Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter och artiklar

Filter
Tillämpningar

Behövs hjälp?

VI FINNS HÄR FÖR DIG

CTA icon sample
Avskiljning av skärnings- och svetsrök

Plymovent uppfyller alla obligatoriska standarder ISO 21904

2 okt 2020 Produktutveckling

Plymovent är redo att införa de centrala villkoren i denna nya ISO 21904-standard.

Utsugningssystem för fordonsavgaser i brandstationer

Plymovent tillhandahåller rengöringstips för avgasutsugsystem

3 apr 2020 Produktutveckling

Plymovent tillhandahåller rengöringstips för användaren av ett Plymovent avgasutsugsystem.

Hållbarhet

Plymovent och COVID-19

30 mar 2020 Hälsorisker

Plymovent följer den dagliga utvecklingen med viruset COVID-19 och vi fortsätter vårt arbete för att tillgodose kundernas behov på ett sätt som inte äventyrar hälsan och säkerheten för våra anställda, kunder eller andra personer.

Avskiljning av skärnings- och svetsrökUtsugningssystem för fordonsavgaser i brandstationer

Environmental Protection Agency

22 okt 2019 Hälsorisker

USA:s miljöskyddsmyndighet Environmental Protection Agency (US EPA eller i regel EPA) är en oberoende myndighet i USA med ansvar för hälso- och miljöskydd. Myndigheten arbetar med så vitt skilda frågor som luft, vatten och mark, kemikalier och gifter, avfall och miljösanering.

Avskiljning av skärnings- och svetsrök

6-värt krom (hexavalent krom) har även upptäckts i svetsrök

4 jun 2019 Hälsorisker

Vad är 6-värt krom och hur kan man skydda sig på bästa sätt.
Ett fall nyligen, början av februari 2019, där 800 arbetstagare fick ekonomisk kompensation efter att ha utsatts för farligt 6-värt krom vid Nederlandse Spoorwegens verkstad i Tilburg (Nederlandse Spoorwegen är en avdelning i det statliga järnvägsbolaget NedTrain) har ännu en gång fokus riktats mot hur farligt detta ämne är.

Behövs hjälp?

VI FINNS HÄR FÖR DIG

CTA icon sample
Avskiljning av skärnings- och svetsrök

Att använda flexibla utsugningsarmar

6 maj 2019 Arbeta säkert

Källutsug skyddar arbetare i verkstadsindustrin och förhindrar höga koncentrationer svetsrökgaser, oljedimma eller slipdamm på arbetsplatsen. Användningen av flexibla utsugningsarmar är en bra metod för att fånga upp och ventilera ut farliga rökgaser och damm vid arbeten på små eller medelstora arbetsstycken. Dessa armar kan placeras nära arbetsområdet för att fånga upp giftiga rökgaser, dammpartiklar och rester av smält metall nära källan. Att fånga upp rökgaser och damm nära källan förhindrar också att föroreningarna sprids i lokalerna, vilket minskar nedsmutsningen av maskiner och verktyg. Dessutom ger det renare slutprodukter och förhindrar spridning till närliggande kontor.

Avskiljning av skärnings- och svetsrök

Varför luftflödesövervakning är viktigt

23 apr 2019 Arbeta säkert

I tidigare bloggar har vi skrivit om olika skyddsmetoder för svetsare, som exempelvis utsugningsarmar eller huvar för lokal utsugsventilation och svetshjälmar med PAPR-enheter. När man förser de anställda med skyddsutrustning kanske man tänker att det är allt man behöver göra för att garantera deras säkerhet. Men hur kan man vara säker på att utrustningen verkligen fungerar och att de anställda inte exponeras för farliga nivåer av cancerframkallande rökgaser?

Avskiljning av skärnings- och svetsrök

Nya bevis: svetsrök kan orsaka lungcancer

22 feb 2019 Hälsorisker

När metaller hettas upp över sin smältpunkt, förångas de och kondenseras till svetsrök. De flesta känner till att denna svetsrök är ohälsosam och farlig. Även om inte alla inom metallindustrin – och andra arbetsområden där svetsning förekommer – vet allt om riskerna är nästan alla bekanta med lokal utsugsventilation och personlig skyddsutrustning för att minimera hälsoriskerna i samband med svetsning.

Avskiljning av skärnings- och svetsrök

Svetsrök klassificeras nu som cancerframkallande för människor

19 feb 2019 Hälsorisker

Svetsrök och UV-strålning från svetsning klassificeras nu som ”Cancerframkallande för människor”.

Utsugning av fordonsavgaserUtsugningssystem för fordonsavgaser i brandstationer

Ny dieselmotorteknik och ultrafina partiklar

11 jan 2019 Hälsorisker

Under årens lopp har moderna dieselmotorer blivit renare. Eller med andra ord: de har blivit mindre förorenande och släpper ut färre farliga ångor. Dieselmotorer släpper även ut mindre koldioxid än bensinmotorer och många dieselmotortillverkare hävdar att den största skadan från dieselavgaser har minskat.

Vi hjälper gärna till!

Kontakta våra specialister nu och få svar på alla dina frågor angående ren luft.

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är