Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter och artiklar

Filter
Tillämpningar

Behövs hjälp?

VI FINNS HÄR FÖR DIG

CTA icon sample
Avskiljning av skärnings- och svetsrökAvskiljning av oljedimmaUtsugning av fordonsavgaserUtsugningssystem för fordonsavgaser i brandstationer

Plymovent är med och bekämpar lungcancer

24 okt 2023 AllmäntHälsorisker

Vi stödjer den internationella lungcancermånaden i november. Lungcancer är en av världens vanligaste och dödligaste cancerformer. Därför tycker vi att det är viktigt att öka medvetenheten om lungcancer, dess risker, förebyggande, tidig upptäckt och behandling.

Avskiljning av skärnings- och svetsrökAvskiljning av oljedimmaUtsugning av fordonsavgaserUtsugningssystem för fordonsavgaser i brandstationer

Internationella lungcancermånaden

23 okt 2023 HälsoriskerAllmäntArbeta säkert

Lungcancer är en av världens vanligaste och dödligaste cancerformer. Varje november uppmärksammas den internationella lungcancermånaden för att öka medvetenheten om lungcancer, dess risker, förebyggande, tidig upptäckt och behandling. Under denna månad möts olika organisationer, vårdpersonal och individer för att främja medvetenhet och utbildning om lungcancer.
Plymovent, leverantör av lösningar för ren luft på jobbet, stöder detta initiativ genom att dela information om lungcancer.

Utsugning av fordonsavgaser

Fordonsavgaser: vad består de av, vilka är hälsoeffekterna och hur kan du skydda dig mot luftföroreningar inomhus?

10 feb 2023 Hälsorisker

Fordonsutsläpp innehåller en mängd olika skadliga ämnen som bidrar till luftföroreningar och kan ha negativa effekter på folkhälsan och miljön.

Avskiljning av skärnings- och svetsrök

Besvär vid svetsningsarbeten?

11 feb 2022 Hälsorisker

Eftersom det ofta bildas gnistor och rök vid svetsningsarbete, är en säker och besvärsfri arbetsmiljö mycket viktig.

Avskiljning av skärnings- och svetsrök

Utsug av svetsrök ger en säkrare arbetsmiljö

11 jun 2021 Hälsorisker

Svetsaren måste vara mycket noggrann med att skydda sin egen och kollegornas hälsa och förhindra att det sprids farlig svetsrök i verkstaden. Det finns en rad olika riktlinjer som svetsare måste följa för att skydda den egna och kollegornas hälsa och säkerhet.

Behövs hjälp?

VI FINNS HÄR FÖR DIG

CTA icon sample
Avskiljning av skärnings- och svetsrök

Säkra metoder för svetsning begränsar också spridning av virus

25 nov 2020 Hälsorisker

Åtgärder som säkerställer att svetsröken i svetsarens andningsområde inte överstiger en viss gräns är numera en självklarhet [1]. Personlig skyddsutrustning, källutsug och god allmän ventilation är grundläggande för att svetsarbetet ska kunna genomföras så säkert som möjligt. Och nu när covid-19 (eller “coronaviruset”) fortsätter att spridas i världen har personlig skyddsutrustning blivit viktigare än någonsin.

Hållbarhet

Plymovent och COVID-19

30 mar 2020 Hälsorisker

Plymovent följer den dagliga utvecklingen med viruset COVID-19 och vi fortsätter vårt arbete för att tillgodose kundernas behov på ett sätt som inte äventyrar hälsan och säkerheten för våra anställda, kunder eller andra personer.

Avskiljning av skärnings- och svetsrökUtsugningssystem för fordonsavgaser i brandstationer

Environmental Protection Agency

22 okt 2019 Hälsorisker

USA:s miljöskyddsmyndighet Environmental Protection Agency (US EPA eller i regel EPA) är en oberoende myndighet i USA med ansvar för hälso- och miljöskydd. Myndigheten arbetar med så vitt skilda frågor som luft, vatten och mark, kemikalier och gifter, avfall och miljösanering.

Avskiljning av skärnings- och svetsrök

6-värt krom (hexavalent krom) har även upptäckts i svetsrök

4 jun 2019 Hälsorisker

Vad är 6-värt krom och hur kan man skydda sig på bästa sätt.
Ett fall nyligen, början av februari 2019, där 800 arbetstagare fick ekonomisk kompensation efter att ha utsatts för farligt 6-värt krom vid Nederlandse Spoorwegens verkstad i Tilburg (Nederlandse Spoorwegen är en avdelning i det statliga järnvägsbolaget NedTrain) har ännu en gång fokus riktats mot hur farligt detta ämne är.

Avskiljning av skärnings- och svetsrök

Nya bevis: svetsrök kan orsaka lungcancer

22 feb 2019 Hälsorisker

När metaller hettas upp över sin smältpunkt, förångas de och kondenseras till svetsrök. De flesta känner till att denna svetsrök är ohälsosam och farlig. Även om inte alla inom metallindustrin – och andra arbetsområden där svetsning förekommer – vet allt om riskerna är nästan alla bekanta med lokal utsugsventilation och personlig skyddsutrustning för att minimera hälsoriskerna i samband med svetsning.

Vi hjälper gärna till!

Kontakta våra specialister nu och få svar på alla dina frågor angående ren luft.

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är