Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter och artiklar

Filter
Tillämpningar

Behövs hjälp?

VI FINNS HÄR FÖR DIG

CTA icon sample
Avskiljning av skärnings- och svetsrökAvskiljning av oljedimmaUtsugning av fordonsavgaserUtsugningssystem för fordonsavgaser i brandstationer

Fokus på utveckling – EMC-provningslab in house för utveckling av ny elektronik

12 okt 2018 Allmänt

Plymovent fokuserar på innovativ produktutveckling genom att utveckla lösningar för ren luft i arbetsmiljöer som ligger steget före i den tekniska utvecklingen, eller som ger mer för pengarna.

Utsugning av fordonsavgaserUtsugningssystem för fordonsavgaser i brandstationer

Åtgärder högre temperaturer i utsugningssystem för fordonsavgaser

1 okt 2018 Produktutveckling

Brandstationer och andra offentliga serviceverkstäder kan känna sig trygga med att Plymovents HT-slangar garanterar brandmännens och mekanikernas säkerhet, och att systemet är i gott, funktionsdugligt skick.

Avskiljning av skärnings- och svetsrökAvskiljning av oljedimmaUtsugning av fordonsavgaser

Exklusivt distributionsavtal med Fantech Pty. Ltd.

14 sep 2018 Distributörer

Plymovent offentliggör att företaget ingått ett exklusivt distributionsavtal med Fantech Pty. Ltd. för Australien och Nya Zeeland.

Utsugningssystem för fordonsavgaser i brandstationer

Att säkra arbetsmiljön för brandmän vid stödinsatser mellan olika brandkårer

21 aug 2018 Produktutveckling

Förra året skrev den ledande förkämpen för brandmän i USA, Billy Goldfeder en artikel om vikten av att ha kompatibla system på olika brandkårer vid överenskommelser om ömsesidigt stöd:

Avskiljning av skärnings- och svetsrök

Fläktassisterade andningsskydd ger det bästa allmänna skyddet

23 jul 2018 Hälsorisker

Svetsare måste skyddas mot hälsofarliga svetsrökgaser. Beroende på svetsningsmiljön eller hur och vad som ska svetsas, kan svetsaren skyddas med hjälp av system för källutsugning och för allmän filtrering och ventilation. De kan också skyddas med andningsskydd (RPE), som exempelvis svetshjälmar med fläktassisterade andningsskydd. Fläktassisterade andningsskydd är kända för att ge det bästa allmänna skyddet vid svetsningsarbeten.

Behövs hjälp?

VI FINNS HÄR FÖR DIG

CTA icon sample
Avskiljning av skärnings- och svetsrök

Svetsarna själva betraktar hälsoaspekter som långsiktiga och som ett mindre omedelbart problem

27 feb 2018 Hälsorisker

Det är numera allmänt känt att svetsrök är mycket skadligt och att det krävs en rad olika skyddsåtgärder för att utföra arbetet på ett säkert sätt. Du kan läsa mer om dessa faror och risker i andra bloggar på webbplatsen. Men är alla verkligen medvetna om hur viktigt det är att vidta skyddsåtgärder som exempelvis personlig skyddsutrustning och källutsug? Svaren från svetsarna själva är förvånande…

Avskiljning av skärnings- och svetsrök

Källutsugning rekommenderas för utsugning av svetsångor

16 feb 2018 Hälsorisker

I byggnader där man utför svetsningsarbeten är det viktigt att reglera lufttemperaturen och att begränsa luftföroreningarna, och detta gör det ännu viktigare att tillföra friskluft. Även om det i regel finns ett ventilationssystem för friskluft är detta system inte tillräckligt effektivt för att begränsa exponeringen för luftföroreningar i en miljö där det pågår svetsningsarbeten.

Utsugningssystem för fordonsavgaser i brandstationer

Studiepunkter hos brandmän för absorption av farliga ämnen genom huden

8 dec 2017 Hälsorisker

Om utryckningsutrustningen tas av omedelbart efter släckningsarbetet minskar absorptionen avsevärt av cancerogena ämnen genom huden, enligt en studie från universitetet i Ottawa.

Avskiljning av skärnings- och svetsrök

Olika möjligheter att reducera riskerna till följd av svetsrök

24 nov 2017 Hälsorisker

För att föra undan svetsrök och skydda svetsaren är utsugning vid källan alltid det effektivaste och säkraste sättet.

Avskiljning av skärnings- och svetsrök

Ytbehandling av metall gör svetsrökens sammansättning skadligare

31 okt 2017 Hälsorisker

Ytbehandling av metall gör svetsrökens sammansättning skadligareRöken innehåller oxider av metallerna i materialet som svetsas. Utan skydd av personliga skyddsmedel och goda ventilationsåtgärder utsätts en svetsare och hans omgivning för flera olika hälsorisker genom dessa metalloxider.

Vi hjälper gärna till!

Kontakta våra specialister nu och få svar på alla dina frågor angående ren luft.

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är