ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

FlexHood ช่วยเติมเต็มความต้องการของ Edmolift

edmolift_hero-banner-building

บริษัท Edmolift ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร มีเนื้อที่ 16,000 ตารางเมตร ที่ทันสมัยออกแบบโดยเฉพาะให้มีการผสมผสานระหว่างฝ่ายการผลิต, ฝ่ายบริการและฝ่ายขายร่วมกับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคลังสินค้าบริษัท Edmolift มีทีมงานที่มีทักษะ14 คน,ในขณะที่เครือข่ายทั่้วโลก ทำการให้บริการถึงที่ เกี่ยวกับการสาธิตผลิตภัณฑ์และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้บรรลุถึงวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อการเคลือนย้ายและการจัดการที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด,คุ้มค่าที่สุด

ความท้าทาย

บริษัท Edmolift UK Ltd เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจัดจำหน่าย โต๊ะยกเคลื่อนย้ายปรับระดับ, ผลิตภัณฑ์แท่นวางเพื่อการขนย้ายสินค้า และ ผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยในการขนย้ายด้วยมือ ที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร พวกเขาประสบความสำเร็จใจการติดตั้งอุปกรณ์ของพวกเขาให้แก่บริษัทเกือบทุกขนาดในทุกภาคอุตสาหกรรมซึ่งรวมไปถึงการออกแบบทางวิศวกรรม, การผลิต,การบรรจุภัณฑ์,กระบวนการต่างๆ, การดูแลสุขภาพและการทำวิจัย มากว่าสี่สิบปี

บริษัท Edmolift ผลิตโต๊ะยกเคลื่อนย้ายปรับระดับประมาณ 10,000 ตัว ต่อปีและส่งออกไปทั่วโลก

การเคลื่อนย้ายในส่วนของพื้นที่พัฒนาการผลิตไปในส่วนของพื้นที่คลังสินค้าแห่งใหม่ได้ถูกกำหนดขึ้น
ความท้าทายตกอยู่ที่ บริษัท PLYMOVENT ซึ่งจะต้องทำการจัดหาระบบการสกัดที่ป้องกันไม่ให้ควันและฝุ่นที่เกิดจากการเชื่อมปกคลุมอะไหล่ที่อยู่ในคลังสินค้า

ผลลัพธ์

บริษัท PLYMOVENT ได้เลือกใช้เครื่องดูดควันสกัด FlexHood ,หัวดูดควันสกัดของ PLYMOVENT, พัฒนาเพื่อให้ครอบคลุมและแยกพื้นที่เชื่อม ออกจากบริเวณอื่น,ดังเช่นที่บริษัท Edmolift ต้องการ

FlexHood เป็นผลิตภัณฑ์แบบแยกส่วนได้ ดังนั้นจึงสามารถเลือกได้ว่าต้องการที่จะแขวนผลิตภัณฑ์จากเพดานหรือจะติดตั้งอยู่ฐานอลูมิเนียม บริษัท Edmolift เลือกที่จะแขวนผลิตภัณฑ์จากเพดาน

โดยวิธีนี้ ,ทำให้สามารถใช้พื้นที่ปฏิบัติงานด้านล่างได้อย่างเต็มที่

หลังจากการติดตั้ง FlexHood คุณภาพอากาศกลับกลายเป็นคุณภาพอากาศที่ดีเยี่ยม,ค่ามาตรฐานของสารเคมีในอากาศที่เกิดจากควันเชื่อมอยู่ในระดับต่ำซึ่งเป็นผลมากจากการที่ควันที่เกิดจากการเชื่อมและฝุ่นทั้งหมด ถูกสกัดอย่างมีประสิทธิภาพโดย FlexHood,  ซึ่งนั่นก็หมายถึงอะไหล่สินค้าที่สะอาด และปราศจากฝุ่นอีกด้วย

ขนาดของ FlexHood สามารถเปลี่ยนแปลงได้และสามารถปรับแต่งให้ตอบสนองได้ตามความต้องการ ซึ่งขนาดสามารถเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการเพื่อให้ครอบคลุมกับพื้นที่การทำงาน( เช่นเดียวกับที่บริษัท Edmolift ได้เลือก)

FlexHood เหมาะสำหรับพื้นที่เชื่อม ตั้งแต่ 1.5 ตารางเมตรถึง 30 ตารางเมตร

บริษัท Edmolift พบว่า FlexHood ใช้งานง่าย นอกจากนี้ ยังไม่เปลืองเนื้อที่ (ที่มีประโยชน์)

เมื่อรวมข้อดีทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน ทำให้สะดวกสบายเหมาะสำหรับการจำกัดพื้นที่เชื่อมของ บริษัท Edmolift

ประโยชน์หลัก

  • ควันที่เกิดจากการเชื่อมและฝุ่นละอองไม่ปกคลุมอะไหล่สินค้าใหม่ในคลังสินค้าอีกต่อไป
  • FlexHood ทำให้มั่นใจว่ามาตรฐานของสารเคมีในอากาศที่เกิดจากควันเชื่อมและฝุ่นละอองจะไม่เกินขีดจำกัดตามที่กฎหมายกำหนด
  • ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร, ควันและฝุ่นละอองน้อยลง
  • โดยรวม: มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาดขึ้น,ปลอดภัยขึ้นและมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น

คำแถลงการณ์

"FlexHood ทำทุกอย่างได้ตามที่เราต้องการ ทำให้เรามีอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ภายนอกเครื่องดูดควันสกัด และตัวผลิตภัณฑ์เองก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคกีดขวางใด ๆ ต่อการทำงานเพราะถูกแขวนไว้บนเพดาน. "

"เครื่องดูดควันสกัดของ PLYMOVENT ได้นำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพอากาศ,ทัศนวิสัยและการคาดคะเน FlexHood นำเราไปสู่สภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยในการทำงาน. "

กล่าวโดย Darren Papani,กรรมการผู้จัดการบริษัท Edmolift UK Ltd

รายการสินค้า

สินค้า

ฮูดดูด/สกัดควัน

FlexHood

1

อุปกรณ์เสริม

  • อุปกรณ์สำหรับติดตั้งหลอดไฟจำนวน 2 ชุด
  • แถบเชื่อมเพื่อแยกพื้นที่เชื่อม, สีส้มแดงกึ่งโปร่งใส

การใช้งาน

  • งานเชื่อม
Edmolift

"FlexHood ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเชื่อถือได้ 100%!"

Darren Papani
กรรมการผู้จัดการบริษัท Edmolift UK Ltd

ต้องการความช่วยเหลือ?

เราพร้อมช่วยคุณเราพร้อมช่วยคุณ

CTA icon sample

แกลลอรี่

FlexHood
FlexHood
edmolift flexhood
edmolift flexhood
GP Groot

หน ่วยเคล ื ่อนท ี ่เป ็นหน ่วยท ี ่ม ีความ ย ืดหยุ ่นมากท ี ่ ุส ุด

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Hörmann

Extraction hoods ช ่วยคงความ สะอาดให ้ แก ่สภาพแวดล ้ อมในการทำงาน

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Harsveld

เครื่องดูดควันแบบเคลื่อนย้ายได้จะให้ความยืดหยุ่น

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
STV Las- en Snijtechniek

อุปกรณ์ดูดควันที่ตรงตามข้อกำหนดอันเข้มงวด

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Müller Martini

อากาศสะอาดในตู้เชื่อมทุกตู้

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
AJ Engineering

กรณีศึกษา AJ ENGINEERING

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
ADF

ทุกขั้นตอนลงทุนด้วยเหตุผลเพื่อพนักงานของเรา

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Arginta Engineering

ระบบกรองอากาศทั่วไปเพื่อความมั่นใจ ในอากาศที่สะอาดในที่ทำงาน

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Holtkamp

อากาศท ี ่ด ีต ่อส ุขภาพอนาม ัย ภายในห ้ องโถงแห ่งใหม

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
VAM Drilling

ระบบดูดควันเชื่อมแบบยืดหยุ่นในโรงงาน

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Jos van der Lubbe/Lasbedrijf Wero

ระบบหลายแขนที่ Lasbedrijf Wero

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Delmet

ระบบ Push-Pull: โซลูชันที่ตอบโจทย์สำหรับชิ้นส่วนขนาดใหญ่

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Voortman Steel Group

หมดป ัญหาการร ้ องเร ียน จากฝุ ่นคว ัน เช ื ่อมอ ีกต ่อไป

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก

เรายินดีที่จะช่วยเหลือ!

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้เพื่อรับคำตอบสำหรับทุกคำถามเกี่ยวกับอากาศที่สะอาด

สมัครรับจดหมายข่าว

ติดตามข่าวสาร

แบบฟอร์มการติดต่อ

ติดต่อเราหากมีคำถาม

โซเชียลมีเดีย

รู้จักเรามากขึ้น

ตําแหน่งที่ใกล้ที่สุด

ที่ตั้งของเรา