
  • OilShield-moduler för att förebygga täppning av den centrala filterenhetens filterinsatser.

Utsugningskåporna, armarna och kalkstensmatarna är sammankopplade med kanaler. Kanalsystemet är kopplat till ett centralt filtersystem, en MultiDust® Bank (MDB). Plymovent bestämde sig för två MDB-40-moduler, varmed den erfordrade kapaciteten uppnåddes.

Inom bilindustrin används olja vid många svetsarbeten, t.ex. för smörjning av arbetsstycken eller maskinverktyg. Olja är ofta den viktigaste orsaken till tåppning av filterinsatser. För att undvika att filtren täpps av olja, har Plymovent utvecklat OilShield. Med OilShield matas kalksten in i kanalsystemet, där den blandas med oljor/oljeångor. Blandningen av kalksten med olja blir en fast substans som, en gång framme vid filtret, faller ned i dammbehållaren. Utan OilShield täpptes filterinsatserna hela tiden, vilket orsakade höga kostnader för underhåll och filterbyte.

Viktigaste fördelar

  • Effektivt avlägsnande av svetsångor och damm
  • En säkrare och hälsosammare arbetsomgivning, ren luft under arbetet.
  • Uppfyller gällande normer.
  • Värmeväxlare sörjer för lägre kostnader för ventilation och värme.
  • Lägre kostnader för byte av filterinsatser. Större livslängd för filtret, tack vare den effektiva kalkstensmataren.
  • Det befintliga systemet för utsugning av svetsångor kan enkelt utökas med tanke på framtida tillväxt.

Vittnesmål

"Vi har haft kontakt med Plymovent under många år. Hittills hade de levererat högklassiga utsugningsarmar. Den här gången sökte vi efter en storskalig systemlösning för att avlägsna svetsångor och damm i allmänhet. Plymovent utvecklade en systemlösning som uppfyllde våra krav. Vår produktionsenhet i Luleå måste uppfylla normerna."

Citat av: Hr. Jan-Olov Waara, Projektmanager vid DynaMate AB (en del av Scania).

Produktlista

Produkter

Flerarmssystem

Flerarmssystem

1

Utsugshuvar

FlexHood

4

Filter - stationära

MDB

2

SHIELD brandsäkerhetslösningar

Kalkmatare

2

scania_logo

”Vi bygger nu 2 nya produktionsfaciliteter i samma trakt. Vi studerar redan nu tillsammans med Plymovent det nya systemet för dammutsugning, naturligtvis skräddarsytt efter våra behov.”

Hr. Jan-Olov Waara
Projektmanager vid DynaMate AB (en del av Scania)

Behövs hjälp?

VI FINNS HÄR FÖR DIG

CTA icon sample

Galleri

ACV

Push-pull-system för arbetarskydd

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Hessels Zeefbanden

Hessels vill också ha Plymovents erfarenhet och expertis!

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Pedeo Hogedrukgieterij

Optimal avskiljning till en maskin för högtrycksgjutning av aluminium

Avskiljning av oljedimmaMaskinbyggnad
Case New Holland

Avsevärt reducerad koncentration av ångor

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Arjangs Verktygsindustri

Filtrering av svets- / sliprök och oljedimma

Avskiljning av oljedimmaSkärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Mimault Tôlerie

Utsugningsarmar bidrar till att uppfylla ISO 14001 & 26000

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
FIMA

Säkerheten för svetsarna kommer i första hand

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
ABB Estonia

Push-Pull-system avlägsnar svetsrökgaser på ett effektivt sätt

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Breman Machinery

U-Push-Pull-systemet motverkar svetsrökmoln

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Kettenwulf

Ren luft i svetsverkstaden

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Mervers

Operatören är återigen glad att arbeta med sin maskin

Avskiljning av oljedimmaMaskinbyggnad
RNO Kesselfabrik

Luftkvalitet i svetsverkstaden

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
AKS Precision Ball Europe Ltd.

En renare arbetsmiljö med MistEliminator

Avskiljning av oljedimmaMaskinbyggnad
Broki Metallwaren

Risken för brand under kontroll med shield brandskyddslösningar

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad

Vi hjälper gärna till!

Kontakta våra specialister nu och få svar på alla dina frågor angående ren luft.

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är