Hoppa till huvudinnehåll

Risken för brand under kontroll med shield brandskyddslösningar

broki_banner.png

Broki Metallwaren är baserat i Menden, Tyskland. Kontor och fabrik sysselsätter tillsammans 150 anställda. Broki har tillverkat metallprodukter och komponenter sedan 40 år.

Broki kan i eget hus hantera alla metallidéer för att möta varje kundbehov med sin avancerade maskinpark. Från laserskärning, slipning, stansning, formning, stansning och laserskärning av rör, böjning, pulverlackering till maskinbearbetning. Inklusive slutbehandlingen: montering, förpackning och logistik.

Utmaningen

Sedan 40 år har Broki Metallwaren GmbH & Co. KG tillverkat metallkomponenter och produkter såsom skyltningsställ, butiksställningar och hyllor. Broki är den ledande leverantören för enskilda inredningsprojekt i tyska butiker.

Broki har två svetsningsverkstäder där personalen arbetar i två skift från kl. 06.00 till 22.00. Båda verkstäderna har sedan många år varit utrustade med ett utsugnings- och filtreringssystem från Plymovent. 14 utsugningsarmar är anslutna till ett centralt fläkt- och filtreringssystem, en MultiDust® Bank. Fastän processerna består av torra svetsverksamheter har filterpatronerna fattat eld tre gånger under de senaste 40 åren. Huvudproblemet vid dessa filterbränder är att gnistor och stänk når filterpatronerna. Broki behövde en lösning för att åtgärda denna specifika brandrisk.Dessutom stoppade försäkringsbolaget utbetalning av ersättningskostnader

Lösningen

SparkShield gnistskydd
SparkShield gnistskydd

Broki har samarbetat med Plymovent sedan många år. Efter filterbränderna var det tydligt att Broki behövde en lösning som kunde reducera denna brandrisk.

SHIELD brandskyddslösningar är framtagna –särskilt– för att reducera eventuella brandrisker inom metallindustrin till ett minimum. Och för att, om brand ändå skulle uppstå, lindra eventuella följdskador. SHIELD-programmet omfattar olika komponenter för att förebygga, detektera och bekämpa brand i utsugnings- och filtersystem för svetsrök.

För att reducera brandrisken hos Broki installerades tre SparkShield-enheter för att hindra gnistor och stänk från att tränga in i ventilationstrummorna och nå filterpatronerna eller skräpet i stofttunnan. För att upptäcka brand installerade Plymovent detektorer för värme, gnistor och rök. Så snart en signal registreras, aktiverar ShieldControl bekämpningsprodukterna. Skjutspjällen stryper genast lufttillförseln och FlameShield-enheterna (eldsläckare) släcker elden i filtermodulerna.

För att spara värdefull golvyta installerades den centrala fläktoch filterenheten utomhus. En systemkontrollpanel sörjer för att systemet inte förbrukar extra ström, varmed systemlösningen också sparar energi. För att hålla systemet igång och i optimalt skick slöts samtidigt ett Plymovent service/underhållskontrakt.

Viktigaste fördelar

  • MultiSmart® utsugningsarmarna sörjer för att svetsrök och stoft sugs undan effektivt. Härmed åstadkoms en ren, sund och säker arbetsmiljö.
  • Gnistfången sörjer för att gnistor och stänk
  • fångas och förs undan effektivt.
  • SHIELD brandskyddslösningar håller risken för brand under kontroll.
  • Placering av den centrala fläkt- och filterenheten utanför byggnaden spar värdefullt golvutrymme.
  • ShieldControl sörjer för att –om brand skulle uppstå– eventuell följdskada hålls lindrig.

Vittnesmål

“Plymovents utsugningsarmar har fungerat perfekt genom åren. Vi har rena verkstäder för vår personal.”

“Det enda återstående problemet var att filtreringsmodulerna fattade eld flera gånger. Plymovent rekommenderade sina SHIELD brandskyddslösningar, som installerades för att kontrollera denna specifika brandrisk."

Citat av: Hr. Michael Fabian, Teknisk inköpsmanager vid Broki Metallwaren (t.v.).

Produktlista

Produkter

SHIELD brandsäkerhetslösningar

Gnistsläckare

3

Utsugsarmar

MultiSmart Arm

14

Filter - stationära

MDB

1

 Broki Metallwaren

”Vi är övertygade om att SHIELD-programmet är den slutgiltiga lösningen på våra brandproblem.”

Hr. Michael Fabian
Teknisk inköpsmanager vid Broki Metallwaren

Behövs hjälp?

VI FINNS HÄR FÖR DIG

CTA icon sample

Galleri

MultiSmart extraction arm
MultiSmart utdragsarm
MultiSmart utdragsarm
MultiDust® Bank-filtreringsenhet
MultiDust® Bank-filtreringsenhet
G.C. Entreprise, Køge ApS

Flera armar förbättrar arbetsmiljön

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Arjangs Verktygsindustri

Filtrering av svets- / sliprök och oljedimma

Avskiljning av oljedimmaSkärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Mervers

Operatören är återigen glad att arbeta med sin maskin

Avskiljning av oljedimmaMaskinbyggnad
Wiesheu

Hälso skydd för medarbetarna

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Kettenwulf

Ren luft i svetsverkstaden

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
AKS Precision Ball Europe Ltd.

En renare arbetsmiljö med MistEliminator

Avskiljning av oljedimmaMaskinbyggnad
Mimault Tôlerie

Utsugningsarmar bidrar till att uppfylla ISO 14001 & 26000

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
ACV

Push-pull-system för arbetarskydd

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Baltimore Arcoil

Hälsa och säkerhet i arbetet

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Case New Holland

Avsevärt reducerad koncentration av ångor

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
Pedeo Hogedrukgieterij

Optimal avskiljning till en maskin för högtrycksgjutning av aluminium

Avskiljning av oljedimmaMaskinbyggnad
RNO Kesselfabrik

Luftkvalitet i svetsverkstaden

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad
KS Smede og Montage

Ventilation/filtreringssystem med huvudvärmekälla

Skärning- och svetsrökutsugMaskinbyggnad

Vi hjälper gärna till!

Kontakta våra specialister nu och få svar på alla dina frågor angående ren luft.

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är