Hoppa till huvudinnehåll

Skärning- och svetsrökutsug

Welding fume production with extraction arm

Fördelar med utsugning av svetsrök

Kraften i utsugningssystem för svetsrök och rökgaser

Utsugningssystemet för svetsrök och rökgaser ger en renare, säkrare och hälsosammare arbetsplats. Det skyddar medarbetarna vilket leder till mindre sjukfrånvaro. Dessutom skyddar det maskinerna så att de inte går sönder lika ofta. Och det är bara några av fördelarna med att installera Plymovents utsugningssystem för svetsrök.

Vill du också dra nytta av dessa och andra fördelar? Läs mer om hur du kan få en renare luft på arbetsplatsen och/eller kontakta en Plymovent-expert.

Plymovent har haft kundernas hälsa i fokus sedan 1975.

Fördelar med utsugningssystem för svetsrök

  • Hälsosammare arbetsmiljö
  • Uppfyller lagstiftningen
  • Renare fabrik
  • Säkrare arbetsplats
  • Kostnadseffektivt
  • Mindre driftavbrott

GP Groot

Det var tydligt att GP Groot behövde en flexibel lösning för att suga ut svetsröken, eftersom företaget hanterar arbetsstycken av alla typer och format. Fasta utsugningsarmar – monterade mot väggen eller på stativ – var inte ett alternativ.

West Coast College

West Coast College behövde en specialkonstruerad och ändamålsenlig lösning som uppfyller både studenternas, lärarnas och skolans behov. Dessutom skulle den vara enkel att använda och underhålla. Systemets automation har också visat sig spara energi och bidragit till att sänka ljudnivån.

Manitowoc

Push-Pull-systemet är en lösning som har visat sig vara både effektiv och ekonomisk. Arbetsförhållandena har förbättras betydligt och det gäller även produktiviteten. Dessutom är svetsarna nöjda med Push-Pull-systemet.

Avskiljning av skärnings- och svetsrök

Blyförgiftning på Arbetsplatsen

8 jul 2024 Arbeta säkert

Bly är en metall som används mycket inom industrisektorn, men på grund av dess höga toxicitetsnivå för människokroppen har dess användning gradvis minskat. I detta inlägg kommer vi att prata om användningen av bly, dess effekter på människokroppen och symptomen på blyförgiftning.

Avskiljning av skärnings- och svetsrök

Risker förknippade med felaktig användning av filter

6 maj 2024 Filters

Enligt International Agency for Research on Cancer (IARC) är svetsrök dokumenterat cancerframkallande. För att skydda personalen mot exponering för dessa hälsoskadliga föroreningar är det viktigt att installera ett effektivt luftreningssystem av hög kvalitet. Och en avgörande faktor för att säkerställa denna kvalitet är filtret eftersom det fungerar som systemets ”lungor”. Vilka risker innebär det att använda ett felaktigt (alternativt) filter? Michel Ligthart, Product and International Sales Manager vid Plymovent svarar på några av de vanligaste frågorna.

Rätt lösning för din bransch

Vi erbjuder produkter, system och tjänster som garanterar ren luft på jobbet, över hela världen. Ange vilken bransch du är i för att få mer specifik information.

Service och underhåll

icons_service_and_maint

Våra system är konstruerade för en lång livslängd men du kan också bidra till att hålla systemet i toppskick.

Det mycket viktigt att utföra underhåll på utsugningssystemet för att säkerställa att det fungerar som det ska och ger de anställda bästa möjliga skydd. Vi erbjuder många olika slags tjänster och reservdelar som underlättar arbetet att underhålla utrustningen.

Plymovent är medlem av European Welding Association

Logo-EWA.svg

En av EWA:s viktigaste uppgifter vad gäller svetsning och regelverk för svetsning är att skydda svetsare mot hälsofarliga rökgaser. Det kan man uppnå med hjälp av utrustning och lösningar för utsug av rökgaser vilket är ett av Plymovents viktigaste kunskapsområden.

Plymovent bidrar till EWA och säkerställer att svetsare kan räkna med ”Ren luft på arbetsplatsen för alla överallt”, vilket är Plymovents uppdrag.

European Welding Association (EWA) är en branschorganisation för tillverkare av svetsutrustning och förbrukningsartiklar, samt för nationella branschorganisationer i hela Europa. EWA har bland annat som mål att representera och tillvarata branschens intressen gentemot EU-ländernas regeringar, Europeiska kommissionen, andra länder samt handelsorganisationer och alla andra organ i frågor som avser och påverkar branschen. Dessutom arbetar EWA med att revidera befintliga och att befrämja nya tekniska standarder som ibland kan vara nödvändiga för handeln inom EU och resten av världen.

Vi hjälper gärna till!

Kontakta våra specialister nu och få svar på alla dina frågor angående ren luft.

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är