ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Extraction hoods ช ่วยคงความ สะอาดให ้ แก ่สภาพแวดล ้ อมในการทำงาน

hormann-banner.png

บริษัท Hörmann Group -เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายประตูและ ประตูโรงรถในยุโรป - มีการผลิตประตูมากกว่า15 ล้านบาน เพื่อจัด จำหน่ายทั่วโลกเริ่มตั้งแต่ปี 1935 ที่บริษัทได้ทำการก่อตั้งขึ้น ประกอบ ไปด้วยโรงงานเฉพาะทาง 26 โรงในยุโรป, อเมริกาเหนือและเอเชีย พนักงานจำนวนกว่า 6,000 คนที่ทำการพัฒนาและผลิต ประตู โรงรถ,ประตูธรรมดา, กรอบประตูและระบบขับเคลื่อน สำหรับใช้ใน อาคารส่วนตัวและอาคารเชิงพาณิชย์ที่มีคุณภาพสูง

ความท้าทาย

บริษัท Hörmann ทำการพัฒนาและผลิตประตูทุกรูปแบบที่จะสามารถ จินตนาการได้ รวมทั้งประตูสำหรับตลาดอุตสาหกรรมเช่น ประตู/ ม่าน สำหรับขนถ่ายสินค้าขึ้นลง,เช่นเดียวกับประตูสำหรับโรงจอดรถและ ประตูภายในสำหรับตลาดผู้บริโภค

โรงงานผลิตของบริษัท Hörmann ในเมืองอาลัคมาร์ (ประเทศ เนเธอร์แลนด์) ทำการผลิต ผลิตภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์ท่าขึ้นลงสินค้า, ประตูช่องขึ้นลงสินค้า,ท่าขึ้นลงสินค้าและประตูความเร็วสูง, และม่าน สำหรับขนถ่ายสินค้าขึ้นลง ในปี 2007, บริษัท Hörmann ได้ทำการ ขยายฮอลล์การผลิตเพิ่มขึ้นอีกสองฮอลล์โดยเพิ่มพื้นที่ทั้งหมด 2,000 ตารางเมตร ปัจจุบันมีพนักงานที่โรงงานผลิตแห่งนี้จำนวนประมาณ 100 คน


การขยายตัวยังรวมไปถึงการซื้อหุ่นยนต์เชื่อมใหม่เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตที่เมืองอัลลัคมาร์ ดังนั้นบริษัท PLYMOVENT จึงได้รับการ ติดต่อเพื่อติดตั้งระบบการสกัดควันที่เกิด จากการเชื่อม

การแก้ปัญหา

ระบบกรองกลาง SCS พร้อมพัดลม SIF
ระบบกรองกลาง SCS พร้อมพัดลม SIF

extraction hood แบบ FlexHood ของบริษัท PLYMOVENT ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับหุ่นยนต์เชื่อม extraction hood ที่ ประกอบด้วยแถบเชื่อมเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับการ แยกเครื่องเชื่อมออกจากเครื่องจักรที่เหลือในพื้นที่การทำงาน ซึ่ง ยังช่วยป้องกันบุคคลที่ทำงานในพื้นที่ใกล้เคียงและ ทำให้มั่นใจได้ ว่าควันที่เกิดจากการเชื่อมจะถูกจำกัดอยู่ภายใน extraction hood เท่านั้น การเลือก hoods สำหรับงานเชื่อมทำได้ง่ายมาก

ระบบ SCS ได้ถูกเลือกเป็นระบบกรอง, เนื่องจากควันที่เกิดจากการ เชื่อมของบริษัท Hörmann ไม่มีส่วนประกอบ ของนำมันเจือปน ระบบท่อจะทำการเชื่อมต่อ extraction hoods 4 ตัวสู่ ระบบกรอง SCS เนื่องจากระบบมีตัวหน่วงควบคุมความถี่จึงช่วยทำให้ ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย

อากาศที่ปนเปื้อนจะถูกกรองในระบบ SCS แล้ว หมุนเวียนกลับ มา,ซึ่งหมายความว่าอากาศจะถูกทำให้สะอาดแล้วจึงถูกเป่า กลับ เข้ามาในพื้นที่ทำงาน ด้วยวิธีการนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้พลังงานสูญ เสียไปอย่างไร้ประโยชน


Extraction hoods จะถูกแขวนกับเหล็กโครงสร้างที่มีอยู่ ทำให้ใช้ พื้นที่การทำงานได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมวาง บนพื้น

ประโยชน์หลัก

  • มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาด ทั้งนี้ต้องขอบคุณเครื่องสกัด ควันที่เกิดจากการเชื่อมที่มีประสิทธิภาพ
  • มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ; แถบเชื่อมช่วยให้
  • ประกายไฟและสะเก็ดไฟอยู่ภายในพื้นที่ทำงานที่มีการป้องกัน
  • เป็นวิธีการแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ; อากาศที่ปนเปื้อนจะถูกกรองและหมุนเวียนกลับมาในพื้นที่เดียวกัน
  • ป้องกัน ; แถบเชื่อมช่วยป้องกันบุคลากรจากการมองตรงไปยังแสงที่ เกิดจากการเชื่อม
  • ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ; ทั้งนี้ต้องขอบคุณระบบควบคุม ความถี่

คำนิยม

“เรามีความพึงพอใจมากกับหัวสกัดของ PLYMOVENT ที่ถูกสร้าง ขึ้นให้ได้ขนาดที่พอเหมาะพอดีกับเรา ซึ่งหมายความว่า ควันที่เกิด จากการเชื่อมจะถูกสกัดออกได้อย่างแม่นยำในบริเวณที่ต้องการ, ตรงบริเวณที่ถูกกั้นไว้เหนือหุ่นยนต์เชื่อมโดยตรง ควันที่เกิดจาก การเชื่อม จะถูกดูดออกไปได้อย่างดี,จึงช่วยรักษาสภาพแวดล้อม การทำงาน ที่สะอาดและปลอดภัย “

“นอกจากนี้เรายังเลือกใช้ระบบหมุนเวียน นั่นคือควันที่เกิดจากการ เชื่อม จะถูกกรองก่อนจากนั้นอากาศ (อุ่น) ที่สะอาดจะถูกเป่ากลับ เข้ามาในพื้นที่ทำงาน ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการระบายอากาศและ ค่าไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี”

กล่าวโดย Alexander Oud บริษัท Hörmann Alkmaar B.V

รายการสินค้า

สินค้า

ฮูดดูด/สกัดควัน

FlexHood

4

ตัวกรองแบบติดตั้งอยู่กับที่

SCS

1

พัดลม

SIF

1

hoermann_logo_van_google.png

"extraction hoods นำไปสู่สภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาดและปลอดภัย"

Alexander Oud
บริษัท Hörmann Alkmaar B.V

ต้องการความช่วยเหลือ?

เราพร้อมช่วยคุณเราพร้อมช่วยคุณ

CTA icon sample

แกลลอรี่

Delmet

ระบบ Push-Pull: โซลูชันที่ตอบโจทย์สำหรับชิ้นส่วนขนาดใหญ่

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Harsveld

เครื่องดูดควันแบบเคลื่อนย้ายได้จะให้ความยืดหยุ่น

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Edmolift

FlexHood ช่วยเติมเต็มความต้องการของ Edmolift

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
GP Groot

หน ่วยเคล ื ่อนท ี ่เป ็นหน ่วยท ี ่ม ีความ ย ืดหยุ ่นมากท ี ่ ุส ุด

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Voortman Steel Group

หมดป ัญหาการร ้ องเร ียน จากฝุ ่นคว ัน เช ื ่อมอ ีกต ่อไป

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
ADF

ทุกขั้นตอนลงทุนด้วยเหตุผลเพื่อพนักงานของเรา

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Müller Martini

อากาศสะอาดในตู้เชื่อมทุกตู้

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
AJ Engineering

กรณีศึกษา AJ ENGINEERING

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Holtkamp

อากาศท ี ่ด ีต ่อส ุขภาพอนาม ัย ภายในห ้ องโถงแห ่งใหม

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Jos van der Lubbe/Lasbedrijf Wero

ระบบหลายแขนที่ Lasbedrijf Wero

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Arginta Engineering

ระบบกรองอากาศทั่วไปเพื่อความมั่นใจ ในอากาศที่สะอาดในที่ทำงาน

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
VAM Drilling

ระบบดูดควันเชื่อมแบบยืดหยุ่นในโรงงาน

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก

เรายินดีที่จะช่วยเหลือ!

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้เพื่อรับคำตอบสำหรับทุกคำถามเกี่ยวกับอากาศที่สะอาด

สมัครรับจดหมายข่าว

ติดตามข่าวสาร

แบบฟอร์มการติดต่อ

ติดต่อเราหากมีคำถาม

โซเชียลมีเดีย

รู้จักเรามากขึ้น

ตําแหน่งที่ใกล้ที่สุด

ที่ตั้งของเรา