ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ทุกขั้นตอนลงทุนด้วยเหตุผลเพื่อพนักงานของเรา

adf_banner.png

Antonino Dias Fernandes (ADF) เป็นธุรกิจครอบครัวที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1976 ADF มีสายการผลิต 2 สาย ได้แก่ เตาและเตาผิงประเภทต่างๆ และอีกสายหนึ่งคืองานโลหะก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น บันไดสาธารณะและระเบียงสแตนเลส ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ทุ่มเม็ดเงินลงทุนจำนวนมหาศาลในโรงงานผลิต เครื่องจักรกลและเครื่องมือต่างๆ สุขภาพของแรงงาน การคุ้มครองและการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ADF มีวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพที่เป็นมาตรฐานสูงสุด กำลังผลิตเตาและเตาผิงในแต่ละปีประมาณ 1,500 ชิ้น และจำหน่ายผ่านผู้ค้าปลีกเป็นหลัก ADF ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ตั้งแต่ปี 2003

ความท้าทาย

ซึ่งการผลิตเตาทั้งกระบวนเกิดขึ้นในพื้นที่เดียว โดยเริ่มจากการตัดและพับแผ่นเพลทสแตนเลส ขั้นต่อไปคือการทำงานบนโต๊ะงานตัดและงานเชื่อม มีปริมาณการใช้ลวดเชื่อมปีละ 6,000 กิโลกรัม จากสถานที่ทำงานทั้ง 10 แห่ง ขั้นตอนสุดท้ายคือการตกแต่งพื้นผิวและทาสีผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

สุขภาพของแรงงานถือเป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งที่ ADF บริษัทจึงตระหนักถึงความจำเป็นในการทำให้โรงงานปราศจากควันเชื่อม เพื่อเป็นการปกป้องพนักงานจากควันเชื่อมและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นสุขให้กับพนักงาน

วิธีแก้ปัญหา

เตาประกอบด้วนชิ้นส่วนต่างๆ ขนาดค่อนข้างเล็ก ควันเชื่อมถูกขจัดโดยตรงจากแหล่งต้นกำเนิดควันด้วยการติดตั้งแขนดูดควันไว้เหนือโต๊ะทำงาน

ซึ่งแขนดูดควันจะเชื่อมต่อกับระบบตัวกรองแบบติดตั้งอยู่กับที่ชนิด SFD ที่มีตลับกรองแบบใช้แล้วทิ้ง เนื่องจากพื้นผิวตัวกรองมีขนาดใหญ่ 50 ตารางเมตร จึงสามารถติดตั้งแขนดูดควันเข้ากับชุดตัวกรองหนึ่งชุดได้ 2 แขน ซึ่งแต่ละแขนมีพัดลมแยกอิสระ และอากาศที่ผ่านการกรองแล้วจะหมุนเวียนกลับเข้าไปในโรงงาน

การดูดควันจากแหล่งต้นกำเนิดจึงเป็นวิธีดูดควันเชื่อมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด พื้นผิวตัวกรองมีขนาดใหญ่ถึง 50 ตารางเมตร นี้ทำให้มั่นใจได้ถึงความสามารถในการเก็บฝุ่นได้จำนวนมาก และขณะเดียวกันยังมีไฟแสดงสถานะของตัวกรองเมื่ออุดตันและจำเป็นต้องเปลี่ยนตลับกรอง Antonino Dias Fernandes พึงพอใจกับการติดตั้งในครั้งนี้มาก เพราะเป็นระบบที่ไว้วางใจได้ มีตลับกรองเพียงอย่างเดียวที่จำเป็นต้องเปลี่ยน และบางครั้งก็เปลี่ยนหลอดไฟฮาโลเจนด้วย

ประโยชน์สำคัญที่ได้รับ

  • เนื่องจากพื้นผิวตัวกรองมีขนาดใหญ่ จึงเป็นโซลูชันที่คุ้มค่าในแง่ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
  • ชุดตัวกรอง SFD ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า
  • มีไฟส่องทำงานอยู่ในฮูดของแขนดูดแยกควัน ทำให้มองเห็นชิ้นงานได้ชัดเจน
  • แขนดูดควันทุกแขนมาพร้อมเซนเซอร์เปิด/ปิดการทำงานอัตโนมัติ ทำให้มีการใช้งานระบบด้วยความปลอดภัย และมีระดับเสียงรบกวนที่ไม่เป็นอันตราย รวมถึงสิ้นเปลืองพลังงานน้อย

รายการผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ระบบหลายแขน

ระบบหลายแขน

1

แขนดูด/สกัดควัน

Flex

10

ตัวกรองแบบติดตั้งอยู่กับที่

SFD

5

พัดลม

FAN-28

10

ADF

"เราให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานมาก ดังนั้นจึงเป็นขั้นตอนที่สมเหตุสมผลในการลงทุนเรื่องระบบดูดควันเชื่อม"

คุณ Hugo Fernandes
ลูกชายเจ้าของ

คลังรูปภาพ

	Multiple arm system with Flex extraction arms connected to FAN-28 and SFD stationary filter
Multiple arm system with Flex extraction arms connected to FAN-28 and SFD stationary filter
ADF_welder with welding fume extraction arm
STV Las- en Snijtechniek

อุปกรณ์ดูดควันที่ตรงตามข้อกำหนดอันเข้มงวด

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Voortman Steel Group

หมดป ัญหาการร ้ องเร ียน จากฝุ ่นคว ัน เช ื ่อมอ ีกต ่อไป

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Edmolift

FlexHood ช่วยเติมเต็มความต้องการของ Edmolift

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
GP Groot

หน ่วยเคล ื ่อนท ี ่เป ็นหน ่วยท ี ่ม ีความ ย ืดหยุ ่นมากท ี ่ ุส ุด

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Jos van der Lubbe/Lasbedrijf Wero

ระบบหลายแขนที่ Lasbedrijf Wero

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
AJ Engineering

กรณีศึกษา AJ ENGINEERING

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Arginta Engineering

ระบบกรองอากาศทั่วไปเพื่อความมั่นใจ ในอากาศที่สะอาดในที่ทำงาน

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
VAM Drilling

ระบบดูดควันเชื่อมแบบยืดหยุ่นในโรงงาน

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Delmet

ระบบ Push-Pull: โซลูชันที่ตอบโจทย์สำหรับชิ้นส่วนขนาดใหญ่

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Holtkamp

อากาศท ี ่ด ีต ่อส ุขภาพอนาม ัย ภายในห ้ องโถงแห ่งใหม

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Hörmann

Extraction hoods ช ่วยคงความ สะอาดให ้ แก ่สภาพแวดล ้ อมในการทำงาน

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Müller Martini

อากาศสะอาดในตู้เชื่อมทุกตู้

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก

เรายินดีที่จะช่วยเหลือ!

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้เพื่อรับคำตอบสำหรับทุกคำถามเกี่ยวกับอากาศที่สะอาด

สมัครรับจดหมายข่าว

ติดตามข่าวสาร

แบบฟอร์มการติดต่อ

ติดต่อเราหากมีคำถาม

โซเชียลมีเดีย

รู้จักเรามากขึ้น

ตําแหน่งที่ใกล้ที่สุด

ที่ตั้งของเรา